pohotovostné a výmenné stupne

Nové, alebo kompletne repasované originálne strojeAERZEN

pohotovostné stupne

AERZEN ponúka veľkú zásobu rezervných dúchadlových a kompresorových stupňov. Prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania našich výrobkovsú naše rezervné stupnevždy technicky najmodernejšie. Najvyššia kvalita pre inovátorov –Expect Performance.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Originálna kvalita AERZEN
 • Rýchle dodanie
 • Vysoká dostupnosť zo skladu
 • Dlhá životnosť
 • Technicky aktuálne
 • Záruka: 18 mesiacov odo dňa dodaniaMontáž a uvedenie do prevádzky našimi technikmi

Všetky náhradné stupne AERZEN sú certifikované v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 15001.

Prehľad niektorých náhradných stupňov AERZEN

Náhradné stupne

AERZEN stupnesú riešením. Ak budete potrebovať údržbu, alebo opravu,my zabezpečíme rýchlu výmenu. AERZEN originálne stoje na výmenu sú kompletne revidované stupne. Pretotieto riešenia sú optimálne alternatívy k novým náhradným stupňom. Výmena je možná do 24 hodín našimi servisnými technikmi. Dostanete AERZEN originálne náhradné stupne výmenou za vaše poškodené stupne.

Vaše výhody na prvý pohľad:

 • Originálna kvalita AERZEN
 • Rýchle dodanie
 • Udržateľná a aktívna ochrana životného prostredia
 • Cenovo výhodná alternatíva 
 • Záruka: 18 mesiacov odo dňa dodania
 • Montáž a uvedenie do prevádzky našimi technikmi

Všetky náhradné stupne AERZEN sú certifikované v zmysle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 15001.