Two people on stage

Skrutkové kompresory so vstrekovaním oleja, séria VMY

Skrutkové kompresory

Syntéza viac ako 40 rokov skúseností a pokročilé koncepcie v rámci kompresnej technológie.

Skrutkové kompresory AERZEN modelovej rady VMY sú kompresory so vstrekom olejaa ideálnou voľbou pre celý rad aplikácií komprimujúcich procesné plyny a priemyselné aplikácie, kde sú spoľahlivosť a nízke prevádzkové náklady hlavnými kritériami. Vstrekovanie oleja robíkompresor odolným voči kolísavým objemovým prietokom, teplotám a tlakom. Ďalšie oblasti použitia: kompresia biometánu, alebo bioplynu na požiadanie.

VMY - kompresor je stroj sozostupným smerom dopravovania. Rotory sú umiestnené vovalcivodorovne, ich profil je 4+6. Hlavnýrotor priamo poháňa vedľajšírotor; nie sú tampoužitéžiadne ozubené kolesá

Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Objemový prietok
444 do 10.000 m3/h
Médium
procesné plyny , chladiarenské plyny , neutrálne plyny , flammable , oil-compatible , mixed
Kompresia
so vstrekovaním oleja
podtlaková prevádzka
-1.000 mbar
pretlaková prevádzka
25.000 mbar
 •  Robustné ložiská pre dlhú životnosť a predĺžené intervaly údržby
 •  Modulárny systém zariadenia pre ideálne, na mieru šité riešenie
 •  Posúvač , alebo regulácia otáčok pre vysokú účinnosťa variabilitu
 •  Zníženie prevádzkových nákladov prostredníctvom pripojenia ekonomizéra
 •  Najvyššia účinnosť s prepracovaným profilom4 + 6

Prispôsobené, aby vyhovovali potrebám procesného plynu a chladiarenskému priemyslu.

Skrutkové kompresory AerzensérieVMY so vstrekom chladiacehooleja sú prispôsobené tak, aby vyhovovali rôznym potrebám procesného plynu a chladiarenstvu.

Typické chladiarenské aplikácie zahŕňajú:

 • Potravinársky priemysel - pivovary, mliekarne, bitúnky, rýchle občerstvenie, zeleninu a iné potravinárske spracovateľské závody
 • Chladiarenské a mraziarenské sklady
 • Chemický a petrochemický priemysel
 • Morské chladenie a klimatizácia

Typické aplikácie procesného plynu zahŕňajú:

 • Chemický a spracovateľský priemysel
 • Zariadenia pre výrobu elektrickej energie

Príslušenstvo a riešenia