man in blue with helmet

PNEUMATISK TRANSPORT

Komprimering av processluft med oöverträffad effektivitet och tillförlitlighet.

Pneumatisk transport av bulkmaterial, snabbt, varsamt och med minimal energiförbrukning – ett jobb för äkta specialister. Oljefria vridkolvsblåsmaskiner, vridkolvskompressorer och skruvkompressorer från AERZEN kan hantera alla typer av transporter. Med oöverträffad effektivitet och tillförlitlighet.

Mångsidighet genom utbud.

Delta Blower, Delta Screw och Delta Hybrid är kraftfulla universalmaskiner:
De minsta aggregaten kan monteras på silofordon. De största maskinerna används i pumpstationer.
De används för lossning av fraktfartyg. De har även en kapacitet på upp till 1 000 ton per timme.

Oljefria blåsmaskiner, vridkolvsblåsmaskiner och skruvkompressorer från AERZEN kan hantera alla sorters transporter

Produktkontaminering? Inte med AERZEN!

Den helt oljefria och absorptionsfria tryckluftstekniken från AERZEN garanterar dig 100 % produktrenhet i alla pneumatiska transporter av känsligt bulkmaterial.

Vi löser krävande produktionskrav, t.ex. inom livsmedelsindustrin, inom läkemedelsindustrin eller inom kemiska och petrokemiska processer tack vare innovativ och ATEX-certifierad teknik.

Läs mer

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!

Applikationsrapporter

Milser Mühle valde oljefria vridkolvsblåsmaskiner från AERZEN i serien GM som producent av transportluft för de slutna rörsystemen

Kvarnarna maler effektivt

Framgångshistoria – Milser Mühle

Vid pneumatisk transport av livsmedel kan den högsta möjliga nivån av leveranssäkerhet och energieffektivitet endast uppnås med hjälp av felfritt planerade, skräddarsydda lösningar. Så är fallet med “Milser Mühle”, där man har använt vridkolvsblåsmaskiner från AERZEN i fem decennier – elva maskiner totalt.

Pneumatisk transport – Pålitligt och effektivt med skruvkompressorer, vridkolvsblåsmaskiner och vridkolvskompressorer (Delta Hybrid) från AERZEN

Transport av stora kvantiteter bulkmaterial är ofta en industriell nödvändighet. Som överallt annars är tid pengar – och lastning/lossning av lastbilar och fartyg eller transport av material i produktionsprocessen ska vara så snabb och pålitlig som möjligt. Produktens renhetsnivå är avgörande i många branscher. Det transporterade materialet ska inte innehålla främmande partiklar, som kan tillföras av filter- och ytskiktsslitage eller oljekontaminerad luft. Det här är särskilt relevant i exempelvis kemi-, läkemedels-, kosmetika- eller livsmedelsindustrin.

AERZEN erbjuder praktiska och hållbara lösningar. De pneumatiska transportsystemen, utrustade med mycket effektivt övertrycks- eller undertrycksaggregat från AERZEN, motsvarar högsta standard för hygienisk transportteknik. Det här bekräftas av mycket nöjda kunder som är särskilt fokuserade på transportkapacitet för kontinuerlig drift och hög renhetsnivå i transportluften. Oavsett om det är mobila lösningar i bulkbilar eller stora anläggningar, som kan transportera upp till ettusen ton bulkmaterial per timme i sina transportlinjer; Pneumatisk transport med aggregat från AERZEN är perfekt för alla behov.

Varför är oljefria blåsmaskiner så viktiga inom pneumatisk transport

Varhelst en produkt med hög renhetsnivå används för tillverkning av livsmedel, läkemedel, kemikalier och andra produkter, krävs att så kallade "oljefria transportsystem" används. AERZEN har tillverkat 100 % oljefria blåsmaskiner och kompressorer i flera år. Som marknadsledande pionjär inom den här tekniken används ofta aggregaten från AERZEN som riktmärke för andra tillverkare. Tillsammans med TÜV Rheinland har AERZEN definierat nya säkerhetsstandarder för renhet i tryckluften och transportluften som består av följande direktiv och standarder:

  • ISO 8573-1: 2010 Del 1 (Föroreningar och renhetsklasser)
  • ISO 8573-2: 2007 Del 2 (Testmetoder för aerosololjeinnehåll)
  • ISO 8573-5: 2001 Del 5 (Testmetoder för oljeånga och organiska lösningsmedel)planer.

