Two people on stage

Vysokotlakové dúchadlá

Objemové dúchadlá

Špeciálne riešenia pre vstupné aplikácie

Dúchadlá s priamym pohonom sérieGM ... dz od spoločnostiAERZEN sú vysoko výkonné zariadenia. 1 alebo 2 stupňovýdizajn so samostatným tlakovým olejovým mazaním pre bezolejovú dopravu a kompresiu vzduchu, neutrálnych plynov a plynných zmesí. Vysoko pokročilé a extrémne robustné produkty Roots-ovho typu Dostupné v širokom rozsahu špeciálnych materiálov a tesnení, akojenapríklad nehrdzavejúcaoceľ, alebo ako acetylénové boostrev zmysleTRAC noriem.

DIZAJN

Telesos kruhovými prírubami a O-krúžkami, mazanie- a preplachovanie olejapomocou samostatnej olejovej jednotky, olejové komory pod tlakom plynu.

HRIADELOVÉ TESNENIA

Dopravná komora s kombinovanými olejovými odstrekovacími piestnymi krúžkami s labyrintovým tesnením, komorou pre kondenzát medzi piestnymi krúžkami, alebo tesniacim krúžkom hriadeľa - piestne krúžkové labyrintové tesnenie.

Hnací hriadeľ je utesnenýpomocou dvojitej mechanickej upchávky preplachovanej stlačeným olejom.

SMER PRÚDENIA

Vertikálne, zhora nadol.

POHON

Napriamospojkou s motorom, alebo prostredníctvom pružne pripojeného čelného ozubeného kolesa.

BOOSTER-DIZAJN

 • Max. tlak sa zvyšuje z1,0 bar abs. na 2,0 bar abs.
 • Tlaková skúška telesa pre PN 25 s kruhovým tesnením
 • Ponorné mazanie
 • Upchávka hnacieho hriadeľa s dvoma hriadeľovými tesniacimi krúžkami s tukovou bariérou
 • Pohoncez pružnú spojku, alebo letmo cez klinový remeň
Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
60 do 6.000 m3/h
Médium
procesné plyny
Kompresia
bezolejová
pretlaková prevádzka
25.000 mbar

Procesné dúchadlové agregáty  od spoločnostiAERZEN pracujúspoľahlivo vo všetkých odvetviach, na všetkých trhoch a vo všetkých krajinách na svete.

AERZEN ponúka pre priemysel procesných plynov apre priemysel chladenia neuveriteľne široké spektrum dúchadlových technológií - možno najširšie,v porovnaní s ostatnými výrobcami. Stroje, ktoré pracujúako autonómne, v obrábacích, alebo kontajnerových kombináciách na súši i na mori. V každej kľúčovej priemyselnej aplikácii:

CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

 • Kompresia H2 a CH zmesí
 • Acetylén
 • Etylén
 • Vápenný plyn
 • Bohatý plyn
 • Syntéza surového plynu
 • Butadién
 • Vinylchlorid
 • Sírovodík
 • Vodík

RAFINÉRIE

 • Hydrokrakovanie
 • Hydrosulfurizácia
 • Frakcionácia
 • Reformovanie
 • Katalytické krakovanie
 • PSA
 • Svieti plyn
 • Kompresia H2 a CH zmesí prevýrobu energie
 • Zásobovanie plynovej turbíny
 • Para

Prevoz a skladovanie oleja a plynu

 • Obnovenie VOC (prchavých organických zlúčenín)
 • Kompresia zemného plynu
 • Zosilňovač v potrubí
 • Podzemný zásobník plynu

TECHNICKÉ PLYNY

 • Generovanie vodíka
 • Delenie vzduchu
 • Argón
 • Chladiaci priemysel syntézneho plynu
 • Chladivá (R1270, R290, atď.)

HÉLIOVÁ CHLADNIČKA A KONDENZÁTOR

 • Hélium

NA POBREŽÍ

 • Kompresia zemného plynu

PIVOVARY

 • Odpadová para


FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL


KOKSÁRENSKÉ PREVÁDZKY

Príslušenstvo a riešenia