man in blue with helmet

Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník našej webovej lokality,

teší nás, že ste navštívili našu webovú lokalitu. V nasledujúcom dokumente by sme vás chceli informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi údajmi v zmysle článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. GDPR).

1. Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Za získavanie a spracovanie údajov je zodpovedná osoba uvedená v tiráži tejto webovej lokality.

Údaje o používaní

Pri návšteve našich webových lokalít sa údaje o používaní dočasne ukladajú na našom webovom serveri na štatistické účely a na zlepšenie kvality našej webovej lokality. K týmto údajom patrí:

 • Stránka, z ktorej bol súbor požadovaný
 • Názov súboru
 • Dátum a čas žiadosti o údaje
 • Množstvo prenesených údajov
 • Stav prístupu (prenos súborov, súbor nebol nájdený atď.)
 • Názov použitého prehliadača
 • IP adresa počítača žiadateľa, ktorá je skrátená tak, aby nemohla byť spojená s fyzickou osobou

Zaznamenané údaje sa ukladajú výhradne v anonymizovanej forme.

2. Zabezpečenie údajov

V snahe čo najlepšie chrániť vaše údaje pred neželaným prístupom prijímame rôzne technické a organizačné opatrenia. Na našich webových lokalitách používame šifrovanie. Vaše informácie sa prenášajú z vášho počítača do nášho servera a naopak cez internet prostredníctvom TLS šifrovania. Zistíte to tak, že v stavovom riadku prehliadača je symbol zámky zatvorený a riadok s adresou začína reťazcom https:// .

3. Prenos údajov tretím stranám

Podľa článku 28 nariadenia GDPR prenášame vaše údaje poskytovateľom služieb, ktorí ich spracúvajú a týmto spôsobom nám pomáhajú pri prevádzkovaní našich webových lokalít (napr. poskytovateľom služieb týkajúcich sa webovej lokality, hostingu, sledovania a informačných spravodajcov) a v súvisiacich procesoch. Naši poskytovatelia služieb sú prísne viazaní pokynmi, ktorým podliehajú aj v zmysle zmluvných povinností.

Prenos údajov do tretích krajín

Osobné údaje niekedy prenášame do tretej krajiny, ktorá sa nachádza mimo EÚ. V každom prípade sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov:

Pri službách Google Analytics, Google+ a YouTube (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

V prípade Cloudflare (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

V prípade salesforce (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Pri sieti LinkedIn (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

V prípade siete Twitter (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

V prípade siete Facebook (USA) je primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečená prostredníctvom Štítu na ochranu osobných údajov (článok 45 ods. 1 nariadenia GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

V prípade potreby ďalšieho spracovania v jednej z týchto lokalít pošleme vašu žiadosť našim dcérskym spoločnostiam a obchodným spoločnostiam v rámci EÚ aj mimo EÚ.

4. Hosting

Hostingové služby používame nasledovne: Služby súvisiace s infraštruktúrou a platformami, služby súvisiace s výpočtovou kapacitou na spracovanie dát, s úložnými priestormi a databázami, služby zabezpečenia a služby technickej údržby, ktoré používame na účely prevádzky tejto webovej lokality.

My a/alebo náš poskytovateľ hostingu spracúvame údaje inventárov, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údajoch o používaní, metadáta a komunikačné údaje týkajúce sa zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto webovej lokality na základe našich legitímnych záujmov o efektívne a zabezpečené poskytovanie tejto webovej lokality v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a článku 28 nariadenia GDPR (uzatváranie zmlúv o spracovaní údajov).

5. Content Delivery Network od spoločnosti Cloudflare

Používame sieť na doručovanie obsahu tzv. „Content Delivery Network“ (CDN), ktorú ponúka spoločnosť Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, v USA. V zmysle Štítu na ochranu osobných údajov je spoločnosť Cloudflare je certifikovaná spoločnosť, preto garantuje plnenie európskeho zákona o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN je služba, ktorá pomáha pri rýchlejšom poskytovaní obsahu webovej lokality, najmä pokiaľ ide o veľké súbory, akými sú grafika alebo skripty. Robí to pomocou regionálne distribuovaných serverov pripojených cez internet. Údaje o používateľoch sa spracúvajú výlučne na vyššie uvedené účely a na zachovanie zabezpečenia a funkčnosti CDN.

