man in blue with helmet

Úprava vody a čistenie odpadovej vody

Energeticky úsporné prevzdušňovanie aktivačných nádrží - a ešte omnoho viac

Ochrana životného prostredia, ochrana zdrojov, demografické zmeny, nákladová efektívnosť, klimatická zmena - prevádzkovatelia čistiarní komunálnych a priemyselných odpadových vôd čoraz častejšie čelia mnohým narastajúcim výzvam. Aby splnili tieto požiadavky, musia neustále optimalizovať a prispôsobovať procesy. Pomocou vhodného know-how, vhodnej technológie a inteligentného riadenia a regulácie. Koniec koncov, vyššiu účinnosť pri súčasnom raste požiadaviek a požiadaviek na diferencovanú záťaž už neposkytujú len samotné dúchadlá a kompresory.

ÚČINNÉ RIEŠENIA PRE ČISTIARNE KOMUNÁLNYCH A PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD

Aerzener Maschinenfabrik je medzinárodný popredný dodávateľ v oblasti čistenia odpadových vôd. Už viac ako 150 rokov spolupracujeme s prevádzkovateľmi čistiarní odpadových vôd a partnermi v priemysle na vývoji inovatívnych riešení a môže oprávnene povedať, že vieme, čo máme robiť.

Ako možno ušetriť náklady na energiu v prípade čistenia odpadových vôd? Aké sú možnosti pri návrhu nových čistiarní? Ako sa dajú určiť a optimálne prevádzkovať záťažové profily? Spoločnosť AERZEN prináša prostredníctvom svojich univerzálnych a flexibilných riešení správne odpovede aj na základe skúseností z nespočetných realizovaných projektov.

Opýtajte sa nás, radi sa podelíme o naše skúsenosti – POROZPRÁVAJME SA!VÝKON PREVÁDZKOVATEĽOV ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

Ako prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd musíte reagovať na čoraz častejšie a meniace sa požiadavky. Využite náš know-how. Popri správnych produktoch ponúkame niečo navyše: Know-how!

čítaj viac

Prípadové štúdie

Od plánovania k cieľu. Zistite, aké riešenia sme vypracovali a implementovali pre iné spoločnosti.

čítaj viac


PERFORMANCE³ - ZVÝŠTE EFEKTÍVNOSŤ

Ani príliš veľa, ani príliš málo - vždy presne na mieru. Neustále sa meniaca požiadavka na zaťaženie v prevzdušňovacej nádrži predstavuje výzvu pre akúkoľvek prevzdušňovaciu technológiu. Spoločnosť AERZEN našla spôsob, ako túto zmenu záťaže ovládať vždy presne. Ušetrite náklady a vyskúšajte si úroveň efektívnosti v celkovej prevádzke, ktorú ste doteraz nikdy nedosiahli!

čítaj viac

PORADENSTVO V OBLASTI ČISTENIA ODPADOVEJ VODY

Tu nájdete aktuálne informácie na tému čistenia vody a odpadovej vody, možnostiach financovania, technologickej budúcnosti a oveľa viac. Využite mnohoročné skúsenosti a súčasné znalosti spoločnosti Aerzener Maschinenfabrik.

Pre poradcu


Aký vysoký je úsporný potenciál vašej čistiarne?
Kalkulačka výkonu

Vypočítať teraz!


Príslušenstvo na prevzdušňovanie prevzdušňovacích nádrží

Čistenie odpadovej vody dúchadlovou technikou AERZEN

Ako môžete ušetriť peniaze na nákladoch za energiu pomocou čistenia odpadovej vody? Aké sú možnosti pre nový návrh zariadení, nahradenie starých modelov a komponentov alebo modernizáciu? Toto sú dôležité otázky pre každého prevádzkovateľa akejkoľvek čistiarne odpadových vôd. AERZEN vie zodpovedať všetky vaše otázky vďaka univerzálnym a rozmanitým riešeniam.

