Generálna oprava a obnova

AERZEN stupne a externé stupne

V našom novo vybavenom a projektovanom opravárenskom centre ponúkame opravy objemových dúchadiel, skrutkových kompresorov a plynomerov AERZEN, rovnako ako aj externých dúchadiel a kompresorových stupňov.
Bez ohľadu na to, či budete žiadať o opravu stupňov AERZEN,alebo externého stupňamôžete ichmontáž a demontážvykonať vy osobne, ako aj ich uvedenie do prevádzky, alebo si môžete na tento úkon objednať personálAERZEN.

AERZEN stupne

Od zariadení AERZEN môžete očakávať spoľahlivý výkon. Ak sa z akéhokoľvekdôvodu vyžaduje údržba, alebo oprava, vtedy nastupujú naše servisné služby. Naši technici sú špecialisti na opravu vašich strojov do prevádzky schopného stavu tak rýchlo, ako je to len možné - nezávisle od nášho pravidelného výrobného procesu.

Generálna oprava

Generálna oprava stupňov AERZENzahŕňa výmenu všetkých opotrebovaných častí, ako sú napríklad ložiská a tesniace prvky. Dúchadlový stupeň bude kompletne rozobraný, vyčistený; ložiská a tesnenia budú nahradené a nastavenépodľapredpísaných vôlí. A nakoniec budestupeň namontovaný do agregátu a bude vykonanáskúšobná prevádzka. Na realizované práce bude poskytnutá predĺžená záruka 6 mesiacov.

AERZEN Centrum opráv - Sústredené na krátke časy opráv.

Servisné stredisko AERZEN s rozsahom viac ako 2.500 rôznych štandardných náhradných dielov sa priebežne aktualizuje a počítačomriadenýzdvíhacísystém dodáva pracovným staniciam a dodávateľským centrám náhradné diely, ktoré práve po

Naše servisné stredisko s rozlohou 1.500 m2je navrhnuté tak, aby čas medzi obdržaním objednávky a doručením vášho strojana miesto inštaláciebol čo najkratší. Proces opráv môžeme zrýchliť vďaka našim vlastným čistiacim zariadeniam a lakovniam, rovnako ako aj pomocou našich vnútropodnikových testovacích staníc. Náš sortiment takmer 2.500 rôznych štandardných náhradných dielov sa priebežneaktualizujea počítačom riadený zdvíhací systém zásobuje pracovné stanice a dodávateľské centrá dielmi, ktoré sú práve potrebné. To znamená, že sme schopní dodať vám dúchadlá a kompresory za iba 5 až 15 dní. Poskytujeme záruku 24 mesiacov na náhradné diely vymenené pri opravách vykonaných v našom servisnom stredisku. Opýtajte sa na záručnú lehotusvojho súčasnéhoservisného partnera. Prosím, otestujte si nás.

Náš rozsah dodávky:

 • odber strojov, vrátane montáže a demontáže
 • tiež opravy všetkých konkurenčných strojov
 • používanie iba originálnych náhradných dielov OEM
 • 24 mesačná záruka na všetky vymenené diely
 • kompletný náterpred odoslaním
 • vymeniteľné stroje
 • stroje na prenájom
 • meranie výkonnosti
 • výkup použitých strojov

Opravy na mieste inštalácie

Dvaja skúsení servisní techniciAERZEN opravujú agregát AERZEN

Skúsení servisní technici sú k dispozícii na miestevašej inštalácie, aby mohli vykonávaťservisna vašich zariadeniach AERZEN po celom svete. Okrem toho existujú aj servisné základne v lokalitách Berlín, Lübeck, Lipsko, Suhl, Koblenz a Blaubeuren, kde sú opravované štandardné vzduchové dúchadlové agregáty až do veľkostí GMa / GMb 14.10 a GM 80 L14.10. Pre všetky ostatné stroje sú naše služby ponúkané z Aerzenu.

Naši servisní technici sú certifikovaní podľa SCC (bezpečnostný certifikát dodávateľa). Zákazníci v chemickom a petrochemickom priemysle a zákazníci v krajinách Beneluxu vyžadujú túto certifikáciu. Týmto spôsobom sa možno vyhnúť časovo a finančne náročným bezpečnostným školeniam.

Nutné podmienky: originálne náhradné diely.

Iba diely od „Priameho výrobcu zariadenia“ (OEM) môžu zaručiť presnosť, ktorú potrebujete. Napriek štandardizovanej terminológii sú tu vždy malé rozdiely vo výrobnom procese, ktoré môžu v extrémnych prípadoch výrazne znížiť životnosť daného stroja. S OEM náhradnými dielmi ste vždy na bezpečnej strane. To garantujeme.

Kvalita ako funkcia OEM.

 • naše vlastné čistiace prostriedky a lakovne
 • naše vlastné testovacie zariadenia
 • krátke časy vďaka dostatočnej kapacite
 • optimalizované skladovanie, tok prácea logistika náhradných dielov
 • výmena opotrebovaných dielov za OEM originály

Externé stupne

Dokonca ak aj váš produkt nie je od spoločnosti AERZEN, tak vám ponúkame naše individuálne servisné služby. S cieľom uľahčiť vaše rozhodovanie dostanete podrobnú cenovú ponuku pre všetky opravy, vrátane správy o stave komponentov.

Ponúkame vám záruku 6 mesiacov na všetky opravy, ktorá začína plynúťdňom odoslania. Ďalej ponúkame servisné služby šité na mieru:

 • Demontáž/montáž vrátane uvedenia komponentov do prevádzky
 • Zberná služba
 • Nájomné balené jednotky
 • Použité stroje

  Externé stupne - Opravy v závode Abaris

  Opravárenské stredisko „Abaris“ Blower RepairKortenberg/Belgicko Od roku 2007 Aerzener Maschinenfabrik GmbH spolupracuje so spoločnosťou Abaris Blower Repairnv v Kortenbergu/Belgicko. Vďaka tejto spolupráci AERZEN môže tiež ponúknuť opravy externých dúchadiel a kompresorových stupňov.

  Tieto opravy (výmena ložísk a tesnení) sú vykonávané individuálne. Bez ohľadu na to, či budete žiadať o opravu stupňov AERZEN,alebo externého stupňamôžete ichmontáž a demontážvykonať vy osobne, ako aj ich uvedenie do prevádzky, alebo si môžete na tento úkon objednať personálAERZEN. V každom prípade, či už si objednáte opravu produktu AERZEN,alebo externého produktu, vždy máte výhodu v tom, že budete jednať len s jednou kontaktnou osobou resp. s jedným zmluvným partnerom.

  • Vyzdvihnutie stroja bude vykonané spoločnosťou AERZEN podľa vašich pokynov, týkajúcich sa adresy vyzdvihnutia.
  • Dostanete detailný nález vrátane cenovej ponuky na opravu stroja a rozhodnete sa, čo bude nakoniec vykonané.
  • Ihneď po obdržaní vášho súhlasu bude oprava vykonaná podľa cenovej ponuky a stroj bude doručený na vašu adresu.