Two people on stage

Modifikácie a príslušenstvo

UNIVERZÁLNOSŤ. NAJLEPŠIE PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU.

Kompresor je kompresor. A predsa je každý iný. Pretože každá požiadavka je špecifická. Každá lokalita, každá spoločnosť a každý proces majú svoje vlastné osobitosti. My to vieme, a tak sa už 150 rokov vždy pýtame na oblasť použitia. Zas a znovu. Vďaka čomu sú naše technológie najlepšími riešeniami pre vaše aplikácie? Odpoveď nájdete tu.

CENTRUM AERZEN PRE PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY.

Najlepšie mozgy pracujú po celom svete na zdokonaľovaní technológie výroby stlačeného vzduchu, špecifickej pre konkrétne použitie. Sú v oddeleniach spoločnosti AERZEN zameraných na vývoj. V laboratóriách najlepších svetových výrobcov komponentov. My v Aerzene koncetrujeme výsledky. Pre najnáročnejšie odvetvia a aplikácie po celom svete.


Výhody na prvý pohľad

Len stroje, ktoré sú dokonale prispôsobené príslušnej aplikácii, sú naozaj účinné, naozaj vysoko výkonné a naozaj spoľahlivé. Pre všetky predstaviteľné environmentálne podmienky. Dnes je optimálny výber zariadenia a príslušenstva dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Pretože to vieme, vytvorili sme sieť kompetencií u príslušných výrobcov konštrukčných dielov. Je to záruka, že každá položka prídavného zariadenia je šitá presne na mieru aplikácie. Takto sa každý stroj od spoločnosti AERZEN stáva jedinečným. Nezáleží na tom, či ste si vybrali produkt Delta Blower, Delta Hybrid alebo Delta Screw.

AERZEN ponúka, v celosvetovom meradle, možno najkomplexnejší sortiment dúchadiel a kompresorov. Prakticky v neobmedzenom množstve možností a prídavného príslušenstva. Aby bolo možné vyvíjať takéto komponenty, vybrali sme si partnerov, ktorí zdieľajú náš dopyt po kvalite. T. j. medzinárodne uznávaných značkových výrobcov a skúsených odborníkov v danej oblasti. Preto zaručujeme, že aj tá najmenšia položka zariadenia spĺňa normy kvality, ktoré sľubuje značka AERZEN.

Spoločnosť AERZEN ponúka pravdepodobne najširší sortiment individualizovaného príslušenstva a náhradných dielov. A pravdepodobne aj najrýchlejšiu dostupnosť. Na tento účel sme vyvinuli naše vlastné návrhárske programy. Príslušné komponenty sú na dosah len na pár kliknutí myšou. Vrátane procesných údajov a koordinovaných, ucelených koncepcií špecifických pre daného zákazníka. Najlepšia cesta k vašim zariadeniam na výrobu stlačeného vzduchu v Singapure, na Sibíri, v Južnej Amerike či kdekoľvek inde na planéte? Je to len otázka zabezpečenia čo najrýchlejšej prepravy.

Všetka odbornosť v oblasti aplikácií a techniky má základ v spoločnosti AERZEN. Mimoriadne zruční špecialisti s medzinárodnými skúsenosťami. Dokážu vám poradiť s každou otázkou ohľadom kompresie a dopravovania najrôznejších plynov. A pomôcť pri výbere vhodných komponentov. Taktiež sa postarajú o špecifickú konfiguráciu vašich vysoko výkonných agregátov, ktorá zodpovedá oblasti konkrétneho použitia. Takýmto spôsobom zaručujeme, že každý stroj našej spoločnosti si zaslúži pečať kvality „Vyrobené spoločnosťou AERZEN“.

Už 150 rokov vyvíjame popredné kompresorové technológie. Prakticky pre každý sektor. Vďaka čomu sú kompresory a dúchadlá od spoločnosti Aerzen také úspešné? Nepochybne vďaka záväzku k dosahovaniu najvyššej kvality, vyjadreného špičkovou značkou AERZEN. Aj nasledujúce fakty sú bezpochyby pravdivé: naša nesmierne veľká ambícia rozumieť vašim procesom. Lepšie než čokoľvek iné. Takto sme vytvorili súbor know-how a riešení, ktorý je vo svete skutočne jedinečný. A odráža sa v individualizovaných systémoch na výrobu stlačeného vzduchu, ktoré nemajú obdobu. S ohľadom na výkonnosť. Efektivita. Trvácnosť. Servis.