Prečo je výber správnej dúchadlovej techniky rozhodujúci pre čistenie odpadových vôd

Spoločnosť AERZEN je popredným svetovým dodávateľom riešení pre úpravu a čistenie odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd v čistiarňach odpadových vôd je jednou z najväčších oblastí aplikovania dúchadlovej techniky AERZEN. Kompresory, dúchadlá a turbodúchadlá zaisťujú prevzdušnenie prevzdušňovacích nádrží vo všetkých typoch čistiarní odpadových vôd. Aplikačný rozsah je široký, a to od malých biologických čistiarní odpadových vôd až po väčšie čistiarne, ktoré sú zodpovedné za čistenie odpadových vôd niekoľkých obcí spoločne. Zariadenia AERZEN obohacujú odpadovú vodu kyslíkom, dodávaním stlačeného vzduchu. Vďaka tomu sa k baktériám privádza potrebný kyslík, ktorý im pomáha biologickou cestou rozkladať a eliminovať odpadové častice v prevzdušňovacej nádrži. Tento krok čistenia odpadových vôd predstavuje 60 - 80 % z celkových nákladov za energie celej čistiarne odpadových vôd. Pri tejto vysokej úrovni prevádzkových nákladov za energie možno predpokladať, že veľa peňazí je možné ušetriť použitím najúčinnejšej technológie, ktorá je k dispozícii.

V súvislosti s touto energeticky úspornou technológiou je ďalším dôležitým krokom pre dosiahnutie lepšej účinnosti monitorovanie a optimalizovanie vašich denných a ročných odchýlok. An example would be the energy expenditures for the aeration of an active sewage treatment tank at a popular holiday resort; on a warm summer day with much higher volume, versus a cold day in winter. Ak je možné výkon dúchadiel upraviť a prispôsobiť ho tak týmto odchýlkam, môžete ušetriť výraznú časť nákladov vynaložených za energie. Aby to bolo možné dosiahnuť, je potrebné brať do úvahy každú konkrétnu situáciu. Aká je veľká čistiareň odpadových vôd, sú odchýlky veľké a/alebo je pracovné zaťaženie rozdelené rovnomerne? Sú všetky dúchadlá nastavené na optimálny výkon a zodpovedajú miere regulácie a miere pracovného zaťaženia čistiarne odpadových vôd? Koľko priestoru má dúchadlo k dispozícii? Ako dlho budú ešte zariadenia existovať a kedy budú potrebovať generálnu opravu? V podstate každá čistiareň odpadových vôd musí mať vypracované nejaké presné plánovanie.

Aké technológie sú k dispozícii a aké sú jej výhody?

Objemové dúchadlá (dúchadlá s rotačnými piestami)

Dúchadlá s rotačnými piestami (napr. AERZEN Delta Blower) sú primárnym riešením v oblasti dúchadiel. S relatívne nízkymi počiatočnými nákladmi dokážu pokryť veľké regulačné oblasti a ponúknuť tak svoje možnosti pre flexibilné aplikácie. Dúchadlá s rotačnými piestami dokážu ľahko reagovať na kolísanie prevádzkového tlaku a teplôt.

Použitie objemových dúchadiel je v oblasti čistenia odpadových vôd najrozšírenejšie. Mimoriadnu flexibilitu v rámci regulačného rozsahu je možné ľahko dosiahnuť pomocou frekvenčného meniča. A tak vzniká konzistencia aj v prípade kolísania požadovaného výkonu. Pomerne nízke investičné náklady sa vrátia vo veľmi krátkom čase.

Turbodúchadlá alebo turbokompresory

Turbo technológia je často najúčinnejším riešením pre proces s obmedzeným, ale konzistentným regulačným rozsahom a otáčkami. Pri nepretržitej prevádzke, ktorá sa približuje referenčnému bodu, je energia ušetrená použitím turbodúchadla, v porovnaní s dúchadlami s rotačnými piestami, významná. Vyššie náklady spojené s nákupom sa vďaka vysokej účinnosti turbodúchadiel ľahko vykompenzujú. Použitie turbodúchadiel je menej vhodné v systémoch s častými a mimoriadnymi kolísaniami tlaku a objemového prietoku.

Ďalšou výhodou turbodúchadla je jeho menšia veľkosť. Vyžaduje si menší priestor na inštaláciu, čo umožňuje hospodárnejšie využitie pracovného priestoru (napr.: na dodatočnú montáž, alebo rekonštruovanie systému). Aj toto môže znížiť náklady. AERZEN dodáva turbodúchadlá a ostatné komponenty ako balené jednotky: motor, dúchadlo a riadenie sa dodávajú ako kompletné zariadenia s jednoduchou inštaláciou.

