man in blue with helmet

Rozmanitosť technológií AERZEN

Pre široký rozsah metód a oblastí použitia

Ziskovosťsa začína vtedy, keď sa kompresné systémy prispôsobujú procesu

Na AERZEN sa už desaťročia spoliehajú vedúce spoločnosti v priemysloch, ako sú petrochemický, alebocementárenský, a to z nasledovnéhodôvodu: Riešenia vyhotovené na mieru od spoločnosti AERZEN sú v sortimente a flexibilite bez konkurencie. Hlavným stimulom bolo vždy hľadanie udržateľných riešení s merateľnou pridanou hodnotou. Tak pre našich zákazníkov, ako aj pre životné prostredie. Nie je to náhoda, že naše priekopnícke úspechy už od roku 1864 mali rozhodujúci vplyv na pokrok techniky dúchadiel a kompresorov.

Kedykoľvek a kdekoľvek sa dopravujú vzduch a plyny, stlačené alebo merané, je pravdepodobné, že tam nájdete stroje vyrobené spoločnosťouAERZEN. Zoznam oblastí používania je dlhý a zahŕňa takmer všetky odvetvia priemyslu.

Tu sú niektoré oblasti používania pre kompresory s rotačnýmipiestami, dúchadlá s rotačnýmipiestami, skrutkové kompresory, turbodúchadlá a plynomery s rotačnýmipiestamiAERZEN:

Úprava vody a čistenie odpadovej vody

Úprava vody a čistenie odpadovej vody v čistiarni odpadových vôd s agregátmiAERZEN

Industrializácia sa rozširuje stále viac a viac. Dokonca ani krajiny tretieho sveta už nie sú v tomto výnimkou. V zavedených priemyselných krajináchtohto sveta dosiahol rozsah mechanizácie bod, v ktorom už sama príroda nedokáže kompenzovať jej preťažovaniespojené s technikou. V nadpisoch novín dominujú kľúčové témy, ako sú globálne otepľovanie a znižovanie hladiny spodnej vody, a sú predmetom diskusií medzi ľuďmi. Volanie pre udržiavanie nášho životného prostredia sa stáva stále hlasnejším.

prečítať si viac

Chemický a spracovateľský priemysel

Účinnékompresory, chemické dúchadlá a dúchadlá od spoločnostiAERZEN sa osvedčiliv početných aplikáciách spracovateľského priemyslu

Chemický priemysel celkom závisí od spoľahlivých dodávok procesného plynu. Ale každý proces je odlišný a vyžaduje si špecializované stroje. Riešenie: Efektívne kompresory a dúchadlá od AERZEN – osvedčené v početných prevádzkových prostrediach, vhodné takmer pre všetky médiá, bez konkurencie vo svojej spoľahlivosti a adaptabilné pre jednotlivé špecifikácie zákazníka. Môže byť toto riešenie skutočne také ľahké? Môže!

Technika stlačeného vzduchu

Pre výrobu stlačeného vzduchu sa používajú osvedčené skrutkové kompresory AERZEN

Hľadáte stanicu stlačeného vzduchu, ktorá je špeciálne optimalizovaná pre váš prípad použitia?  Okrem inovatívnych a podľa priania zákazníka upravených produktových riešení ponúkamespolus naším špecialistom na stlačený vzduch, AERZEN SYSTEMS, konkurenčného partnera, ktorý vás podporuje počas celého vývojového cyklu od koncepcie až po realizáciu a uvedenie vašej stanice stlačeného vzduchu do prevádzky. Kvalita použitých materiálov je rozhodujúca. Preto sa pre výrobu stlačeného vzduchu používajú osvedčené skrutkové kompresory AERZEN.

Pneumatická doprava pre spracovanie sypkých materiálov

Pneumatické dopravovanie sypkých materiálov, rýchlo, jemne a s vynaložením minimálnej energie – práca pre skutočných špecialistov spoločnosti AERZEN

Pneumatické dopravovanie sypkých materiálov, rýchlo, jemne asvynaložením minimálnej energie – práca pre skutočných špecialistov. Bezolejové hybridné dúchadlá s rotačnýmipiestami, kompresory s rotačnýmipiestamia skrutkové kompresory od AERZEN dokážu zvládnuť akúkoľvek potrebu dopravy S jedinečnou efektívnosťou a spoľahlivosťou.

Vákuová technika

AERZEN poskytuje viaceré riešenia pre príslušné požiadavky priemyselného vákuaa technológie vysokého vákua

Či v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle, v chémii alebo spracovateľskom priemysle, spracovaní kovov alebo v automobilovom priemysle: v mnohých odvetviach priemyslu si najrôznejšie výrobné procesy vyžadujú plynové podmienky s tlakom, ktorý je značne pod úrovňou atmosférického tlaku. Tlak -700 mbar (300 mbar abs.) sa považuje za záporný tlak. Pod 300 mbar absolútne začína vákuový rozsah, rozdelený na hrubé, jemné, vysoké a ultra vysoké vákuum.

Technika procesných plynov

Jednotky AERZEN ponúkajú prémiové stupne v každom procese

Rozdiely v technológiáchkompresorov sa dajú nájsť práve tam, kde sa vyžadujú náročnépoužitia. Kde sa často komprimujú vysoko kritické procesné a chladiarenské plyny. V chemickom, petrochemickom, energetickom, potravinárskom, alebo farmaceutickom priemysle. Požiadavky na návrh prevádzky, inžiniering, dokumentáciu a celosvetovú podporu v týchto priemysloch sú často také vysoké, ako je samotná bezpečnosť a environmentálne nariadenia, ktoré sa majú aplikovať.

Bioplyn/Biometán

Používanie bioplynu ako zdroja energie značne pomôže dosiahnuť environmentálne ciele stanovené na národných aj medzinárodných úrovniach

Zákazníci môžu ťažiťz rozsiahleho know-how, ktoré spoločnosťAERZEN získala počasdesiatok rokov skúseností v chemickom a petrochemickom priemysle. Využitie bioplynu ako zdroja energie významne prispeje k dosiahnutiu cieľov ochrany životného prostredia stanovených na národnej i medzinárodnej úrovni; to zníži závislosť od jadrovej energie či zníženia emisií CO2.