man in blue with helmet

Chemický a spracovateľský priemysel

spoľahlivosť sa snúbi s účinnosťou

Efektívne kompresory a dúchadlá od AERZEN – osvedčené v početných prevádzkových prostrediach, vhodné takmer pre všetky médiá, jedinečné vo svojej spoľahlivosti a adaptabilné pre individuálne špecifikácie zákazníkov

Chemický priemysel celkom závisí od spoľahlivých dodávok procesného plynu. Ale každý proces je odlišný a vyžaduje si špecializované stroje. Riešenie: Efektívne kompresory a dúchadlá od AERZEN – osvedčené v početných prevádzkových prostrediach, vhodné takmer pre všetky médiá, bez konkurencie vo svojej spoľahlivosti a adaptabilné pre jednotlivé špecifikácie zákazníka. Môže byť toto riešenie skutočne také ľahké? Je to možné!

Smernice EÚ pre ochranu pred výbuchom zohrávajú dôležitú úlohu, medzi inými, v chemickom priemysle. AERZEN vždy ponúkaso svojimi produktami vhodné riešenia.

Či je to v chemickom, petrochemickom, alebo energetickom priemysle, či s čpavkom, argónom, styrénovým plynom, vinylchloridom alebo s vodíkom – bezolejové kompresory, dúchadlá a vákuové dúchadlá od spoločnosti AERZEN sa osvedčili už vo viac ako10 10,000 inštaláciácha procesoch po celom svete.

Všetky dúchadlá a kompresory sa môžu používať v nebezpečných oblastiach Zóny 1 a v Zóne 2, ako je definované podľa smernice ATEX 2014/34/ES, ako aj smernice o strojových zariadeniach vrátane najnovšej bezpečnostnej normy (EN 1012-3).

Správy o používaní

AERZEN ponúka riešenia zo svojho širokého portfólia produktovtakmer pre všetky zóny ATEX
Smernice EÚ na ochranu pred výbuchom hrajú okrem iného dôležitú úlohu v chemickom priemysle. Svojimi výrobkami ponúka spoločnosť AERZEN vždy vhodné riešenia.

S AERZEN na bezpečnej strane

Technická kompetentnosť- AERZEN ponúka riešenia v zmyslesmerníc ATEX

Od chémie po procesnú techniku rastie počet aplikáciízahrnutých do rozsiahlych smerníc EÚ pre ochranu pred výbuchom. Na základe skúseností, získaných počas niekoľkých desaťročí, ponúka AERZEN rozsiahle portfólio produktov pre maximálnu bezpečnosť, ktoré sú zároveň aj z ekonomického pohľadu vysoko účinné.

BASF Antverpy si zaobstaral pre svojuprevádzku nový kompresor AERZEN. Mal by byť zodpovedný za extrahovanie butadiénu
V lete 2014 bude uvedená do prevádzky nová jednotka BASF.

Kompresor AERZEN sa podieľa na extrahovaní butadiénu

Úspešný príbeh - BASF Antverpy

AERZEN Belgicko dodáva skrutkový kompresor VR 736 pre nový závod pre extrahovanie butadiénu v BASF Antverpy

Obrázok agregátu AERZEN Delta Hybrid

Pneumatické dopravovanie granulátov a prachu 

Úspešný príbeh - BASF Antverpy

V priemyselnom parku Rudolstadt v Thüringene vyrába BASF Performance Polymers GmbH polyamidový granulát. Stlačený vzduch zohráva kľúčovú úlohu, a tou je vytvárať dopravovacie médium pre celý procesvýroby. Počas troch rokovvývoja vznikol agregát AerzenDelta Hybrid.