Vývevy

Pre zvláštne požiadavky priemyselného vákua a techniky vysokého vákua

Spoločnosť AERZEN ponúka niekoľko riešení pre konkrétne požiadavky priemyselného vákua a techniky vysokého vákua: Špeciálne dúchadlové série so zabudovanýmpohonom. Vákuovo tesné a chladené vzduchom. K dispozícii v širokej škále modelov pre prepravu neutrálnych, alebo agresívnych plynov - s alebo bez prisávania.
Vhodné pre celý rad aplikácií, odpovlakovania fólií a skla, po extrakciu vodíka - alebo tiež pre použitie v podmienkach čistých priestorov.

Dúchadlo pre vysoké vákuum- séria HV

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
180 do 97.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , oxygen , toxic , combustible , explosive , corrosive , mixed
Kompresia
bezolejová

Dúchadlá so zabudovanými motormi

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
406 do 15.570 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , toxic
Kompresia
bezolejová

VÁKUUM s prisávacím chladením

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
250 do 61.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , combustible , toxic , explosive , corrosive , mixed , oxygen
Kompresia
bezolejová