Two people on stage

ProduktyAERZEN

pre energetickú účinnosť a udržateľnosť v priemyselných procesoch

Vyhľadávanie produktu

Názov výrobku
Vlastnosti produktu

Zoznam produktov:

Stupeň pre výrobu podtlaku s prisávacím chladením

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Diferenčný tlak (Δp)
-800 do 0 mbar
Objemový prietok
60 do 45.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , oxygen , toxic , combustible , explosive , corrosive , mixed

Stupne objemového dúchadla

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Diferenčný tlak (Δp)
-500 do 1.000 mbar
Objemový prietok
30 do 65.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , toxic , combustible , mixed , corrosive , explosive

VÁKUUM s prisávacím chladením

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Vákuum
10 do 300 mbar
Objemový prietok
250 do 61.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , combustible , toxic , explosive , corrosive , mixed , oxygen

Veľké dúchadlo AERZEN Alfa Blower

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Diferenčný tlak (Δp)
-800 do 1.000 mbar
Objemový prietok
9.600 do 77.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny