AERsmart

Dúchadlové riadenie - vyzdvihuje účinnosť prevzdušňovania nádrží na vyššiuúroveň

AERZEN má k dispozícii najlepšie strojné technológie, Delta Blower, Delta Hybrid, Turbo. AERsmart, nové inteligentné riadenie strojov zvyšuje ich výkonnosť ešte viac. AERsmart optimálne rozdeľuje prúdenie vzduchu medzi rôznymi technológiami a v závislosti odich individuálnych úrovní účinnosti. Celkový výsledok: Jednotlivéúrovne účinností blízko k teoretickému maximu. Dodatočné úspory vo výške až 15%. Integrácia produktov iných výrobcov.

Manipulácia orientovaná na potreby zmeny zaťaženia.

Pre biologické čistiarne odpadových vôd sú typické silné kolísania prevádzkového zaťaženia. Inovatívne riadenie strojov AERsmart poskytuje inteligentnýakompaktný systém distribúcie požadovaného kyslíka, napríklad pre nízke, stredné a vysoké zaťaženia, ktoré súnáslednerealizované tak účinne ako to len aktuálna konfigurácia umožňuje. Charakteristiky a úrovne účinnosti stroja sú zabudované do riadiaceho algoritmu. Týmto spôsobom je inštalovaná flotila strojov riadená čo najbližšie k teoreticky maximálnej účinnosti. Ale to nie je všetko...

Potenciál úspor v číslach. Najkratšia doba návratnosti investície.

Potenciál úspor prezentovaný inovatívnym ovládaním strojov pomocou AERsmart je obrovský. Investície sa zaplatia samé počas niekoľkých pár rokov. Realizovanýpríkladinštalácie na čistiarni odpadových vôd pre 100.000 ekvivalentných obyvateľov (EO).

AERsmart - potenciál úspor
AERsmart - potenciál úspor

Demo –Prekliknitesakužívateľskémurozhraniu

Získajte predstavu o dotykovom rozhraní AERsmart. Nasledujúci príklad je založený na reálnom softvéry AERsmart a preto je možné pomocou klikania myšou ním listovať. Či už prevádzkové údaje, sledovanie stavu,alebo potrebu údržby technológie, AERsmart vám už na prvý pohľadponúka najväčšiu transparentnosť svojich prevádzok.

Skúste to a kliknite sem!