Säker teknik med innovativa reaktiva ljuddämpare utan förorening av tryckluften

I pneumatiska transportsystem används ofta ljuddämpare med absorptionsmaterial. De har dock många nackdelar.
För det första slits sådana ljuddämpare ut över tid genom att absorptionsmaterial löses upp på grund av att ljudvågorna pulserar, vilket har en negativ effekt på arbetsmiljön avseende bullerskydd då ljudnivån blir allt högre och högre och mer intensiv. För det andra är den här typen av slitage negativ för transportluftens renhet. I efterföljande steg kan kontaminering ske på grund av slitaget, vilket innebär att materialet som ska transporteras är förorenat. När det sker kan tillverkaren riskera att behöva återkalla eller destruktion av hela produktionspartier.
Vid användning av ljuddämpare med absorptionsmaterial är säkerheten för anläggningen redan på en hög risknivå så fort det slås på för första gången, på grund av kontamineringsrisken. Den här risken ökar med anläggningens ålder. Till exempel: ett byte av filter eller ljuddämpare är ofta förknippat med ett längre och kostnadsintensivt driftsstopp av anläggningen. System som är utsatta för dettta slitage är inte längre moderna.

Med reaktiva ljuddämpare erbjuder AERZEN en effektiv lösning för minskning av rörljud. Med den här tekniken behövs inte ljuddämparen fyllas med absorptionsmaterial.

Ljudreduceringen utförs enbart med luftavledning. Ljudvågor dämpas av motljud. AERZEN har till och med fått eget patent för sina ljuddämpare utan absorberande material (patentnr 1857682). Såväl förorening av luften genom abrasion som ökande ljudnivåer efter lång driftstid förhindras på ett effektivt sätt.

Med de här systemen bidrar AERZEN på ett viktigt sätt till att uppfylla kraven i VDI-direktivet 2058 och TA Lärm som ett riktmärke för juridisk standard; inte bara när maskinen levereras, utan även under en anläggnings hela livscykel.
Specialkonstruktionen för ljuddämparna utan absorberingsmaterial har desutom ytterligare en relevant säkerhetsfördel: De fungerar som en effektiv gnistspärr i områden där det finns en ökad risk för explosion, till exempel på grund av koldamm eller kemiska partiklar. AERZEN-ljuddämpare rekommenderas först och främst där det finns en motsvarande ATEX-klassificering.

Hög kundtillfredsställelse för transport av bulkmaterial

Partiklar och dammliknande produkter, som cement eller brunkolsdamm, kan bara transporteras effektivt med pneumatiska transportanläggningar. Om de transporteras öppet på transportband från punkt A till B skulle förseningar och även andra transportproblem finnas, för att inte nämna förlust av stora mängder material till den omgivande luften. Många transportanläggningar använder blåsmaskiner och skruvkompressorer tillverkade av AERZEN för att möjliggöra så kallad "rörtransport". Beroende på bulkmaterialets vikt och den önskade kapaciteten, kräver den här transporten olika storlekar och desing av aggregaten med ett motsvarande volymflöde. Blåsmaskiner och kompressorer från AERZEN finns tillgängliga i olika storlekar och typer, som uppfyller kraven gällande lastning av bulkmaterial på bulkbilar såväl som kraven på transportsystem där fartyg måste lastas eller lossas inom några timmar.

AERZENs kunder är ledande inom sina respektive branscher och vet vad de kan vänta sig med AERZEN-produkter. Till exempel: Siloadmaxx har använt mobila lösningar under lång tid för transport, lastning och lossning av bulkmaterial med sina fordon. Den välkända cementtillverkaren Dyckerhoff använder AERZEN-kompressorer inom många olika områden:

Dyckerhoff använder pneumatiska transportsystem både för att transportera material för cementproduktion och för att förse sin brännare med brunkolsdamm och så kallat fluff (ett klorinfritt, finmalt sekundärt bränsle från förpackningsavfall). En snabb anpassning av volymflöde och stabilt önskat transporttryck är särskilt viktigt för kontinuerlig försörjning till brännare och produktionsanläggningar. Ett driftstopp är inte önskvärt i det här fallet och när det gäller förbränningsanläggningar kan det till och med vara skadligt, eftersom de känsliga systemen inte klarar höga temperaturväxlingar, som oundvikligen inträffar när förbränningssystemet stängs ned.

För höga tryckskillnader både för övertryck och undertryck: Nya Delta Hybrid från AERZEN

Pneumatik för tunga granulat eller längre transportsträckor ställer särskilda krav på modern anläggningsteknik med bland annat aspekter som ett högre flöde eller ett högre differentialtryck. Med Delta Hybrid vridkolvskompressorer kan AERZEN erbjuda en lösning och även sätta en ny högsta standard inom detta segment. Specialmodellen D 98V uppfyller kraven från kunder som har ett konstant undertryck ned till 50 mbar abs (0,72 pfsi [Pound-Force per Square Inch]) för transporten av tunga material i anläggningen. Sådant undertryck ger pneumatisk transport och säker hantering vid fyllning av tyngre material i containrar. Därmed innebär användning av den här typen av skruvblåsmaskiner, exempelvis, att partiklar kan sugas in direkt i containrar.

Användning av den senaste AERZEN-kompressortekniken kan öka din energieffektivitet med upp till 20 procent.