Túto službu využívame na základe našich legitímnych záujmov, teda na základe nášho záujmu o zabezpečené a efektívne poskytovanie, analýzu a optimalizáciu našej webovej lokality v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Súbory cookie

  Na našich webových lokalitách používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa dajú uložiť a čítať vo vašom zariadení. Odlišujeme dočasné súbory cookie (tzv. session cookie), ktoré sa vymažú hneď po zatvorení prehliadača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú uložené aj po ukončení relácie. Súbory cookie môžu obsahovať údaje, ktoré umožňujú rozpoznávanie použitého zariadenia. V niektorých prípadoch však súbory cookie obsahujú iba informácie o určitých nastaveniach, ktoré sa nedajú spojiť s konkrétnou osobou.

  Na našich webových lokalitách používame dočasné aj trvalé súbory cookie. Spracovanie týchto údajov sa opiera o článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a jeho účelom je, aby bola naša webová lokalita pre používateľov prístupnejšia, efektívnejšia a zabezpečená.

  V súboroch cookie sú uložené tieto údaje a informácie:

  • Údaje o prihlásení
  • Jazykové nastavenia
  • Zadané vyhľadávané výrazy
  • Informácie o počte návštev našej webovej lokality a o použití jednotlivých funkcií webovej lokality

  Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby vás o ukladaní súborov cookie informoval. Vďaka tomu budete jasne vedieť, ako sa súbory cookie používajú. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť cez nastavenia prehliadača a nastavenie nových súborov cookie môžete zablokovať. Upozorňujeme, že v takom prípade sa naše webové stránky nemusia optimálne zobrazovať a niektoré technické funkcie už nebudú k dispozícii.

  7. Sledovacie nástroje

  Google Analytics

  Keďže chceme našu webovú lokalitu navrhnúť podľa potrieb používateľov, pomocou Google Analytics vytvárame pseudonymné používateľské profily. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom zariadení, a ktoré si môžeme prečítať. Pomocou tejto služby vieme rozpoznať a spočítať návštevníkov našej webovej lokality. Spracovanie údajov vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a článku 15 ods. 3 nemeckého zákona o telekomunikačných službách. Používa sa s cieľom zistiť, ako často rôzni používatelia pristupovali na naše webové lokality.

  Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto webovej lokality sa zvyčajne prenášajú do servera spoločnosti Google v USA, kde sa následne súbory cookie ukladajú. Keďže sme na tejto webovej lokalite povolili anonymizáciu IP adresy, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie pred tým, než bude odoslaná do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa zaslaná do servera spoločnosti Google v USA (za predpokladu, že bude zachovaná dostatočná úroveň ochrany údajov podľa článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR z dôvodu zapojenia spoločnosti Google do Štítu na ochranu osobných údajov) a tam sa aj skráti. So spoločnosťou Google Inc. (USA) sme zároveň uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť Google bude preto používať všetky údaje veľmi striktne a len na účely hodnotenia vášho používania našej webovej lokality a na vypracovanie prehľadov o aktivite na webovej lokalite.

  1. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že ak to urobíte, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu.
  2. Ďalej môžete zabrániť aj tomu, aby spoločnosť Google zaznamenávala údaje o používaní webovej lokality, ktoré vygeneroval súbor cookie (vrátane vašej IP adresy), a tým aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača (tzv. plug-in), ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze.
  3. Rovnako môžete zabrániť aj tomu, aby služba Google Analytics získavala údaje kliknutím na nasledujúci odkaz. Uloží sa súbor cookie s informáciou o zrušení. Tento súbor natrvalo zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve tejto webovej lokality. Ak chcete zabrániť spracovaniu údajov prostredníctvom služby Google Analytics, kliknite sem.