AERtronic

AERtronic je inteligentný riadiaci systém od spoločnosti AERZEN. Bol vyvinutý na to, aby vám ponúkol viac. Viac transparentnosti o stave vášho zariadenia. Kedykoľvek viac spoľahlivosti a regulačných možností najlepších prevádzok. Viac možností a analyzovania s absolútnou presnosťou. Alebo pre integrovanie ďalších komponentov. Ako napríklad elektrických rozvádzačov

Čítať viac

Špeciálnych protihlukových krytov

Ochrana zamestnancov a životného prostredia pred vysokými emisiami hluku. A strojov pred extrémnymi podmienkami. Upravené protihlukové kryty od spoločnosti AERZEN. Vaša záruka, že kompresory a dúchadlá od spoločnosti AERZEN môžu byť kdekoľvek ľahko použiteľné. Pre inštaláciu vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch. V priemyselných parkoch rovnako ako v obytných štvrtiach. Na pevnine i na mori. Ako stacionárne alebo mobilné jednotky. Spoľahlivé na Sibíri, ako aj na Sahare. Po celom svete, za všetkých predstaviteľných poveternostných podmienok. Naše portfólio modifikovaných protihlukových krytov vždy poskytuje optimálne riešenie. Pre všetky aplikácie.

Rotorov z nehrdzavejúcej ocele

Pri špeciálnych použitiach je pre niektoré časti dúchadla alebo kompresora, ktoré prichádzajú do kontaktu s dopravovaným médiom, nevyhnutné použiť nehrdzavejúcu oceľ so špeciálnou povrchovou úpravou. Napr. pri mimoriadne korozívnych médiách. Alebo pre niektoré chemické procesy. K tomu všetkému je popri povrchovej úprave valca potrebné zahrnúť aj dopravnú komoru a tesniace krúžky kompresora, ako aj jeho rotory. Koncepcia balených jednotiek od spoločnosti AERZEN bráni poškodeniu komponentov stroja dopravovaným médiom. A zaručuje vysokú odolnosť vášho stroja AERZEN proti opotrebovaniu.

Regulačných tlakových ventilov a prepúšťacích ventilov

Na udržiavanie konštantných kompresných pomerov a neprerušovanej prevádzky vám spoločnosť AERZEN ponúka konštrukčné diely v špičkovej kvalite. Regulačné tlakové ventily zabezpečujú požadovaný spätný tlak. A významne predlžujú životnosť vášho kompresora. A navyše s minimálnou tlakovou stratou pri otvorení ventilu. A čo prepúšťacie ventily? Prepúšťajú nadbytočný stlačený vzduch. Bez potreby odstavenia systém. Ideálne v prípade, keď je niekedy potrebný nižší tlak vzduchu.

Špeciálne oleje

72 % všetkých poškodení valčekových ložísk možno prisúdiť nevhodným, nečistým alebo rýchlo starnúcim mazivám. Tomuto všetkému je možné ľahko zabrániť. S modrými olejmi od spoločnosti AERZEN. Špeciálne vyvinuté vysoko výkonné oleje. Optimalizované pre vysoko výkonné stroje od spoločnosti AERZEN. Vhodné pre každú aplikáciu. Pre spoľahlivé a dlhodobé technológie. A mnoho ďalších výhod.

Čítať viac

Zariadení pre automatické domazávanie

IInteligentné konštrukčné diely, ktoré šetria náklady na údržbu. Domazávacie zariadenia AERZEN premazávajú ložiská elektromotorov. Automaticky. Podľa potreby. A presne dávkované podľa špecifikácií od výrobcu. V intervaloch až do 36 mesiacov. Šetria tak servisné zásahy na mieste. A zabezpečujú trvalo udržateľnú ekonomickú prevádzku vašich agregátov na výrobu stlačeného vzduchu.

Čítať viac

Napájacích panelov

Zabezpečenie perfektného štartu. A pre vysokú účinnosť agregátov AERZEN: prispôsobené napájacie panely pre širokú škálu požiadaviek. Napájacie panely môžu mať prívod napätia zabezpečený z viacerých napájacích panelov. Od frekvenčných meničov a softštartérov. K prepínaniu hviezda/trojuholník alebo DOL (Direct On Line) nainštalovaného vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. S výkonovým rozsahom od 3 kW do 710 kW.

Špeciálnych motorov

Všetky agregáty od spoločnosti AERZEN sa štandardne dodávajú s 2- alebo 4-pólovými asynchrónnymi motormi. Zabezpečujú dostatočne silný pohon pre proces kompresie. V závislosti od okolitých podmienok je možné odporúčať alternatívne motory navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky špecifické pre každého zákazníka. Z tohto dôvodu AERZEN ponúka širokú škálu modifikácií.

