man in blue with helmet

Online nástroje

Výpočet pre váš typ aplikácie

V prípade vnútornej inštalácie dúchadiel, alebo kompresorov musia byť brané do úvahy aj určité ovplyvňujúce faktory. Pre váš konkrétny prípad kalkulácie môžete zadať rôzne hodnoty online a výsledok sa zobrazí ihneď.

Online služba pre registrovaných užívateľov

Ako registrovaný užívateľ môžete ťažiť z ďalších Online služieb. Môžete získať všeobecné prospekty priamo online. Ak ste už našim zákazníkom môžete tu nájsť produktové katalógy, návody na obsluhu a online konfigurátory. Registrácia je zadarmo.

Registrácia a prihlásenie