Diagnostika stroja

PROFESIONÁLNA ANALÝZA DÁT

Diagnostika strojov znamená ich testovanie na vibrácie. Cieľom je predĺžiť prevádzkové dobyjednotlivých agregátovpravidelnýmmeraním ich vibrácií. AERZEN alternatíva pre meranie vibrácií, teploty a otáčok s mobilným zariadením, ako aj za použitia integrovaného systému pre konštantné on-line monitorovanie.

Diagnostika stroja

 • Špecializované meracie zariadenia (AERZEN detektory)
 • profesionálna analýza dát
 • identifikácia kritických strojov
 • návrhy ekonomickej optimalizácie
 • Delta Real Time Monitoring (DRTM)
 • správy o stave zariadení, návrhy na optimalizáciu, konfigurovateľné alarmové funkcie
 • osvedčené reakčnépostupy
AERZEN mechanik pri diagnostike stroja ako preventívnej údržbe

Diagnostika strojov na základe merania vibrácií

Meranie vibráciíje dobrým indikátorom pre zhoršujúci sa stav stroja a je najlepším prostriedkom pre včasné odhalenie škôd guľôčkového ložiska. Samozrejme, že meranie vibrácií patrí k nášmu servisu: Za týmto účelom spoločnosť AERZEN ponúka meranie mobilným zariadením pre záznam vibrácií, teploty a rýchlosti. Okrem toho, AERZEN poskytuje aj meranie so stacionárnym systémom pre kontinuálne on-line monitorovanie. Cieľom je zvýšiť životnosť vašich balených jednotiek prostredníctvom pravidelných meraní vibrácií. Meranie a vyhodnotenie pulzácií skrutkových kompresorov a objemových dúchadiel sú vykonávané v súlade so smernicou VDI 3836 (DIN ISO 10816 - 1/3).

Prehľad servisného pokrytia

 • Meranie so špeciálnym vybavením (AERZEN Detektor)
 • Príprava merania z konštrukčných údajov strojov, ktoré majú byť kontrolované
 • Meranie vibrácií na mieste (stroji) na základe stanoveného testovacieho režimu
 • Profesionálne vyhodnotenie dát: analýza stanovených frekvencií pomocou FFT analýzy. Odhaľovanie nerovnováhy, nevyrovnanosti, škôd či chýb v ozubení pomocou interferenčných frekvencií.
 • Príprava správy a zoznamu opatrení s návrhmi na ďalšie konanie
 • Monitoring stroja orientovaný na reálne podmienky, v reálnom čase (Delta-Real-Time-Monitoring, DRTM)

Vaša výhoda:

 • Identifikácia kritických strojov: Včasné odhalenie poškodenia

Delta Real Time Monitoring - Online monitoring objemových strojov AERZEN

Trvalé sledovanie v reálnom čase hodnotené našimi odborníkmi zaisťuje dlhodobú a bezporuchovú prevádzku vášho monitorovaného zariadenia AERZEN. Náš program Delta Real Time Monitoring v reálnom čase monitoruje, analyzuje a porovnáva aktuálne a cieľové hodnoty vibrácií, tlakov a teplôt. Prenos týchto dát je možný cez intranet kvášmuserveru, alebo cez internet, Ethernet, alebo GSM modem k serveru Aerzener Maschinenfabrik. Po uvedení zariadenia do prevádzky sú určené medzné hodnoty pre jednotlivé parametre. Ak sú namerané skutočné hodnoty nad definované limity, nasleduje upozornenie cez SMS, alebo e-mailom vybraným osobám (napr. strojný inžinieri spoločnosti AERZEN, manažér servisu, atď.) Preto potom môžu byť, s dostatočným časovým predstihom, jednotlivéincidenty rozpoznané už v ranom štádiu a môžu byť následne vykonané preventívne opatrenia. Takýto spôsob zabezpečuje trvalú výrobu, minimalizuje riziko neočakávaných odstávok a zabraňuje tak prípadným škodám.

Ako môžeagregátAERZEN minimalizovať riziko nepredvídaných prerušení výroby a vyhnúť sa tak prípadne vzniknutým škodám?

Výhody monitorovania v reálnom čase na prvý pohľad

 • Permanentné monitorovanie
 • Nízke riziko zlyhania
 • Predvídateľné odstávky
 • Definované náklady
 • Dlhšie servisné intervaly, a teda zníženie nákladov na údržbu
 • Pružný systém, tiež rozšíriteľný na existujúce zariadenia
 • Integrácia do AERtronicu (riadenia AERZEN pre dúchadlá a kompresory)
 • Prenos správ ohľadom údržby