  Google Tag Manager

  Google Tag Manager je služba, ktorú používame na spravovanie tagov webovej lokality prostredníctvom rozhrania (preto integrujeme službu Google Analytics a ďalšie marketingové služby spoločnosti Google do našej webovej lokality). Samotný Tag Manager (ktorý tagy nastavuje) nespracúva žiadne osobné údaje. Pozrite si nasledujúce informácie o službách Google a zistite viac o spracovaní osobných údajov. Podmienky používania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  Sledovanie používateľa pomocou softvéru WiredMinds

  Na tejto webovej lokalite sa na účely marketingu a optimalizácie používajú produkty a služby od spoločnosti wiredminds (www.wiredminds.de). Vďaka týmito produktom a službám sa získavajú, spracúvajú a uchovávajú údaje a potom sa pod pseudonymom vytvárajú profily používania. Pokiaľ je to možné a užitočné, tieto profily používania sú úplne anonymizované. Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na rozpoznanie internetového prehliadača pri budúcej návšteve. Získané údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, budú odoslané spoločnosti wiredminds alebo si ich spoločnosť wiredminds priamo získava. Spoločnosť wiredminds môže použiť informácie vytvorené pri návštevách webovej lokality na vytvorenie anonymizovaných profilov používania. Bez osobitného súhlasu dotknutej osoby sa získané údaje nebudú používať na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej lokality a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Ak sa zhromažďujú IP adresy, budú hneď po získaní anonymizované odstránením posledného číselného bloku. Proti získavaniu, spracovaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti.

  Siteimprove Analytics

  Táto webová lokalita používa službu webovej analýzy Siteimprove Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Siteimprove GmbH. Služba Siteimprove Analytics využíva súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie generované súbormi cookie o používaní tejto webovej lokality (vrátane šifrovanej IP adresy používateľa) sa odosielajú do servera spoločnosti Siteimprove v Dánsku, kde sa ukladajú. Spoločnosť Siteimprove používa tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality a na vypracovanie prehľadov o činnosti na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality. Spoločnosť Siteimprove tieto informácie neodovzdáva žiadnym tretím stranám. IP adresy sú nenávratne anonymizované ešte pred tým, než je možné získané údaje prezerať prostredníctvom softvéru Siteimprove Analytics. Ak chcú používatelia súbory cookie zablokovať, môžu si zmeniť nastavenia prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že nebudú môcť využiť všetky funkcie tejto webovej lokality v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte, že údaje, ktoré sa vás týkajú, spracuje spoločnosť Siteimprove vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel. Ak nechcete, aby softvér Siteimprove Analytics vaše údaje získaval, kliknite na nasledujúci odkaz. Uloží sa súbor cookie s informáciou o zrušení. Takto zabránite budúcemu získavaniu údajov pri návšteve tejto webovej lokality.

  Hotjar

  Táto webová lokalita používa analytický softvér Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Európa). Vďaka softvéru Hotjar vieme na našej webovej lokalite merať a vyhodnotiť správanie používateľa (kliknutia, pohyby myši, výšku posúvania atď.). Informácie o vašej návšteve našej webovej lokality, ktoré generuje sledovací kód a súbor cookie, sa odosielajú a ukladajú v serveroch spoločnosti Hotjar v Írsku. Sledovací kód získava nasledujúce informácie:

  Dáta závislé od zariadenia

  Prostredníctvom vášho zariadenia a prehliadača je možné zaznamenať nasledujúce informácie:

  • IP adresa vášho zariadenia (získaná a uložená v anonymnom formáte)
  • Vaša e-mailová adresa a vaše meno a priezvisko, ak ste nám tieto údaje poskytli prostredníctvom našej webovej lokality
  • Veľkosť obrazovky vášho zariadenia, typ zariadenia a údaje o prehliadači
  • Geografická poloha (len krajina)
  • Preferované jazykové zobrazenie našej webovej lokality

