Domazávacie zariadenieAerzen

Pre automatické mazanie elektromotorov

Domazávacie zariadeniaAERZENautomaticky premazávajú ložiská elektromotorov a dávkujú správne množstvo plastického maziva, ktoré je stanovené výrobcom. Časové intervaly sú možné až do 36 mesiacov. To umožňuje trvalú a hospodárnu prevádzku všetkých balených jednotiek vyrobených spoločnosťou Aerzen.

Výhody automatických mazacích zariadení:

 • 100% prispôsobenie systému s existujúcimi balenými jednotkami Malý počet pracovníkov potrebných pre údržbu. Žiadne nutné prispôsobenie systému napájania s existujúcimi balenými jednotkami Žiadne nevyhnutné prispôsobenie systému s existujúcimi balenými jednotkami Nezávislý pracovný systém. Optimalizované podávanie maziva vďaka dávkovacím jednotkám, ktoré sú programovateľné až do 36 mesiacov. Jednoduchá konštrukcia a jednoduché programovanie dávkovacích jednotiek. Vlastný integrovaný zdroj napájania. Po výmene batérií je možná sekvenčná prevádzka. Výmenu kazety a/alebo výmenu batérií v dávkovacej jednotke je možné vidieť na vonkajšej strane balenej jednotky. Nízke ročné náklady, optimálne výsledky na údržbu. Žiadne nedostatočné, alebo prílišné mazanie motora vďaka automatickému, pravidelnému mazaniu v krátkych časových intervaloch.
Obrázok originálnehodomazávacieho zariadeniaAERZENpre automatické mazanie ložísk elektromotorov

Technické údaje

Označenie Aerzen Vario Drive

Trvalé mazanie Aerzen Vario

Prispôsobenie systému automatického, batériami napájaného AERZEN domazávaciehozariadenia AERZEN Vario je veľmi jednoduché: Je ľahké pochopiť programovanie a môže byť nastavené až na 36 mesiacov a presne prispôsobené aktuálnym mazacím požiadavkám motora. V prípade, že stroj stojí, zariadenie možno vypnúť a úpravy dávkovaného množstva sú možné kedykoľvek. Zostava môže byť inštalovanáaž do 5 metrovej vzdialenosti od mazacieho miesta. Tieto predkonfigurované systémy sú dodávané pripravené na pripojenie a obsahujú všetko potrebné montážne príslušenstvo.

Individuálne mazivové náplne v 3 veľkostiach

AERZEN Vario systém môže byť naprogramovaný tak, aby spĺňal požiadavky zariadenia, ktoré je mazané

AERZEN Vario systém je možné presne naprogramovať tak, aby boli splnené požiadavky zariadenia, ktoré je mazané. Funguje plne automaticky. Teplotne aj tlakovo nezávislí systém sa skladá z elektromechanického pohonu, dávkovacej jednotky(LC) s 60 cm³, 120 cm³, alebo 250 cm³ maziva a sady batérií. Požadovaný dávkovací interval a veľkosťLC sa volí pomocou tlačidla nastavenia a môže byť prečítaný okamžite na LCD displeji. Aktuálny prevádzkový stav je zobrazený pomocou LED signálov viditeľných v širokom zornom uhle (červená/zelená) na dávkovacej jednotke, rovnako ako na LCD displeji. LED-signály na dávkovacej jednotke sú rozpoznateľné z diaľky. S tlakovým výkonom 6 bar môže byťinštalačná vzdialenosť aždo5 m od mazacieho miesta. To zvyšuje pružnosť v prípade dodatočnej montáže, keďže premazávacie zariadenie možno inštalovať mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu alebo na ľahko prístupných miestach. Elektromechanický pohon je možné znovu použiť a je vhodný pre všetky 3 veľkosti kaziet. Vďaka tomu je možné cenové prispôsobenie v prípade požiadavky na upravené mazanie.

rozsah dodávky

 • Motor a náplň
 • Ložiskové mazivo
 • Podporná konzola pre upevnenie dávkovacej jednotky
 • Sada batérií
 • Dokumentácia a nálepka na stroj
Prehľad niektorých častí domazávaciehozariadenia AERZEN

Projektovanie

Nasledujúce údaje sú potrebné pre správnu konfiguráciu AERZEN domazávaciehozariadenia:

 • Podrobnosti týkajúce sa balenej jednotky
 • Podrobnosti týkajúce sa prevádzkového režimu balených jednotiek
 • Podrobnosti týkajúce používaného motora
 • Stanovenie požiadavky na mazanie pomocou prevádzkových hodín

Údaje opoužitých elektromotoroch a celkovýchročných prevádzkových hodinách balených jednotiek slúžia ako základ pre správny návrh zariadenia. Z týchto hodnôt sa vypočíta potrebné množstvo maziva. Rôzne veľkosti kaziet umožňujú intervaly od 1 mesiaca až po 36 mesiacov. Hodnoty pre WEG elektromotory použité spoločnosťou AERZEN sú zhromažďované v databáze a uložené pre domazávacie zariadenie.

SERVISNÉ SADY PRE ŠTANDARDNÉ AERZEN WEG-MOTORY

„Servisné sady“ pre štandardné AERZEN WEG elektromotory boli navrhnuté ako pre dodatočnú montážexistujúcich, tak ajpre doplnenie nových agregátov. Odstránené musia byť iba maznice. Potrebný materiál pre pripojenie domazávacieho zariadenia k štandardnému motoru AERZENje zahrnutý v sade I (pripojovacia sadapre domazávanie motorov). Domazávacie zariadenie samo osebe sa skladá zo Sady II (Pohonná sada) a Sady III (Servisná sada).

„Pripojovacia sada domazávania motorov“ sa skladá zo všetkých pripojovacích prvkovpotrebných pre montáž do existujúcej balenej jednotky Dĺžka hadice je 3 metre a môže byť individuálne prispôsobená. Preto môže byť tento systém usporiadaný v akejkoľvek polohe. Táto sada je potrebná len raz.

 • Predĺženie
 • Redukcia potrubia
 • Otočné skrutkové spoje
 • Hadicová prípojka
 • Odolná hadica
 • Poistný klip pre HD hadicu
 • Montážna konzola
 • Šesťhranná skrutka
 • Podložka DIN 9021
 • Skrutkové zámky

Materiál Č. 2000019989

„Pohonná sada domazávania motorov“ sa skladá zpohonuAERZEN Vario drive najnovšej generácie, podpornej konzoly a nálepky na stroj. Slúži pre zvýraznenie životnosti kaziet a batérií tak, ako je to kalkulované. Táto sada je potrebná len raz.

 • AERZEN Vario pohon generácia 2, verzia so špeciálnym programovaním (36 mesiacov)
 • Vrátanepodpornejkonzoly
 • Servisná nálepkana upozornenie výmenykazety a batérie

Materiálové číslo 2000020068

„Servisná sada pre domazávanie motorov“ sa skladá z mazivovýchkaziet s jednotlivým typom maziva vhodným pre váš motor, sady batérií a známkou prepožadovanú ročnú údržbu (pre zvýraznenie dátumu výmeny na štítku stroja). Obsahuje všetky položky, ktoré treba pravidelne meniť. „Servisná sada pre domazávanie motorov“ je pretopre užívateľa potrebnáv pravidelných intervaloch.

Kazeta Typ maziva Sada batérií Ročná známkaČíslo sady LC 2000020465

Ďalšie typy mazív na vyžiadanie