Ljudtekniska undersökningar

OPTIMERING I PLANERINGS- OCH PROJEKTERINGSFASEN OCH VID REDAN EXISTERANDE ANLÄGGNINGAR

AERZENs maskiner kör tyst. Men eftersom alla driftmiljöer är olika har vi ljudtekniska specialister tillgängliga som hjälper dig med lösningarna du behöver, snabbt och hållbart.

Ljudteknisk optimering

  • utvärdering av förhållanden på platsen
  • samling av mätdata
  • fastställande av ljudintensitet enligt ISO 9614
  • optimeringsförslag, med offert

För dig som kund utför vi ljudtekniska undersökningar inom planerings- och designfasen. Vi kan även erbjuda ljudteknisk optimering på befintliga anläggningar.

Få insikt i ljudteknisk optimering

Ljudtekniska undersökningar i planerings- och projekteringsfasen

Bullerstrålningen från de projekterade Aerzen-maskinerna, de anslutna rörsystemen och ljudets spridning i rummet resp. fria fältet undersöks och beskrivs, inklusive:

  • Sammanställning av befintliga ljudtekniksrelaterade data Beräkning av strålningsbuller enligt VDI 3733 Fastställande av rummets inflytande och ev. annat bakgrundsbuller Fastställande av förväntad rumsnivå Rekommendation av åtgärder för att åstadkomma de garanterade värdena för rum eller immission. Verifiering av det garanterade värden genom ljudtekniska undersökningar och utvärdering, delvis genom komplexa ljudintensitetsmätningar enligt ISO 9614.

Ljudoptimering för existerande anläggningar

  • Inspelning av ljudtekniska data och förhållanden vid uppställningsplatsen Jämförelse av uppmätta data med störningsvariablerna som ska beräknas (frekvensposition, resonansfrekvenser) Diskussion om resultat och förslag på optimering med offert Verifiering av det garanterade värdet genom ljudtekniska utvärderingar och utvärdering, delvis genom komplexa ljudintensitetsmätningar enligt ISO 9614.