  Zaznamenané údaje

  Ak sa používajú služby spoločnosti Hotjar, naše servery automaticky generujú nasledujúce údaje:

  • Súvisiaca doména
  • Navštívené stránky
  • Geografická poloha (len krajina)
  • Preferované jazykové zobrazenie našej webovej lokality
  • Dátum a čas, kedy bola webová lokalita navštívená

  Softvér Hotjar použije tieto informácie na vyhodnotenie spôsobu, akým našu webovú lokalitu používate, na vypracovanie prehľadov o používaní a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a s internetovým hodnotením webovej lokality. Softvér Hotjar využíva na poskytovanie služieb aj služby tretích strán, ako je Google Analytics a Optimizely. Tieto externé spoločnosti môžu ukladať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela pri návšteve webovej lokality, napríklad súbory cookie alebo žiadosti o IP. Ďalšie informácie o tom, ako služby Google Analytics a Optimizely ukladajú a používajú údaje, nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov.

  Ak budete ďalej používať túto webovú lokalitu, súhlasíte, aby vaše osobné údaje spracovala spoločnosť Hotjar a jej tretie strany, ako je uvedené vyššie v ich zásadách ochrany osobných údajov. Súbory cookie, ktoré používa softvér Hotjar, majú rôznu životnosť. Niektoré pretrvajú až 365 dní, iné len do konca aktuálnej návštevy.

  Službe Hotjar môžete zabrániť v získavaní vašich údajov, a to kliknutím na nasledujúci odkaz a podľa ďalších pokynov: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Matomo

  We use the web analysis tool "Matomo" to design our web pages according to your needs. Matomo creates user profiles based on pseudonyms. For this purpose permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognise recurring visitors and count them.

  The data processing takes place on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, provided that you have given your consent via our banner.

  8. Práva používateľov

  Vaše používateľské práva

  Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám nariadenie GDPR ako používateľovi webovej lokality udeľuje určité práva:

  1. Právo na prístup k údajom (článok 15 nariadenia GDPR):
   Máte právo kedykoľvek nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo na prístup k informáciám týkajúcim sa uvedených osobných údajov a k informáciám uvedeným v článku 15 nariadenia GDPR.
  2. Právo na opravu a odstránenie (články 16 a 17 nariadenia GDPR):
   Máte právo bezodkladne požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ak je to vhodné, aj o doplnenie neúplných osobných údajov.
   Rovnako máte právo požiadať, aby boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, okamžite odstránené, ak platí jeden z dôvodov uvedených v článku 17 nariadenia GDPR, napr. ak už vaše údaje nie sú potrebné na príslušné účely.
  3. Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia GDPR):
   Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v článku 18 nariadenia GDPR, napr. ak ste vyjadrili námietku voči spracovaniu počas prípadného vyšetrenia.
  4. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR):
   V niektorých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v článku 20 nariadenia GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a to v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo máte právo požiadať o prenos týchto údajov tretej strane.
  5. Právo namietať (článok 21 nariadenia GDPR):
   Ak sa údaje získavajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) (spracovanie na účely oprávnených záujmov), máte právo proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ neexistujú presvedčivé a preukázateľne oprávnené dôvody na ich spracovanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo na vytvorenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
  6. Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu:
   Podľa článku 77 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, ak sa domnievate, že spracovanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje ustanovenia o ochrane údajov. Právo na opravný prostriedok môžete uplatniť pred orgánom dohľadu v členskom štáte, v ktorom žijete, v mieste práce alebo na mieste, kde došlo k údajnému porušeniu pri spracovávaní údajov.

  9. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

  Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v našej spoločnosti vám s radosťou poskytne informácie alebo návrhy týkajúce sa ochrany údajov: privacy@aerzen.com

  10. Ďalšie podrobnosti zásad ochrany osobných údajov

  10.1. Kontaktný formulár

  Kontaktovať nás môžete prostredníctvom webového formulára. Ak chcete použiť náš kontaktný formulár, potrebujeme vaše meno, názov spoločnosti, poštovú a e-mailovú adresu. Ďalšie informácie môžete, ale nemusíte uviesť. Údaje používateľa môžu byť uložené v systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM systém) alebo v porovnateľnom dopytovom systéme.

  Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vaše údaje budú spracované len na to, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku, a po skončení účelu spracovania budú odstránené. Tieto údaje nie sú prenášané tretím stranám.

  10.2. CRM systém spoločnosti salesforce

  Na rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie žiadostí používateľov (legitímny záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) používame CRM systém od spoločnosti salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mníchov, Nemecko.

  V zmysle Štítu na ochranu osobných údajov je spoločnosť salesforce certifikovaná spoločnosť, preto ponúka dodatočnú záruku plnenia európskeho zákona o ochrane údajov v rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú v USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  Spoločnosť salesforce používa údaje používateľa iba na spracovanie žiadostí a neodovzdáva ich tretím stranám. Ak chcete využiť služby spoločnosti salesforce, musíte poskytnúť minimálne správnu e-mailovú adresu. Na tento účel môžete použiť pseudonym. Pri spracovaní žiadostí o služby môže byť potrebné získať ďalšie údaje (meno, adresa).

  Ak používatelia neudelia súhlas, aby ich údaje získaval a ukladal externý systém spoločnosti salesforce, poskytneme im alternatívne kontaktné možnosti na odosielanie žiadostí o služby prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu alebo pošty.

  Ďalšie informácie si môžu používatelia preštudovať v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. Obmedzená zákaznícka zóna CustomerNet

  Ak chcete využiť našu špeciálnu zákaznícku službu CustomerNet, musíte sa najprv zaregistrovať. Údaje, ktoré nám odošlete na registráciu, sa použijú iba v rozsahu potrebnom pre obmedzenú zónu CustomerNet. Svoj profil si môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť vo svojom účte. Údaje budú následne z nášho systému automaticky odstránené.

  10.4. Doplnky sociálnych sietí

  Na našej webovej lokalite nájdete aj doplnky sociálnych médií (tzv. „plug-in“). Ide o funkcie sociálnych sietí, ktoré môžete použiť na zdieľanie obsahu našej webovej lokality so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, alebo na odporučenie tohto obsahu iným používateľom. Zodpovednosť za to, že prevádzka spĺňa ochranu údajov, má zaručiť príslušný poskytovateľ. Pri týchto doplnkoch používame metódu dvoch kliknutí, aby sme čo najlepšie chránili návštevníkov našej webovej lokality. Momentálne používame doplnky sociálnych sietí týchto poskytovateľov:

  LinkedIn

  Naša webová lokalita používa prvky siete LinkedIn. Prevádzkovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Vždy, keď si otvoríte niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje prvky siete LinkedIn, vytvorí sa spojenie so servermi siete LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn bude informovaná, že ste navštívili našu webovú lokalitu pomocou vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo „Odporúčať“ a prihlásite sa do svojho účtu v sieti LinkedIn, LinkedIn bude môcť priradiť vašu návštevu našej webovej lokality k vašej osobe a k vášmu používateľskému účtu. Radi by sme vás upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní zo strany spoločnosti LinkedIn. Viac informácií na túto tému nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zrušiť: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Štít na ochranu osobných údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

  Twitter

  Naša webová stránka používa prvky od spoločnosti Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Keď vstupujete na našu webovú lokalitu s doplnkami siete Twitter, vytvorí sa medzi vašim prehliadačom a servermi Twitter spojenie. Údaje sa v tomto okamihu prenesú do siete Twitter. Ak máte účet v sieti Twitter, tieto údaje sa k nemu môžu priradiť. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k vášmu účtu v sieti Twitter, odhláste sa zo siete Twitter pred návštevou našej lokality. Sieti Twitter sa posielajú aj vaše interakcie, najmä kliknutie na tlačidlo „retweet“. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov siete Twitter: https://twitter.com/privacy. Zrušiť: https://twitter.com/personalization. Štít na ochranu osobných údajov: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  YouTube

