Kompresory so stočenými rotačnými piestami

To najlepšie z oboch svetov.

Kompresor so stočenými rotačnými piestami je jedným z najviac inovatívnych riešení v kompresorovejtechnológii a je jednýmz najúčinnejších doterazvyrobených strojovs regulačným rozsahom 25 až 100. Delta Hybrid je už dlho jedinou balenou jednotkou na svete, ktorá spája výhody dúchadlovej a kompresorovej technológie do jednej samostatnej jednotky. Pre úplne nové možnosti pri tvorbe pretlaku a podtlaku. A pre úspory vo výške až 15.

Kompresory so stočenými rotačnými piestami Delta Hybrid

Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
100 do 9.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová

Screw Blowers Delta Hybrid direct driven

Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
400 do 4.800 m3/h
Médium
vzduch
Kompresia
bezolejová