Registrácia stroja

Pre indikáciu typu stroja a sériového čísla, si prosím pozrite typový štítok vášho zariadenia.

Vaše údaje
Údaje o zariadení
Umiestnenie zariadenia
*povinné