  Naša webová stránka používa prvky siete Youtube.de/Youtube.com, ktoré v zastúpení spoločnosti Google Inc. prevádzkuje spoločnosti Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Ak navštívite našu webovú lokalitu, ktorá obsahuje jeden z týchto doplnkov, vytvorí sa pripojenie k serverom siete Youtube a doplnok sa na webovej stránke zobrazí upozornením vášho prehliadača. Informácie o navštívenej lokalite sa potom odošlú do servera siete Youtube. Ak ste prihlásený/prihlásená v sieti Youtube, Youtube pridelí tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému účtu v týchto platformách. Pri použití týchto doplnkov, napr. tlačidiel kliknúť/spustiť pri videu alebo pri zanechaní komentára, sa tieto informácie priradia k vášmu používateľskému účtu v sieti Youtube. Zabrániť tomu môžete len tak, že sa pred použitím doplnku odhlásite. Viac informácií na túto tému nájdete v zásadách ochrany osobných údajov siete YouTube: https://www.google.com/policies/privacy/. Zrušiť: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Xing

  Naša webová lokalita využíva prvky spoločnosti XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Ak kliknete na tlačidlo siete XING „Zdieľať“, budete presmerovaní na svoj účet v sieti XING v samostatnom okne prehliadača (za predpokladu, že ste prihlásení do svojho používateľského účtu v sieti XING) a môžete zdieľať elektronickú publikáciu uloženú na našej webovej lokalite a pridať komentár. Doplnok vytvára priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom siete XING. Spoločnosť XING dostane informáciu o tom, že ste navštívili našu webovú lokalitu pomocou vašej IP adresy. Radi by sme vás upozornili, že nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných (osobných) údajov ani o ich používaní zo strany spoločnosti XING. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING: https://privacy.xing.com/en

  Facebook

  Naša webová stránka využíva funkcie spoločnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď kliknete na tlačidlo siete Facebook „Zdieľať“, Facebook automaticky priradí vašu IP adresu k vášmu používateľskému kontu a umožní vám prepojiť sa na našu lokalitu v sieti Facebook vo vašom profile. Tento proces sa môže uskutočniť iba vtedy, ak ste zároveň prihlásení do siete Facebook. Bohužiaľ, nemáme žiadne vedomosti o použití a povahe zhromažďovaných údajov. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook získavala údaje získané prostredníctvom vašej návštevy našej webovej lokality cez váš účet v sieti Facebook, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality zo siete Facebook odhlásiť. Ak chcete vedieť viac o účele a rozsahu získavania údajov a o ďalšom spracovávaní a používaní údajov zo strany siete Facebook, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia súvisiacich s ochranou vášho súkromia, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na: www.facebook.com/policy.php

  Google +1

  Naša webová stránka používa prvky sociálnych médií od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Keď vstupujete na naše stránky, ktoré obsahujú doplnky Google, vytvorí sa medzi vaším prehliadačom a servermi Google spojenie. Údaje sa v tomto okamihu prenesú do spoločnosti Google. Ak máte Google účet, tieto údaje sa k nemu môžu priradiť. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k vášmu Google účtu, odhláste sa z Google ešte pred návštevou našej lokality. Spoločnosti Google sú odosielané aj interakcie, ako je použitie prvku komentára alebo kliknutie na tlačidlo +1 alebo na tlačidlo „Zdieľať“. Ďalšie informácie o používaní údajov zo strany spoločnosti Google, o nastaveniach a možnostiach zrušenia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveniach pre zobrazenie reklám zo strany spoločnosti Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

  10.5. Google Maps

  Používame službu Google Maps od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. K spracovávaným údajom môžu patriť IP adresy používateľov a údaje o polohe. Tieto údaje sa nezískavajú bez súhlasu používateľa (zvyčajne prostredníctvom nastavení mobilných zariadení používateľov). Údaje môžu byť spracúvané v Spojených štátoch amerických. Zásady ochrany osobných údajov https://www.google.com/policies/privacy/. Zrušiť: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Informačný bulletin

  Cez našu webovú lokalitu sa môžete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu. Ak ste nám udelili výslovné povolenie, aby sme vás informovali e-mailom o našich produktoch a službách, spracujeme vaše údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Informačné bulletiny, e-maily a ďalšie elektronické oznamy s reklamnými informáciami (tzv. „bulletin“) posielame len na základe súhlasu príjemcu alebo na základe právneho povolenia. Na potvrdenie registrácie používame tzv. postup dvojnásobnej možnosti zrušenia. To znamená, že vám pred odoslaním prvého informačného bulletinu pošleme potvrdzovací e-mail. V tomto e-maile môžete potvrdiť odber bulletinu kliknutím na príslušný odkaz. Náš bulletin vám pošleme iba po tomto potvrdení.

  Informačné bulletiny obsahujú tzv. „webový signál“ (web beacon). Je to súbor veľkosti pixla, ktorý sa pri otvorení bulletinu načíta z nášho servera (prípadne to servera poskytovateľa dispečerských služieb, ak s takým spolupracujeme). Počas tohto načítavania sa získavajú technické údaje, napríklad informácie o prehliadači, vašom systéme, vašej IP adrese a o čase načítavania.

  Tieto informácie sa používajú na technické zlepšovanie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a správanie ich čitateľov na základe bodov ich vyhľadávania (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo časov prístupu. Získavanie štatistických údajov zahŕňa aj určenie, či sa informačné bulletiny otvárajú, kedy sa otvárajú a na ktoré odkazy čitatelia kliknú. Z technických dôvodov môžu byť tieto informácie pridelené jednotlivým príjemcom informačných bulletinov. Našou snahou ani snahou poskytovateľa poštovej služby však nie je sledovať jednotlivých používateľov. Hodnotenia skôr používame na stanovenie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie obsahu našim používateľom alebo na odosielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov. Vyradenie používateľa z tohto merania výkonu nie je možné. Jedným riešením je úplné zrušenie odberu informačného bulletinu.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré sa do daného momentu realizovalo. Odber nášho bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť, inými slovami môžete odvolať svoj súhlas. Odkaz na odhlásenie sa z odberu informačného bulletinu nájdete na konci každého bulletinu. Ak svoj súhlas zrušíte, zastavíme aj príslušné spracovanie údajov.

  11. Ďalšie podrobnosti zásad ochrany osobných údajov

  11.1. Zacielenie reklamy prostredníctvom Google

  Technológie zacielenia reklamy

  Na zacielenie reklamy používame technológie spoločnosti Google, aby sme vám mohli ponúknuť reklamu na iných webových lokalitách, ktoré sú čo najviac prispôsobené vašim záujmom. Spracovanie údajov vychádza z vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

  Pri návšteve našej webovej lokality sa z vášho zariadenia alebo prehliadača načítajú identifikátory, vyhodnotí sa vaša IP adresa, alebo sa vo vašom zariadení ako malý textový súbor uloží funkcia rozpoznávania (napríklad tzv. súbor cookie tretej strany). To, ako sa správate pri návšteve rôznych webových lokalít, sa zaznamenáva. Identifikátory sú pseudonymné. Ak ste prihlásení do svojho Google účtu, tieto identifikátory môžu byť priradené priamo k vášmu profilu. Spoločnosť Google môže priradiť a uložiť vaše návštevy našich webových lokalít pomocou vašich identifikátorov, aby vám mohla zobrazovať cielenú reklamu na iných webových lokalitách. Google tak môže vidieť aj to, že ste už našu webovú lokalitu navštívili. Google môže vaše zariadenie a váš prehliadač rozpoznať rôznymi spôsobmi, napr. keď navštívite stránku, ktorá zobrazuje reklamu v mene spoločnosti Google.

