man in blue with helmet

RIEŠENIA AERZEN PRE BIOPLYN

Prémiové technológie pre sektor bioplynu - vyrobené spoločnosťou AERZEN.

Zákazníci môžu ťažiťz rozsiahleho know-how, ktoré spoločnosťAERZEN získala počasdesiatok rokov skúseností v chemickom a petrochemickom priemysle.
Využitie bioplynu ako zdroja energie významne prispeje k dosiahnutiu cieľov ochrany životného prostredia stanovených na národnej i medzinárodnej úrovni; to zníži závislosť od jadrovej energie či zníženia emisií CO2.

My v spoločnostiAERZEN podporujeme všetky tieto zámery spolu s našimi viac ako43 zastúpeniami po celom svete.

Počas mnohých rokov dúchadlá a kompresory Aerzen dopravujú a stláčajú všetky typy plynov a plynových zmesí v chemických a petrochemických závodoch. V týchto prípadoch použitia sú rozhodujúcimi kritériami energetická účinnosť, bezpečnosť prevádzkya spoľahlivosť. Na základe tohto know-how a získaných skúseností ponúka spoločnosť AERZEN produkty, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre bioplynové použitie:

Či sa jedná o zariadenia zvyšujúcesací tlak pre kogeneračné jednotky (CHP) a úpravne bioplynu (BGTP),alebo stroje, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť technológie na vstrekovaniebioplynu (BGIP)pre stláčanie biometánu a jeho dopravu do plynových rozvodov; AERZEN má vhodné dúchadlo alebo kompresor pre každé použitie. Zo širokej rady veľkostí strojov a návrhových tlakov môžeme ponúknuť riešenia špecificky prispôsobené potrebám každého zákazníka.

Všetky dúchadlá a kompresory sa môžu používať v nebezpečných oblastiach Zóny 1 a v Zóne 2, ako je definované podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ, ako aj smernice o strojových zariadeniach vrátane najnovšej bezpečnostnej normy (EN 1012-3) a pre Nemecko aj v zmysle nariadení DVGW*.
*DVGW: Nemecká technická a vedecká asociácia pre plyn a vodu

Diagram riešení AERZEN pre bioplyn - funkčnosť bioplynovej stanice
Bioplynové riešenia AERZEN - funkcionalita bioplynovej stanice
Schematické znázornenie využitia technológie AERZEN v bioplynových staniciach
AERZEN má vhodnú technológiu na akékoľvek bioplynové použitie