Two people on stage

Bezolejové skrutkové kompresory VRa

Skrutkové kompresory

Súčasť vášho efektívneho procesu: Kompresory AERZEN pre procesné plyny

Procesné plynové kompresory AERZEN sú inštalované ako jeden, alebo viac stupňové konštrukčné celky v chemickej, petrochemickej výrobe, v továrňachspracovávajúcich rôzne suroviny a energiu a v mnohých ďalších výrobných centrách spracovateľského priemyslu po celom svete.

Agregát je ideálny pre suchú kompresiu všetkých plynov, ktoré sa vyskytujú v chemických a petrochemických priemysloch. V kompresných komorách nedochádza k žiadnemu kontaktumedzi rotormi a valcom. Vďaka synchronizačným ozubeným kolesám sa rotory otáčajúbez toho, aby sa dotýkali. Z toho dôvodu zostávajú dopravné komory nemazané a dopravné médium nie je nikdykontaminované.

Maximálna (1.350 mm) a minimálna dĺžka rotora (155 mm) ponúkapredstavu o celkovom rozsahu našej ponuky. Pre prispôsobenie sana rôzne procesné plyny, môžu byť použité rotory vyrobené z ocele, alebo špeciálnej ocele a valecz tvárnej liatiny, alebo odliatku zo špeciálnej ocele.

Agregát môže byť vyhotovenýv zmysle nasledujúcich usmernení:

 • normy DIN / EURO
 • NACE
 • AD-predpisy
 • TEMA – štandardy
 • ASME VIII Div. 1, vrátane U-pečiatky
 • API-smerníc
 • ATEX
Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
300 do 75.000 m3/h
Médium
neutrálne plyny , toxic , corrosive , flammable , mixed
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-900 mbar
pretlaková prevádzka
52.000 mbar

Štandardné kompresory alebo individuálne navrhnuté agregáty. Procesný plynový skrutkový kompresorAERZENpredstavuje oboje.

Tieto skrutkové kompresory sú individuálne navrhnuté tak, aby plnili veľmi odlišné požiadavky. Procesný plynový skrutkový kompresorAERZENpoužíva štandardnýVRa-stupeň pre kompaktný kompresorový blok, s určitým doplnkovým príslušenstvom,zostaveným tak, aby tvoril dobre riešenú balenújednotku a aby vyhovoval každej požiadavke. Konštrukčné požiadavky a špecifikácie stanovené v rôznych priemyselných organizáciách a dozornýchorgánoch akonapríkladAPI, alebo národné normy, sú zohľadňované vždy v zmysle individuálnych požiadaviek zákazníka.

Suchá kompresia ponúka širokú škálu možností použitia.

Nielen v chemickom priemysle, ale aj v iných priemyselných odvetviach, AERZEN procesné skrutkové kompresory sa uplatňujú v pneumatickýchriadiacich systémoch, priemyselných chladiarenských zariadeniach, v odparovacích prevádzkach, v ťažobnom priemysle a v železiarňach. Môžu byť komprimované prakticky všetky typy plynov, ako jenapríkladamoniak, argón, etylén, acetylén, butadién, chlorovodíkový plyn, zemný plyn, svietiplyny, vysokopecný plyn, bahenný plyn, hélium, vápenný plyn, koksárenský plyn, oxid uhoľnatý, všetky kombinácie uhľovodíkových plynov, metán, propán, propylén, spaliny, surový zemný plyn, oxid siričitý, oxid dusnatý, dusík, styrén, vinylchlorid a plynný vodík.

Použitie:

 • Chemický a spracovateľský priemysel
 • Riadenie pneumatických systémov
 • Priemyselné chladenie
 • Odparovacie prevádzky
 • Ťažobný priemysel
 • Železiarne

a oveľa viac

Príslušenstvo a riešenia