  Remarketing

  Na naše webové lokality môžeme pridávať kľúčové slová. Tieto kľúčové slová obsahujú údaje o obsahu webovej lokality, napr. ponúkané produkty. Google tieto kľúčové slová, ktoré neobsahujú osobné ani citlivé informácie, prijíma. Ak navštívite stránku s určitými kľúčovými slovami týkajúcimi sa produktov, Google uloží záznam o vašej návšteve a priradí ho k vaším pseudonymným identifikátorom. Google môže pomocou tohto odkazu určiť, či sa vám zobrazili naše reklamy, a ak áno, ktoré z nich sa zobrazili.

  Remarketing medzi zariadeniami

  Google môže navzájom prepájať pseudonymné identifikátory vo vašich zariadeniach (v tablete, smartfóne a v e-maili) (marketing vo viacerých zariadeniach). Predpokladá sa, že na toto spracovanie údajov ste v minulosti dali svoj súhlas spoločnosti Google. Na základe toho môže Google zacieliť reklamné kampane na rôzne zariadenia, ktoré vlastníte.

  Vaše údaje sa prenášajú do spoločnosti Google a sú uložené v USA. Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosť Google zapojila do Štítu na ochranu osobných údajov, je zachovaná dostatočná úroveň ochrany údajov podľa článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR. So spoločnosťou Google Inc. (USA) sme zároveň uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť Google bude preto používať všetky údaje veľmi striktne a len na účely hodnotenia vášho používania našej webovej lokality a na vypracovanie prehľadov o aktivite na webovej lokalite.

  Právo namietať

  Proti zacieleniu reklamy môžete kedykoľvek namietať podľa článku 21 nariadenia GDPR. Prosím, kliknite na nasledujúci odkaz: https://adssettings.google.com/authenticated

  Ak chcete zrušiť remarketing medzi zariadeniami, prejdite na webovú lokalitu Google https://support.google.com/ads/answer/2662922 a zmeňte svoje nastavenia týkajúce sa zobrazovania reklamy. Majte na pamäti, že tieto nastavenia nemusia mať vplyv na všetky vaše zariadenia. Ak používate zariadenie s Google účtom, k vášmu účtu môžu byť priradené pseudonymné identifikátory. Ak nechcete, aby sa to stalo, odhláste sa.

  11.2. Online aplikácie

  Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov a na základe článku 26 nemeckého zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa u nás uchádzate o prácu cez internet, spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete výhradne na účely výberu uchádzačov. Vaše údaje nebudú spracované na žiadny iný účel.

  Sami rozhodujete, koľko údajov nám chcete v online žiadosti poslať. Online žiadosti sa prenášajú elektronicky do nášho personálneho oddelenia, kde sa čo najrýchlejšie spracúvajú. Každý prenos údajov je šifrovaný. Žiadosti sa spravidla zasielajú príslušným vedúcim oddelenia v našej spoločnosti. Vaše údaje nie sú postupované nikomu inému. S vašimi údajmi bude naša spoločnosť zaobchádzať dôverne. Ak vaša žiadosť nebola úspešná, vaše dokumenty budú odstránené po [6 mesiacoch].

  Ak si želáte, aby sme zvážili vašu žiadosť pri ďalších alebo budúcich pracovných príležitostiach, uveďte to, prosím, ako poznámku vo svojej žiadosti. Vaše údaje potom spracujeme na základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

  12. Zodpovednosť za odkazy

  Naša webová lokalita obsahuje odkazy na webové lokality tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Vzhľadom na to nie sme zodpovední za obsah tretích strán. Za obsah prepojených webových lokalít je zodpovedný výlučne príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prepojené stránky boli skontrolované z hľadiska možných porušení právnych predpisov v čase, kedy bol odkaz prvýkrát sprístupnený na internete. V čase vytvorenia odkazu nebol identifikovaný žiadny nezákonný obsah. Logicky sa však od nás nedá očakávať, že budeme neustále kontrolovať externé odkazy, pokiaľ neexistujú konkrétne dôvody na podozrenie z porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, príslušné odkazy okamžite odstránime.