Aerzen školenia

VYŠŠIA KVALIFIKÁCIA PRE VÁŠ Technický personál.

Máte záujem o prevádzkové a údržbárske kurzy na naše typy strojov AERZEN? Žiaden problém: AERZEN oblastný servis zákazníkomvám rád poskytne potrebné odborné znalosti. Školenie sa bude konať v materskej spoločnosti AERZEN,alebo priamo vo vašejprevádzke. Vaši operátoria pracovníci údržby budú vyškolení špecialistami spoločnosti AERZEN, aby získali špeciálne znalosti o preventívnej a na stav orientovanej údržbe vašich strojov AERZEN.

Vaši odborníci poznajú svoju prácu. Dostatočný dôvod pre zvýšenie investície do tohto cenného zdroja.

  • výcvik vo vašich priestoroch alebo v našej spoločnosti
  • školenie ohľadom prevádzky a údržby dúchadiel a skrutkových kompresorov s rotačnými piestami
  • OEM kompetencie ako interný zdroj, ľahko dostupné, kedykoľvek ich potrebujete

Výcvik orientovaný na produkt = Tvorba hodnoty pre vašu spoločnosť

Prevádzkovateliaa zamestnanci údržby rôznych spoločnostízískavajú viac informácií oagregátoch AERZEN odšpecialistu spoločnosti AERZEN

Ponúkaný obsah školení zahŕňa štandardné balíčkyAERZENs objemovými dúchadlami, kompresormi so stočenými rotačnými piestamia skrutkovými kompresormi. Kurzy sú orientované na prax a pokrývajú všetkydoplnkové príslušenstvá pre balené jednotky (pozri rámček vpravo). Účastníci získajú všetky dôležité informácie súvisiace s produktom, informácie o povinnosti vykonávať hĺbkovú kontrolu, dodržiavať bezpečnostné predpisy, intervaly údržby a ako zabrániť neprípustným spôsobom prevádzky a ich dôsledkom. Zo skúseností vieme, že je účelné aby AERZEN obmedzoval počet účastníkov na každý tréningový turnus, čo zabezpečí profesionálnu kvalitu kurzu a veľké praktické výhody pre každého účastníka tréningu. Na konci tréningu všetci účastníci získajúvynikajúce technické zručnosti od spoločnosti AERZEN, ktoré zaručujú lepšiu využiteľnosť strojov a jasnú pridanú hodnotu pre vašu spoločnosť.

Obsah školenia Objemové dúchadlá

  • Tlakový bezpečnostný ventil
  • Spätná klapka
  • Sací tlmič s integrovaným filtrom vzduchu
  • Základový rám
  • Ventil pre odľahčený štart (Aeromat)

Obsah školeniaKompresory so stočenými rotačnými piestami a Skrutkové kompresory

  • Odstraňovač olejovejhmly.Regulácia plný výkon voľnobeh..Regulačný ventil tlaku oleja. Prístrojové vybaveniea reguláciateploty oleja.