Tlmičov hluku na výstupe

Reaktívne tlmiče od spoločnosti AERZEN sú navrhnuté (už v štandardnom prevedení) tak, aby dodávali procesný vzduch bez absorpčného materiálu. Preto sú tlmiče hluku, integrované na výstupnej strane agregátu, skonštruované len z kovových materiálov – bez akéhokoľvek absorpčného materiálu. Pracujú na princípe interferencie a dosahujú tlmenie hluku - 20 až - 25 db(A).

Odvodu kondenzátu

Ideálne pre odvod kondenzátov z cyklónových separátorov. Kedykoľvek, v závislosti od podnebia, teploty a ročného obdobia, sa môže v procese kompresie vyskytnúť kondenzácia. To znamená, že prakticky vždy. Odvádzanie kondenzátu od spoločnosti AERZEN pracuje na regulačnom princípe. Samoregulácia. A mimoriadne účinná. Inteligentná elektronika zabraňuje tlakovým stratám. A vďaka tomu sa minimalizujú náklady na energiu.

Cyklónových odlučovačov

99-percentná účinnosť odlučovania kondenzátu – s týmito kvalitami cyklónové odlučovače od spoločnosti AERZEN ponúkajú vynikajúcu ochranu pre systémy pracujúce so stlačeným vzduchom. A pre každý následný proces. Naše cyklónové odlučovače sú presne navrhnuté pre dochladzovače vzduch-vzduch alebo voda-vzduch dostupné tiež u spoločnosti AERZEN. Takže sú vysoko účinné, len s minimálnymi tlakovými stratami na úrovni niekoľko málo mbar.

Dochladzovačov

Dochladzovače od spoločnosti AERZEN nastavujú štandardy. S minimálnymi tlakovými stratami. A mimoriadne vysokými vstupnými teplotami: Všetky naše dochladzovače sú vhodné na chladenie vzduchu a dusíka až do teploty 280°C! AERZEN ponúka kompletný sortiment dochladzovačov typu vzduch-vzduch alebo voda-vzduch, vyvinutých v spolupráci s medzinárodne uznávanými výrobcami. Samostatné série špeciálne upravené pre zariadenia Delta Screw, Delta Hybrid a Delta Blower. S komplexným príslušenstvom. Vrátane následných cyklónových odlučovačov a odvádzačov kondenzátu. AERZEN má svoje vlastné návrhové programy. Preto je možné za pár minúť vybrať vhodný chladič a procesné údaje možno vypočítať presne pre každého zákazníka individuálne. Pre najúčinnejšie riešenie každého procesu, pre ktorý je dôležitá teplota na výstupe.

Filtračnej technológie

AERZEN ponúka filtre v širokej škále možností – šité na mieru pre najrôznejšie podmienky okolitého vzduchu. Napríklad riešenie s filtrom typu F7, pre zvýšené nároky. V tomto prípade je konštrukcia filtračnej vložky identická s konštrukciou našich štandardných filtrov. Preto je možné ju bez problémov vymeniť aj na už existujúcich strojoch rady G5. Aby mohli byť prevádzky zákazníkov bezpečne prevádzkované aj v oblastiach, v ktorých existuje nebezpečenstvo výbuchu, skonštruovali sme vhodné filtre na oddelenie zón výbušnosti, spĺňajúce požiadavky stanovené smernicou ATEX. Z tohto hľadiska naše filtre na oddelenie zón výbušnosti vyhovujú prachovej triede M5.

Monitorovanie okolitých podmienok

Spoľahlivá ochrana pred neplánovanou odstávkou a centralizovaný nástroj na diagnostiku zariadenia v každej predvídavej stratégii údržby: meranie vibrácií. AERZEN ponúka niekoľko možností pre vysoko výkonné stroje. Odlišujú sa v množstve detailov analytických hodnôt.

AERSMART

Pre biologické čistiarne odpadových vôd sú typické silné kolísania prevádzkového zaťaženia. Inovatívne riadenie viacerých strojov AERsmart poskytuje inteligentný a kompaktný systém distribúcie požadovaného kyslíka, takže nízke, stredné a vysoké zaťaženia sú realizované tak účinne, ako to len aktuálna konfigurácia umožňuje. Charakteristiky a úrovne účinnosti stroja sú zabudované do riadiaceho algoritmu. Týmto spôsobom je inštalovaná flotila strojov riadená čo najbližšie k maximálnej teoretickej účinnosti.

Čítať viac