Hybridné dúchadlo (kompresor so stočenými rotačnými piestami)

Hybridné dúchadlo kombinuje najlepšie vlastnosti a výhody rotačných dúchadiel a skrutkových kompresorov s účinnosťou turbodúchadiel. Hlavný konštrukčný rozdiel spočíva v použití nízkotlakového skrutkovicového rotora, namiesto rotora s priamym alebo lapovaným rotačným piestom. Výsledkom toho je, že veľké kolísania objemového prietoku a tlaku je možné flexibilne a účinne riadiť. Hybridné dúchadlá ponúkajú podobný regulačný rozsah ako objemové dúchadlá a zaručujú relatívne konzistentné prispôsobenia sa zmenám objemového prietoku a prevádzkového tlaku. Hybridné dúchadlo má regulačný rozsah od 25 do 100 %. Oproti turbodúchadlám je jeho nespornou výhodou vysoká účinnosť v pracovných oblastiach zariadenia s čiastočným zaťažením.

Kedy je užitočné použiť kombináciu rôznych typov dúchadiel?

Inštalácia kombinácie vyššie uvedených strojných technológií je celkom užitočná vo veľkých čistiarňach odpadových vôd, alebo v čistiarňach s veľkou kapacitou a vysokými odchýlkami v zaťažení (napr.: turbodúchadlo sa používa na pokrytie základného zaťaženia a pri podmienkach s najvyšším zaťažením alebo nízkym prietokom sa zapne hybridné dúchadlo).

Rôzne typy strojov sa môžu použiť rovnako na lapačoch piesku aj v prevzdušňovacích nádržiach. Kombinácia turbodúchadiel, kompresorov so stočenými rotačnými piestami a dúchadiel s rotačnými piestami môže zvýšiť energetickú účinnosť a podstatne znížiť prevádzkové náklady čistiarne odpadových vôd. AERZEN ponúka riešenia s koncepciouPerformance³".

Ako môžem nájsť najlepšie udržateľné a nákladovo najefektívnejšie riešenie pre svoje potreby?

Prvým riešením je inteligentný koncept AERZEN Performance³ s názvom „AERsmart“, ktorý volí energeticky najefektívnejšiu kombináciu strojov pre požadovaný prevádzkový bod a zaručuje tak, že všetky stroje pracujú ideálne a s maximálnou možnou účinnosťou.

Aplikácie v technológii čistenia odpadových vôd sú rôzne. V snahe pomôcť pri identifikácii najvhodnejšieho a najúčinnejšieho systému ponúka spoločnosť AERZEN svojim zákazníkom osobitné posúdenie – „AERaudit“, pri ktorom sa merajú a vyhodnocujú údaje o výkonnosti existujúceho systému. Na základe tejto analýzy je možné pre každú inštaláciu zákazníka určiť zlepšenia a možnosti úspory energie. Okrem toho spoločnosť AERZEN zostavila pre svojich zákazníkov komplexnú kolekciu materiálov pre plánovanie miest inštalácie. Okrem početných informácií ohľadom produktov a plánovania budú pre inžinierov čistiarní, firiem pôsobiacich v oblasti strojárenstva a prevádzkovateľov čistiarní odpadových vôd nápomocné aj výpočty prevádzkových parametrov, dôležité informácie o návrhu strojovne, ako aj tipy pre možnosť spätného získavania tepla počas čistenia odpadových vôd.

Rôzne aplikácie – presné riešenia

Početné prípady spätnej väzby od užívateľov a správy v oblasti čistenia odpadových vôd ilustrujú napríklad to, ako sa správnym použitím rôznych komponentov dúchadiel tvoria účinné riešenia pre veľmi rôznorodé potreby.

Účinnosť čistiarne Silverstone Sewage Treatment Plant in Colorado, USA, ktorá bola vybudovaná v roku 1974 a ktorá zodpovedá za čistenie a úpravu odpadových vôd v niekoľkých obciach (vrátane rekreačných stredísk s vysokými výkyvmi dopytu), sa jednoznačne zlepšila výmenou starých odstredivých dúchadiel za technológiou dúchadiel od spoločnosti AERZENER s doplnkovými frekvenčnými meničmi.

