Uvedenie do prevádzky

Rýchlo a kompetentne

Uvedenie strojov AERZEN do prevádzky vovašich priestoroch je samozrejme súčasťou našich služieb. Rýchlo a kompetentne Naši skúsení servisní technici AERZEN sprevádzkujú jednotku a odovzdajú vám ju v stave „na kľúč“.

Dvaja servisný techniciAERZENuvádzajú agregát do prevádzky

Postaráme sa o:

 • Kontrolu montáže a laserového vyrovnania.
 • Zabezpečenie aby stupeň bol v prevádzky schopnom stave (kontrola olejových náplní, chladiacich médií a pod).
 • Kontrola všetkých relevantných bezpečnostných nastavení ako napríklad alarmov a vypínacíchhodnôt, alebo hlásení do riadiaceho panela/riadiacej miestnosti
 • Uvedenie agregátu do prevádzky
 • Všetky hodnoty alarmov a vypínacie hodnoty sú kontrolované s nasledujúcou skúšobnou prevádzkou, ktorá trvá pri reálnych prevádzkových podmienkachniekoľko hodín.
 • Vystavenie odovzdávacieho protokolu

Služby poskytované zo strany zákazníka

 • Personálnezabezpečenie
 • Zdvíhacie zariadenia
 • Pomocný pohon
 • Umyváreň a šatňa
 • Kabeláž a pripojenie na el. napájanie
 • Pripojenie potrubia pre procesný plyn a pomocné médiá

Uvedenie do prevádzky špeciálnych jednotiek a agregátov pre procesné plyny

Náš špecializovaný personál je k dispozícii pre montáž a uvedenie špeciálnych jednotiek a procesných plynových agregátov do prevádzky na ktoromkoľvek mieste na svete. Kontrola a príprava základu

 • Montáž kompresora(kompresorov), prevodov, hlavného motora, olejového systému
 • Inštalácia dodávaných tlmičov hluku, príslušenstva a potrubí procesného plynu
 • Montáž vnútorných potrubných vedení agregátu (tesniace médium, olej, meracie potrubia)
 • Vyrovnanie(nastavenie)spojky
 • Montáž protihlukového krytu
 • Naliatie mazacieho oleja a preplachovanie olejového okruhu
 • Kontrola inštrumentácie, riadenia kompresora a výmeny signálov s primárnou riadiacou jednotkou a funkcie elektrických bezpečnostných zariadení
 • Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka