man in blue with helmet

PRIEMYSEL PROCESNÝCH PLYNOV A CHLADIARENSTVA

Prémiová úroveň v každom procese.

Rozdiely v technológiách kompresorov sa dajú nájsť práve tam, kdesúvyžadované náročné použitia. Kde sa často komprimujú vysoko kritické procesné a chladiarenské plyny. V chemickom, petrochemickom, energetickom, potravinárskom, alebo aj farmaceutickom priemysle. Požiadavky na návrh prevádzky, inžiniering, dokumentáciu a celosvetovú sieť zastúpení sú v týchto priemysloch často také vysoké, ako sú ajbezpečnosť a environmentálne smernice, ktoré sa musia dodržiavať.

Účinnékompresory, chemické dúchadlá a dúchadlá od spoločnostiAERZEN sa osvedčiliv početných aplikáciách spracovateľského priemyslu
Druh, ktorý tvorí základ pre vysokovýkonné riešenia, ktoré pochádzajú z našej dizajnérskej dielne

viac ako 150 rokov vyvíja spoločnosť AERZEN svoju jedinečnú odbornosť pre tento typ priemyslu. Začínajúc prvým kompresorom s rotačnými piestami v Európe, ktorý sme vyvinuli v roku 1868. Naša dlhá história nám umožnila získať jedinečné znalostiv oblasti technologického pokroku a know-how. A zamerali sme sa primárnena naše PGD oddelenie– Divíziu procesných plynov AERZEN.

Od aplikácie k riešeniu najvyššej úrovne

Nie je to stroj, ktorý určuje proces – je to proces, ktorý určuje stroj. Toto je naša filozofia. Každý, kto sa orientuje na aplikácie tak ako spoločnosť AERZEN, investuje značné množstvo energie do prípravných prác. Druh, ktorého hlavnou prednosťou je správne pochopenie obchodného zámeru zákazníka. Druh, ktorý tvorí základ pre vysokovýkonné riešenia, ktoré pochádzajú z našej dizajnérskej dielne. Špičková technológia pre najžiadanejšie aplikácie stláčania procesného plynu a chladív. 

Porozumenie procesu.

Filozofia a technická konštrukcia sú zásadné predpoklady pre zariadenia komprimujúceprocesné plyny a chladivá. Zároveň vyžadujú aj vysokú úroveň inteligencie. Nakoniec sa od nich očakáva, že budú pracovať v najnáročnejších priemyselných odvetviach sveta. Často vo vysoko kritických aplikáciách. To je dôvod, pre ktorý AERZEN sústreďujesvoje najlepšie hlavyv Divízii procesných plynov. Tím excelentne vyškolených špecialistov z konštrukcie, prístrojového vybavenia, riadenia a projektového manažmentu. S medzinárodnými skúsenosťami vo všetkých oblastiach kompresie a dopravovania procesných plynov. Pracujú v Nemecku, Maďarsku a v USA. Pre trhy a priemyselné odvetvia po celom svete.

Zastúpenie zariadení AERZEN v priemysle procesných plynov a chladív
AERZEN rozsah aplikácií v procesnom a chladiarenskom priemysle

Správy o používaní

Bezolejové skrutkové kompresorové agregáty VRA

Správne zariadenie pre každúaplikáciu

Technická kompetentnosť - Kompresia plynov v priemysle spracovania procesných plynov a chladiarenskom priemysle

Na mieru šité návrhy pre optimálne dopravovanie a kompresiu v priemysle procesných plynov a v chladiarenskom priemysle sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak požiadavky v každom jednotlivom projekte na 100 % korešpondujú s dizajnom navrhovaného stroja. 

Process gas compression and conveyance with AERZEN process gas compressors

The name AERZEN has a long tradition and, for 150 years, has been a reliable name when it comes to the manufacture of machines for the compression of air and gases. Positive displacement and turbo blowers, screw compressors and rotary lobe compressors form the product range of the long-established family company, the successful history of which started in 1868 with the manufacture of the first positive displacement blower according to the roots principle.

Process gas and refrigeration industry

The company has also been delivering blowers and screw compressors for special applications in the process gas and refrigeration industry for around 60 years. Since then, AERZEN has developed into one of the most competent suppliers for technical solutions in process gas and refrigeration applications. With "Supply Process Gas", which was restructured at the end of 2017, the company is setting the course for further growth and effective project management in international system manufacture. The team is made up of experienced experts from the fields of construction, instrumentation/control systems, sales, application and project management. The process gas specialists predominantly work in the USA, Germany and Hungary and are closely connected – This cross-country network of experts focuses on the special knowledge related to the application of positive displacement blowers and screw compressors in the process gas and refrigeration industry. For planning and engineering, the team has the latest software tools at its disposal, such as Auto CAD, Engineering Base for flow diagrams and bill of materials, or UNISYM for the process calculation. 3D visualisation and precise material lists provide transparent alignment with the customer for each stage of planning.

This allows us to develop bespoke solutions for the widest range of applications in close cooperation with our customers. We have already installed approx. 10,000 plants around the world.

Supply process gas – Analysis and project support

Individual consulting is provided before a process gas plant is purchased or installed. This comes with a detailed analysis of the customer's initial conditions and the creation of a requirements profile for the future plant. The data to be collected includes the composition of the gas that needs to be compressed or conveyed, the intake and desired discharge pressure, conveying volumes, environmental conditions and the available cooling water flow – all these steps are carried out in close cooperation with the customer.

The process gas team subsequently accompanies the customer in all phases of the project – from planning to project management, right up to the itemized list and commissioning, certification and documentation. Complex package unit control systems are also part of the AERZEN portfolio, which are incorporated into the existing customer systems. Generally, redundant connections and process validations are generally included. Depending on the type of application and results of the risk analysis, safety-related control systems according to the safety integrity level (SIL) are an elementary component of the system architecture.

By cooperating with AERZEN, the unique expertise of a leading manufacturer in the field of compressed air and process gas handling gives a crucial advantage to the customer, since the long-standing experience of the company flows together in every consulting and planning stage.

Process gas industry applications

The applications within the process gas industry are wide-ranging. Air and process gas compressing or handling are required in all key industrial sectors – also in critical or demanding areas. For example, in the chemical process industry, petrochemical industry, in refineries, in the production of energy, oil and gas transportation, in the production of industrial gas, in the refrigeration industry, onshore and offshore, in helium cooling and liquefaction, in breweries, in food and pharmaceuticals or in coking plants.

Security standards and norms

In the named branches, it often concerns highly-critical processes, which require maximum precautions for process safety: In the chemical process industry or petrochemical industry, sometimes highly toxic and/or explosive gases are used: hydrogen and methane mixed gases, coolants, acetylene, ethylene, lime kiln gas, rich gas, furnace gas, styrene, synthesis gas, butadiene, vinyl chloride and hydrogen sulphide all need to be handled or compressed. In pharmaceuticals and food processing, aside from process safety, the focus is on the hygienic handling of products – 100-percent purity of process air is indispensable.

The safety, hygiene and environmental requirements for these processes are correspondingly high. Depending on allocation in hazardous areas, explosion protection measures based on the IEC or EN standards are essential. These are based on legal requirements such as the ATEX guidelines, the European Union pressure equipment directive (PED) or the National Electrical Code (NEC) in the USA. Engineering, system construction and documentation must strictly adhere to these statutory guidelines and furthermore must heed local and sector-specific building regulations.

Process gas and refrigeration industry products

For application in the process gas and refrigeration industry, AERZEN has developed special products and tried-and-tested plant designs which differ from air compressor plants for other fields of application.

The AERZEN product portfolio in the process gas and refrigeration industry includes:

  • series GR and GQ oil-free compressing positive displacement blowers
  • series VMY oil-injected screw compressors which, among other things, are used especially in the refrigeration industry
  • oil-free screw compressors of the type VR with a differential pressure of up to 52 bar (for several assemblies arranged in series)
  • high-pressure blowers for specialist applications

VR Process gas

The compressor series VR is a module system for the dry compression of process gases. Of all of the process gas-specific products from AERZEN, these assemblies generally have the widest possible range of applications. They compress and convey virtually all industrially used gases such as ammonia, argon, ethylene, acetylene, butadiene, hydrogen chloride gas, natural gas, flare gas, furnace gas, mine gas, helium, lime kiln gas, coke oven gas, carbon monoxide, all hydrocarbons, methane, propane, propylene, flue gas, crude gas, sulphur dioxide, nitrogen oxide, nitrogen, styrene gas, vinyl chloride and hydrogen. The only limit to the range of applications in process gas compression comes from each of the allowable pressure, temperature and speed ranges or the liquid content in the conveying medium.

With a speed range of between 2,000 and 20,000 min-1, the series achieves an intake volume of up to 120,000 m3/h. The standard machines are able to work mechanically with a differential pressure of up to 12 bar. For special application cases, machines can also be manufactured with a load limit of up to 25 bar. In a multi-level version, final pressures of up to 53 bar and vacuums of up to -900 mbar can be achieved.

With these high intake volume flows, high differential pressures and extreme discharge pressures, the series sets itself well apart from other compressors.
A special design feature makes the VR process gas compressor ideal for use in the chemical, petrochemical, pharmaceutical and food sectors: there is no metal contact in the rotor chambers – neither between the two rotors nor between rotors and the casing. This ensures an absolutely oil-free operation method, since the rotor chambers and therefore the conveying medium remain 100 percent pure.

Thanks to the modularity of the assemblies and flexible combination options with various accessories, the range of applications can be increased even further. The compressors can therefore also be used in control air systems, industrial refrigeration plants, evaporating plants, mining and steel works.

VMY - Oil flooded screw compressor

The cooling effect of the gas associated with the oil injection provides the VMY with a higher intake temperature compared to oil-free compression. For cleaning the process gas, oil separator systems are integrated as standard, reducing the residual oil content by up to >5 ppm(w).

Process gas compressor assemblies in the VMY series, like all twin-shaft displacement machines, are characterised by high flexibility compared to fluctuating operation or working conditions and volumes. They are equipped as standard with a slide control for the volume flow control. This enables a continuous adjustment of the volume flow between 100 and 20 percent.

The assemblies are particularly suited to the handling and compression of gases with light molecular weights and fluctuating compositions, such as inert and combustible gases, oil-consistent mixed and process gases, natural or inert gases as well as all standard coolants.

The products in the VMY series are available in 15 sizes with an intake volume flow between 140 and 23,000 m3/h and a pressure range of -0.9 to 25 bar (g).

Oil-free GR and GQ process gas blowers

The oil-free conveying process gas blowers from AERZEN are very durable power blowers. A continuous fluid injection for gas cooling and/or cleaning is possible thanks to existing sealing and ventilation hood connections. This is advantageous for contamination caused by uncleaned process air or process gas. Oil and rotor chambers are completely separated by neutral chambers. The process gas blowers are available in a very wide range of special materials. Both series also work according to the displacement principle and can adapt exceptionally well to changing operation or working conditions.

The degree to which air compressors have to function in line with processes is highlighted by the fact that compressing positive displacement blowers are used in nuclear power stations for compression of water vapour in secondary cycles.

The GR process gas blower series conveys and compresses, amongst others, hydrogen, methane and carbon monoxide mixed gas, water vapour and toxic gases with intake temperatures of up to -40° C. Its intake volume amounts to between 100 and 50,000 m3/h. The pressure range lies between -500 mbar and 5,000 mbar. The differential pressure amounts to a maximum of 1,500 mbar. The direction of flow of the blower is vertical.

The GQ process gas blower series is used predominantly in the steel industry for handling coke oven gas and as a furnace gas blower. Compared to the GR, it has a larger intake volume flow. This ranges from 15,000 to 100,000 m3/h. As with the GR blower, the pressure range lies between -0.500 mbar and 5,000 mbar. As with all blowers, the maximum differential pressure lies at 1,500 mbar. Apart from the larger intake volume, the main difference is the horizontal direction of flow. Conveyed mediums include air, inert, toxic, combustible, corrosive gases or mixed gases. Typical fields of application are steelworks, where blowers are used for the compression of process, coolant and sealing gas in DRI processes (direct reduction of iron). They are most commonly used in multi-stage assembly arrangements and, like all AERZEN process gas compressors, are extremely resilient against contamination in the gas, like tar and naphthalene, as well as fluctuating operation or working conditions.

GM…DZ High pressure blowers - Safety in high-pressure range up to 2,000 mbar

The high pressure blowers in series GM ... DZ are suitable for applications in which high differential pressures are required. The assemblies have a differential pressure range of up to 2,000 mbar. This is necessary where the conveyed mediums such as air, inert or mixed gases come out of the pipe systems already with an elevated intake pressure.

The robust, directly driven, single or double-stage machines, like all blowers, work according to the roots principle and are available in numerous special materials and special seals. Depending on size, they produce an intake volume flow of 30 to 6,000 m3/h and retain an overpressure of up to 25 bar. The maximum differential pressure amounts to 2,000 mbar.

Further information and specific application reports are available on our website Process gas and coolant industry.