Two people on stage

Skrutkové kompresorové agregátyDelta Screw s remeňovým pohonom

Skrutkové kompresory

Na stláčanie vzduchu, dusíka a iných neutrálnych plynov.

Maximalizácia energetickej účinnosti.

Jednostupňové bezolejové skrutkové kompresory vprevedeníDelta Screw Generation5 plus sú univerzálnymi nástrojmi. Kumulujú v sebemnohoročné skúsenostipopredného lídra na svetovom trhu v oblasti kompresorovej technológie, aby ponúkli „užívateľovi“maximálnu účinnosť. Tieto inovatívne stroje sú poháňané remeňom, aby poskytli vzduchové a dusíkové aplikácie pre pretlakovú aj podtlakovú prevádzku,vširokomrozsahu menovitých veľkostí. Flexibilný modulárny systém umožňuje takmer ľubovoľnú kombináciu kompresorov a súčastí príslušenstva. Pohon pomocou remeňového prevodu umožňuje optimálne prispôsobenie systému sa konkrétnej prevádzke, rovnako ako aj akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť potrebné neskôr. Okrem toho, remeňový prevod umožňuje presné nastavenie - dôležitá črta vzhľadom na to, že najväčšie úspory vznikajú vďaka úspore energie. To znamená, napríklad, že 5% odchýlka v objemovom prietokuznamená 5% nárast spotreby energie.

Generation 5 plus. Päť rozhodujúcich výhod.

Delta Screw Generation 5 plus je piata generácia najúspešnejšej línie balených kompresorových jednotiekAerzen a tiež prichádza s piatimi hlavnými výhodami:

 • Energeticky úsporné, zníženie nákladov na životný cyklus
 • Výrazne znížená hladinu hluku
 • ATEX certifikované pre pohlcovanie iskier
 • Priestorovo úsporný a kompaktný dizajn
 • Užívateľsky prívetivý a nenáročný na údržbu
Typ konštrukcie
Skrutkové kompresory
Dizajn
Pretlak , Vákuum
Objemový prietok
120 do 2.650 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , toxic , combustible , explosive , corrosive , mixed
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-850 mbar
pretlaková prevádzka
3.500 mbar

Vynikajúca geometria rotorov.

Väčší výkon pri pretlakovej a podtlakovej prevádzke.

Ďalšia jedinečná vlastnosť: Skrutkovékompresory v modelovej rade Generation5 plus sú dodávané pre vyššiu flexibilitu aj s možnosťou výberu špeciálne konštruovaných profilov rotora. VML kompresory používajú profil 3 + 4 a sú ideálne pre aplikácie do tlakového pomeru =3 (koncovýtlak voči saciemu tlaku). To znamená, že sú ideálne aj pre podtlakové aplikácie až do 70% vákua (0,3 bar abs.) Špeciálna verzias prisávacím kanálommôže dosiahnuť až 85% vákua (0,15 bar abs.).

VM kompresory majú profil 4 + 6. Sú šité na mieru pre pretlakové aplikácie (pre stlačenie ažtlakového pomeru =4,5) a pre sacie objemové prietoky približne120 m³/h až 2.030 m³/h.

 • VLM kompresor až do max. pe= 2 bar (g)
 • VM kompresor až do max. pe= 3,5 bar (g)

Πi.- adaptabilné výstupypre dokonalú konfiguráciu.

Voľbadostupných výstupných kanálov umožňuje kompresorom AERZENprispôsobiť sa procesu, pre ktorý je určený. Jednotlivé výstupyvo valci, nazývanétiež πi, sú meradlom vnútornej kompresie. Táto flexibilita je rozhodujúca. V každom kompresoreDelta Screw Generation5 plus, môže byť πi optimalizovanýtak, aby čo najlepšie splnil požadovaný tlak a objemový prietok. Nadmerná, alebo nedostatočná kompresia môže byť takýmto spôsobom minimalizovaná, čo vedie k maximalizácii účinnosti kompresora.

Zvýšenie flexibility- rentabilita začína vtedy, keď sú kompresorové systémy presne prispôsobené procesu.

Na AERZEN sa už desaťročia spoliehajú vedúce spoločnosti v priemysloch, ako sú petrochemický, alebocementárenský, a to z nasledovnéhodôvodu: Séria Delta Screw je bezkonkurenčná vtomtosortimenteproduktova vo variabilite dostupných modelov a taktiež v tom akojemožné ich adaptovať na široké spektrumzákazníckych požiadaviek. Séria Delta Screw Generation 5 plus nastavila úplne nový štandard. Nová etalónová trieda skrutkových bezolejových kompresorov.

Široká škála aplikácií vovnútorných i vonkajších inštaláciách

 • Doprava, alebo kompresia inertných plynov
 • Pneumatická vzduchová, alebo dusíková prepravapráškov, sypkých materiálov, popola, atď.
 • Prevzdušňovanie nádrží odpadových vôd
 • Miešanie cementu
 • Vákuové tvarovanie pre sklársky priemysel
 • Udržovanie vodných ciest a prístavov proti zamŕzaniu
 • Vytvorenie olejových bariér
 • Inštalácie zmiešavania plynu so vzduchom
 • Oxidácia vzduchu pre elektrárne
 • Stacionárne vyprázdňovanie cisternových vozidiel
 • Výroba vákua pre papierenský priemysel
 • Stlačený vzduch pre netkanú výrobu olefínov
 • Spúšťače lietadlových turbín

Príslušenstvo a riešenia