Vakuumpumpar

Vid de specifika kraven för industriell vakuum- och högvakuumteknologi

AERZEN tillhandahåller flera olika lösningar för att uppfylla de specifika kraven för industriell vakuum- och högvakuumteknologi: serie specialblåsmaskiner med kapslad motordrift. Vakuumtät och luftkyld. Tillgänglig i ett brett sortiment av modeller för transport av neutrala eller aggressiva gaser – med eller utan förinsläpp.
Lämplig för ett antal olika applikationer, från folie- eller glasbeläggning till extraktion av väte – även för användning i renrumsförhållanden.

Högvakuumblåsmaskin – HV-serien

Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
180 till 97.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , oxygen , toxic , combustible , explosive , corrosive , mixed
Överföring
oljefri

Blåsmaskiner med inbyggd motor

Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
406 till 15.570 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , toxic
Överföring
oljefri

VAKUUM med förinsläppskylning

Konstruktionstyp
Vridkolvsblåsmaskiner
Volymflöde
250 till 61.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , combustible , toxic , explosive , corrosive , mixed , oxygen
Överföring
oljefri