AERZEN Turbo TB 100 (ktoré bolo použité) je vybavené motorom s permanentným magnetom, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre vysokofrekvenčné a vysokootáčkové požiadavky použitia turbodúchadla s priamym pohonom. V dôsledku toho sa výrazne znížila hladina hluku a chrániče sluchu sa tak stali nepotrebnými. Okrem toho sa horúci chladiaci vzduch môže použiť v zime na rekuperáciu tepla, a teda vykurovanie systému.

Aj množstvo úspešných príbehov z okolitých oblastí hovorí za kvalitu a výhodnosť produktov AERZEN: V čistiarni odpadových vôd Emsbüren v južnom Dolnom Sasku (Nemecko) v marci 2016 turbodúchadlo so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN nahradilo turbodúchadlo s magnetickým ložiskom od konkurenčného výrobcu. Turbodúchadlo série TB50-0.8 S pokrýva prevádzku čistiarne, navrhnutej pre 16 000 ekvivalent obyvateľov, stredného a vysokého zaťaženia. Nočnú prevádzku s nízkym zaťažením pokrýva dúchadlo s rotačnými piestami. Turbodúchadlo AERZEN pracuje v prerušovanej prevádzke.

Počas spúšťania sa turbodúchadlo so vzduchovým ložiskom najprv zapne do prevádzky s plným zaťažením a v tejto prevádzke sa udržiava 10 minút. Následne je výkon znížený na 60% -70% maximálneho výkonu po dobu 60-80 minút. Keď sa požadované množstvo kyslíka dostane do prevzdušňovacej nádrže, turbodúchadlo sa najprv prepne do chodu naprázdno a potom sa úplne vypne. Vďaka prerušovanej prevádzke s vhodnými procesmi zastavenia je možné sa prispôsobiť rôznym požiadavkám na zaťaženie a šetriť tak energiu. Na základe dobrej odozvy od zákazníkov s turbodúchadlami so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN vodárenská spoločnosť Lingener Land v čistiarni odpadových vôd Spelle nahradila stroj s magnetickým ložiskom turbodúchadlom so vzduchovým ložiskom od spoločnosti AERZEN.

Ďalším úspešným prípadom spoločnosti AERZEN v Nemecku je Čistiareň odpadových vôd Holzkirchen neďaleko Mníchova. Generuje sa tu 80 % celkových nákladov na energiu čistiarne odpadových vôd len na pohon samotných dúchadiel. Preto prispôsobený dizajn a zvýšený vplyv na spotrebu energie veľmi rýchlo preukážu svoju výhodnosť. Pre meniace sa požiadavky v prevzdušňovacej nádrži bolo potrebné presné dimenzovanie dodávky stlačeného vzduchu s presnou reguláciou. Vyhovujúca odpoveď bola nájdená v riadení AERsmart od spoločnosti AERZEN. Na základe požiadaviek na vzduch koordinuje rôzne typy dúchadiel. AERsmart, podobne ako autopilot, prispôsobuje riadenie a reguláciu agregátov rôznym prevádzkovým požiadavkám. Základnú spotrebu pokrýva turbokompresor TB75-0.8S. V prípade špičkových zaťažení sa pripájajú kompresor s rotačnými piestami zo série Delta Hybrid s dvomi dúchadlami Delta Blower staršieho modelu, ktoré prevezmú dodávku vzduchu aj v prípade nízkeho zaťaženia. Čiastočným zaťaženiam v rámci celej prevádzky sa do veľkej miery zabráni cielene riadeným a diferencovaným používaním jednotlivých strojov. Zároveň sa zvýši energetická účinnosť. Efektívne čistenie odpadových vôd je jednoduché vďaka spoločnosti AERZEN!

Podrobnú správu o prevzdušňovacích systémoch AERZEN na čistiarni odpadových vôd v Holzkirchene pri Mníchove nájdete na tomto odkaze.

Ďalšie informácie o výbere najefektívnejšej dúchadlovej techniky nájdete v našej štúdii.