man in blue with helmet

Námorný priemysel

VZDUCH A PROCESNÉ PLYNY NA PALUBE

Skrutkové kompresory, dúchadlá s rotačnýmipiestami a kompresory so stočenými rotačnými piestami sú veľmi užitočné pre lode všetkých veľkostí, s rozmanitými možnosťami aplikácie v rôznorodých procesoch. Ako špecialista pre stláčanie procesného vzduchu a procesných plynov presne chápeme, čo potrebujete. Vďaka 150 rokom skúseností vo vývoji a výrobe dúchadiel a kompresorov vám AERZEN vždy poskytne produktové riešenie, aké potrebujete

Rozmanitosť pre dosiahnutie vašich cieľov.

Naša séria produktov Delta Blower, Delta Screw, Delta Hybrid a skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja VMX a VMY, tvoria v lodiarskom priemysle základ pre individuálne a energeticky účinnépoužitia,pri výrobeprocesného vzduchu a procesného plynu, od malých až po najväčšie objemové prietoky. Kompaktné agregáty od spoločnosti AERZEN sú certifikované spoločnosťou DNV GL a Lloyd’s Register pre bezpečnépoužívaniena palubách lodí. S potešením, vámna požiadanie môžeme poskytnúť dodatočnú certifikáciu.

Filozofia a technické navrhnutiezariadení pre procesný vzduch a procesný plyn si vyžadujú vysokú inteligenciu. Budú pracovať v náročných environmentálnych podmienkach po celom svete. Preto AERZEN využíva svoje mnohoročné know-how a poskytuje excelentný tím, ktorý pozostáva zo špecialistov z oddelení dizajnu, riadiacich systémov, riadenia kvality a projektového manažmentu s medzinárodnými pracovnými skúsenosťami na pobreží aj na palube.

PRISPÔSOBENÉ KONCEPTY PRE LODNÝ PRIEMYSEL.

Vďaka rozmanitosti produktov AERZEN, dokážu naši špecialisti buď zvoliť príslušný stroj, ktorý jej požadovaný vašim procesom, alebo ho upraviť, ak je to potrebné tak, aby ste od nás vždy dostali najoptimálnejšie riešenie. Či sa jedná oklasický vzduchový kompresor, alebo dôležitý komponent pre špeciálne použitie, ako sú napríklad seizmické analýzy morského dna, alebo pre odsávanie VOC plynov na tankeroch, je mnoho individuálnych námorných aplikácií. Toto je dôvod, pre ktorý použitie dúchadla alebo kompresora od spoločnosti AERZEN skutočne robí ten rozdiel na palube.

 • Systémy proti náklonu pre stabilizáciu lodí
 • Udržiavanie oblastí bez ľadu,pre ľadoborce (Duck Walk)
 • Jachty s priečnymi vrtuľami
 • Vzdušné mazanie trupu lode

   

 • Čistiarne odpadových vôd na lodiach, dostupné vo všetkých veľkostiach 
 • Zmesi uhľovodíkových plynov [VMX & VMY]
 • VOC (Volatile Organic Compounds = Prchavé Organické Zlúčeniny) [VMY]
 • Odparovacie plyny [VMX & VMY]
 • Inertné a preplachovacie plyny [VMX & VMY]

   

 • Vstrekovanie vzduchu pre lodnú skrutku
 • Systémy vzduchových clôn pre  pobrežia

  

 • Predkompresia pre výrobu stlačeného vzduchu
 • Podtlaková a pretlaková doprava pre nakladanie a vykladanie
 • Ponorné lode
 • Výskum morského dna