Kontrola a údržba

Rýchla a kompetentná podporaservisu na mieste inštalácie

Potrebujete pravidelnú kontrolu, alebo údržbu vašich agregátov AERZEN? Alebo máte technický problém, ktorý nemožno vyriešiť pomocou našej telefonickej podpory, alebo vašim vlastným údržbárskym tímom? Potom vámpomôžeservisné oddelenieAERZEN. Naše tímy, ktoré sú rozmiestnené po celom svete, vedia čo je dôležité a rýchlo dorazia na miestoinštaláciea poskytnú vám odbornú pomoc.

AERZEN servisný technik skontroloval agregáty AERZEN

Profesionáli na záchranu.

Bez ohľadu na to, či váš stroj AERZEN potrebuje údržbu, revíziu, preventívnu prehliadku, alebo generálnu opravu, servisné služby AERZEN na miestevašej inštaláciesú vám vždy k dispozícii. Je to preto, že máme servisné strediská strategicky umiestnené po celom svete, vysoko kvalifikovaných odborníkov a decentralizované sklady náhradných dielov a zásobovanie centrá. Naše regionálne servisné linky môžu pomôcť pri naliehavých technických otázkach, aj keď by ste mali volať mimo pracovnú dobu.

OEM kompetencia - s bezpečnostným pásom.

Naši servisní technici majú znalosti a skúsenosti aplikovať správne riešenie pre bezpečnú prevádzku vašich agregátov. Boli taktiež certifikovaní na dodržiavanie bezpečnostných opatrení platných v jednotlivých regiónoch. To pomáha eliminovať časovo náročné školenia. V Nemecku sú napríklad servisný technici AERZEN certifikovaní ako Dodávatelia s Bezpečnostným Certifikátom - požiadavka v oblasti chemického a petrochemického priemyslu.

Údržba podľa kontrolných zoznamov AERZEN.

Vyvinuli sme špeciálne kontrolné zoznamy pre kontrolu a údržbu objemových dúchadiel a skrutkových kompresorov AERZEN, pre preverenie nutnosti servisu. Kontrola balených jednotiek zahŕňa hodnotenie hladkosti chodu, kontrolu vôlí na stupni, hladinu oleja a prípadné netesnosti olejového okruhu. Skontrolované sú ďalej tlakový ventil (poistný ventil), zariadeniepre odľahčený štart(ak je inštalované) a spätná klapka. Po vykonaní inšpekcie, na základe kontrolného zoznamu, zákazník dostane správu o aktuálnom stave svojho zariadenia. Ak je údržba nevyhnutná, bude pripravená adekvátna cenová ponuka a ak je to potrebné, budú vykonané aj ďalšie servisné úkony. Údržba zahŕňa výmenu oleja, výmenu sacieho filtra a komponentov slúžiacichna prenos energie (klinový remeň, pružné elementy spojky). Komponenty prenosu výkonu budú nastavené.

Pripravený pre pobrežné nasadenie.

AERZEN servisné služby boli otestovanéajna vrtných plošinách a iných pobrežných zariadeniach. Špeciálne vyškolení odborníci sa postarajú o vaše agregáty AERZEN aj za extrémnych podmienok. Títo technici úspešne ukončili základný výcvik pre bezpečnosť na otvorenom mori, ako aj tréning úniku z potopeného vrtuľníka(HUET).

Pracujú v jadrových elektrárňach

Sme oprávnení vykonávať údržbárske práce, inšpekcie, či generálne opravy na produktoch AERZEN ajv jadrových elektrárňach. Naši servisní technici majú tzv. radiačné pasy a sú trvalo preverovaní našim externým pracovníkom radiačnej ochrany. Požadované certifikáty sú vždy k dispozícii, ako kvalifikačný certifikát pre zabezpečenie kvality podľa pravidiel KTA 1401, tak aj povolenie na prácu v externých zariadeniach, či zariadeniach podľa § 15 StrlSchV (Vyhláška ochrany pred radiáciou).

Vedúci pracovníci AERZEN certifikovanív zmysle SCC

Vedúci pracovníci AERZEN sa zúčastňujú na seminároch organizovaných profesionálnym združením pre strojárenský a kovospracujúcipriemysel pre získanie SCC- certifikátu (dodávatelia bezpečnostného osvedčenia), forma systému riadenia kombinovanej pracovnej ochrany a ochrany životného prostredia pre subdodávateľov. Takáto skúška je vyžadovaná zvyšujúcim sa počtom zákazníkov, napr. v chemickom a petrochemickom priemysle, koncových užívateľov, distribútorov a v krajinách Beneluxu. Vďaka tejto certifikáciimôže byť znížená resp. odstránená nákladná a časovo náročná bezpečnostná previerka u zákazníka. Tento certifikát predstavuje preverené a kvalitné služby.