Two people on stage

Kompresory so stočenými rotačnými piestami Delta Hybrid

Kompresory so stočenými rotačnými piestami

Používa sa v širokom rozsahu kľúčových priemyselných aplikácií

Účinnosť ako princíp v kompresorovej technológii.

Asi 90% nákladov na životný cyklus kompresora sa minie na spotrebu energie *. Obrovská výzva najmä tam, kde ekologické nároky a globálna konkurencia vyžadujú globalizáciu potenciálu celej spoločnosti. AERZEN spĺňa túto úlohu s úsporou energie až do 15%. Čo znamená, že investícia sa splatí sama v priebehu len dvoch rokoch, v závislosti od objemových prietokov a tlakových rozsahov. To je Delta Hybrid.

Delta Hybrid, priekopnícky kompresor so stočenýmirotačnýmipiestami, je výsledkom synergie medzi rotačnými piestami dúchadla a technológie skrutkového kompresora a ponúka úplne nové možnosti pre vytváranie pretlaku, alebo podtlaku tým, že kombinuje výhody oboch technických konceptov.

Kým nízkotlakové aplikácie vyžadujú Roots-ov princíp izochorickej kompresie, skrutkový kompresor sa so svojou vnútornou kompresiou stáva preferovanou voľbou pre svoju energetickú účinnosť pri vyšších tlakoch. Koncept je založený na dobre známej a úspešnej konštrukcii Aerzen Delta (Delta Blower a Delta Screw) a bol systematicky vylepšovaný.

New Delta Hybrid sizes D13S, D17S, D25S UND D30S

Maximale EnMaximum energy efficiency, minimum TCO

The new types impress with smart features, further improved functionality and enormous energy savings of up to 30 % compared to a conventional positive displacement blower.

MORE

Výhody Delta Hybrid na prvý pohľad:

 • Mimoriadna energetická účinnosť (úspora energie až 15%)
 • Znížené náklady na životný cyklus
 • Značne zvýšený rozsah použitia a tlakov (regulačné pásmo25% až 100%)
 • Vysoké úrovne spoľahlivosti, dlhá životnosť
 • Znížené nároky na údržbu
 • Dopravovanývzduchje100% bez oleja a absorpčných materiálov
Typ konštrukcie
Kompresory so stočenými rotačnými piestami
Dizajn
Pretlak
Objemový prietok
100 do 9.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-700 mbar
pretlaková prevádzka
1.500 mbar

Ekonomické riadenie procesov. Od našej inštalácie k vašej spokojnosti.

Jednoduchá manipulácia, minimálne nároky na údržbu: totosú vlastnosti, ktoré majú vplyv na účinnosťa vašu spokojnosť. Dobrý dôvod prečo spoločnosť AERZEN myslela pri vývoji zariadení Delta Hybrid najmä na tieto aspekty.. Výsledky presvedčia dokonca aj zanovitých finančných manažérov - a bude potešením užívať si každodennú prevádzku.

Mimoriadna energetická účinnosť

 • Až 15% úspory energie v porovnaní s bežnými kompresormi
 • Regulačný rozsah medzi 25% a 100%
 • Znížené tlakové straty pri prúdení vzduchu
 • Použitie prémiovej účinnosti/ Motory triedyIE3
 • S remeňovým pohonom pre stanovenie presného objemového prietoku

Rozšírené tlakové rozsahy a možnosti

 • Oblasťpoužitia do tlaku až 1.500 mbar
 • Oblasťpoužitia do podtlaku až -700 mbar
 • Výstupná teplota v rozmedzí od 160 °C do 230 °C

Žiaden absorpčný materiál, ktorý môže spôsobiťprerušenie prevádzky

 • Zníženie hluku vo výtlačnomtlmiči len usmerneným prúdením vzduchu namiesto absorpčného materiálu.
 • Procesný systém teda nemôže byťkontaminovaný (dôležitá požiadavka napríklad v potravinárskom priemysle)
 • Certifikovaný ako pohlcovač iskier pre ATEX aplikácie

Spoľahlivosť a životnosť

 • Patentované ložisko, menovitá životnosť viac než 60.000 hodín (pri tlakovej diferencii 1.000 mbar)
 • Patentované utesnenie hnacej a dopravnej komory
 • 100% bez oleja, Trieda 0 (certifikované podľa ISO 8573-1)

Ďalšie informácie sú k dispozícii v produktovom katalógu.

Rozšírenie funkčného rozsahu. Pre širokú škálu aplikácií.

Delta Hybrid sa používa v celej rade kľúčových priemyselných aplikácií. Tieto jednotky sú určené pre bezolejovú prepravu vzduchu a neutrálnych plynov. Pre kladné a záporné tlakové úrovne v menovitých pripojovacích rozmeroch DN 100 až do DN 300.

APLIKÁCIE

 • Čistenie odpadových vôd
 • Čistenie pitnej vody
 • Pneumatická doprava sypkých materiálov (podtlaková / pretlaková pneumatická doprava)
 • Prevzdušňovanie riek a jazier

a oveľa viac

Priemyselné odvetvia

 • Čistenie odpadových vôd
 • Chemický a spracovateľský priemysel
 • Výroba skla a papiera
 • Potravinársky priemysel
 • Environmentálne technológie

a oveľa viac

Príslušenstvo a riešenia