man in blue with helmet

Sekretesspolicy

Bäste besökare!

Tack för att du besöker vår webbplats. Här vill vi informera dig om hur dina personliga data behandlas enligt artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig

Den som ansvarar för insamlingen och behandlingen av dina personliga data är den person som nämns i faktadelen på denna webbplats.

Användningsdata

När du besöker våra webbplatser lagras användningsdata tillfälligt som en loggfil på vår webbserver för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser. Denna data består av:

 • Sidan från vilken filen begärdes
 • Namnet på filen
 • Datum och tidpunkt för begäran
 • Överförd datamängd
 • Åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte, osv.)
 • Namnet på den webbläsare som användes
 • IP-adressen till den begärande datorn, som förkortas så att den inte kan kopplas till en viss person

Loggdata lagras endast i anonymiserad form.

2. Datasäkerhet

För att skydda dina data från obehörig åtkomst så säkert som möjligt genomför vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi använder kryptering på våra webbplatser. Dina data överförs från din dator till vår server och omvänt via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan se detta genom att låssymbolen i webbläsarens statusfält är stängd och adresslinjen börjar med .

3. Överföring av uppgifter till tredje parter

I enlighet med artikel 28 i GDPR överför vi dina uppgifter för behandling till tjänsteleverantörer som stöder oss i driften av våra webbplatser (t.ex. domän- och webbhotellstjänster, spårning och nyhetsbrevsleverantörer) och tillhörande processer. Våra tjänsteleverantörer är strängt bundna av våra instruktioner och kontraktspliktiga.

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Vi överför ibland personliga data till tredjeländer utanför EU. I varje enskilt fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå av dina personliga data:

När det gäller Google Analytics, Google+ och YouTube (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

När det gäller Cloudflare (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

När det gäller Salesforce (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

När det gäller LinkedIn (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

När det gäller Twitter (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

När det gäller Facebook (USA) säkerställs en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield-avtalet (artikel 45.1 i GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Vi skickar vidare din förfrågan till våra dotterbolag och försäljningsbolag inom och utanför EU om ytterligare behandling på någon av dessa platser är nödvändig.

4. Webbhotellstjänster

Vi använder webbhotellstjänster enligt följande: Infrastruktur- och plattformstjänster, databehandling, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva denna webbplats.

Vi och/eller vår webbhotelleverantör behandlar inventeringsdata, kontaktuppgifter, innehållsdata, kontraktsdata, användningsdata, metadata och kommunikationsdata relaterade till kunder, intressenter och besökare på denna webbplats baserat på våra berättigade intressen i att tillhandahålla denna webbplats på ett effektivt och säkert sätt i enlighet med artikel 6.1f och artikel 28 i GDPR (ingående av databehandlingsavtal).

5. Cloudflares innehållsleveransnätverk

Vi använder ett innehållsleveransnätverk (CDN) som erbjuds av Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti vad gäller överensstämmelse med europeisk lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Ett innehållsleveransnätverk är en tjänst som hjälper till att distribuera webbinnehåll snabbare, särskilt stora mediefiler som grafik eller skript. Detta görs med hjälp av regionalt distribuerade servrar anslutna via internet. Behandlingen av användardata utförs enbart för de ovannämnda ändamålen och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten i innehållsleveransnätverket.

Vår användning av denna tjänst baseras på våra berättigade intressen, dvs. intresset för ett säkert och effektivt tillhandahållande, samt analys och optimering av vår webbplats enligt artikel 6.1f i GDPR.

Mer information finns i Cloudflares sekretesspolicy: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Cookies

  Vi använder cookies på våra webbplatser. Cookies är små textfiler som kan lagras och läsas på din enhet. Man skiljer på sessionscookies, som raderas så fort du stänger webbläsaren, och permanenta cookies, som lagras under en längre tid. Cookies kan innehålla data som gör det möjligt att identifiera den enhet man har använt. I vissa fall innehåller cookies dock endast information om vissa inställningar som inte kan kopplas till en viss person.

  På våra webbplatser använder vi både sessionscookies och permanenta cookies. Denna behandling av personliga data grundar sig på artikel 6.1f i GDPR och är nödvändig för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

  Följande data och information lagras i cookies:

  • Inloggningsuppgifter
  • Språkinställningar
  • Söktermer som har skrivits in
  • Information om antalet besök på vår webbplats och användningen av enskilda webbplatsfunktioner

  Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den meddelar dig när cookies sparas. Detta förklarar tydligt hur cookies används. Du kan även ta bort cookies när som helst via inställningarna i din webbläsare och du kan förhindra att nya cookies lagras. Observera att detta dock kan leda till att våra webbsidor inte visas optimalt och att vissa tekniska funktioner inte längre blir tillgängliga.

  7. Spårningsverktyg

  Google Analytics

  För att kunna anpassa vår webbplats efter användarnas behov skapar vi pseudonyma användarprofiler med hjälp av Google Analytics. Google Analytics använder cookies som lagras på din enhet och som kan läsas av oss. Med den här tjänsten kan vi identifiera återkommande besökare och veta deras antal. Behandlingen av personliga data grundar sig på artikel 6.1f i GDPR och artikel 15.3 i den tyska teletjänstlagen. Syftet är att få reda på hur ofta våra webbplatser har besökts av olika användare.

  Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där cookien lagras. Men eftersom vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats kommer Google att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater innan den skickas till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA (där det finns en adekvat skyddsnivå enligt artikel 45.1 i GDPR genom Googles deltagande i Privacy Shield-avtalet) och förkortas där. Vi har också ingått ett avtal om behandling av personliga data med Google Inc. (USA) i enlighet med artikel 28 i GDPR. Google kommer därför att använda all information strikt och endast för att utvärdera din användning av vår webbplats och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten.

  1. Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att om du gör det så kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.
  2. Vidare kan du hindra Google från att samla in data som genereras av cookien gällande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och därmed även från att behandla sådan data genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns tillgängligt på följande länk.
  3. Du kan även förhindra att Google Analytics samlar in information om dig genom att klicka på länken nedan. En opt-out-cookie lagras. Detta kommer att permanent förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats. Klicka här för att förhindra att dina data behandlas av Google Analytics.

  Google Tag Manager

  Google Tag Manager är en tjänst som vi använder för att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt (och därigenom integrera Google Analytics och andra marknadsföringstjänster från Google på vår webbplats). Själva Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) behandlar inte några personliga data. Läs följande information om Googles tjänster för att få reda på mer om hur man behandlar personliga data. Användningsvillkor: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  WiredMinds User Tracking

  Produkter och tjänster från wiredminds (www.wiredminds.de) används på den här webbplatsen i marknadsförings- och optimeringssyften. Med hjälp av dessa produkter och tjänster kan man samla in, behandla och lagra data, från vilka användarprofiler sedan skapas under pseudonym. Där så är möjligt och användbart är dessa användarprofiler helt anonymiserade. Cookies kan användas i detta syfte. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare i syfte att identifiera webbläsaren vid framtida besök. De insamlade uppgifterna, vilka även kan bestå av personliga data, överförs till WiredMinds eller samlas in direkt av WiredMinds. WiredMinds kan använda information som efterlämnas vid besök på webbplatser för att skapa anonymiserade användarprofiler. Utan den registrerades samtycke kommer de insamlade uppgifterna inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och de slås inte samman med andra personliga data som hänför sig till bäraren av pseudonymen. Om IP-adresser samlas in kommer de att anonymiseras direkt efter insamling genom att de sista siffrorna raderas. Du kan när som helst invända mot insamling, behandling och lagring av dina data med framtida verkan.

  Siteimprove Analytics

  Denna webbplats använder Siteimprove Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics använder cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator och analyserar hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av dessa cookies om användningen av denna webbplats (inklusive användarens krypterade IP-adress) överförs till en Siteimprove-server i Danmark och lagras där. Siteimprove använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten för webbplatsoperatörerna. Siteimprove överför inte sådan information till tredje part. IP-adresser anonymiseras oåterkalleligen innan insamlade uppgifter kan ses via Siteimprove Analytics. För att blockera cookies kan användarna ändra sina webbläsarinställningar. I så fall kan dock inte alla funktioner på denna webbplats utnyttjas till fullo. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Siteimprove behandlar information om dig på det sätt och i de syften som anges ovan. Du kan förhindra att Siteimprove Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie lagras. Detta kommer att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats.

  Hotjar

  Denna webbplats använder Hotjar, ett analysverktyg från Hotjar Ltd (”Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar gör det möjligt för oss att mäta och utvärdera användaraktiviteter (musrörelser, musklick, rullningshöjd m.m.) på vår webbplats. Den information som genereras av spårningskoden och cookien om hur du använder webbplatsen skickas vidare till Hotjars servrar i Irland och sparas där. Spårningskoden samlar in följande information:

  Enhetsspecifika data

  Följande information kan registreras via din enhet och webbläsare:

  • IP-adressen på din enhet (samlas in och lagras i anonymt format)
  • Din e-postadress och ditt för- och efternamn om du har lämnat dessa uppgifter till oss via vår webbplats
  • Enhetens skärmstorlek, enhetstyp och webbläsarinformation
  • Geografiskt läge (endast land)
  • Språket som föredras för visning av vår webbplats

  Loggdata

  Följande data genereras automatiskt av våra servrar när Hotjar används:

  • Hänvisande domän
  • Besökta sidor
  • Geografiskt läge (endast land)
  • Språket som föredras för visning av vår webbplats
  • Datum och tidpunkt för webbplatsbesöket

  Hotjar använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa användarrapporter och tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av webbplatsen och internetutvärdering. Hotjar använder även tredjepartstjänster som Google Analytics och Optimizely för att tillhandahålla tjänster. Dessa tredjepartsföretag kan komma att lagra information som din webbläsare skickar när du besöker webbplatsen, till exempel cookies eller IP-förfrågningar. Mer information om hur Google Analytics och Optimizely lagrar och använder data hittar du i respektive integritetspolicy.

  Om du fortsätter att använda denna webbplats samtycker du till att dina personliga data behandlas av Hotjar och dess tredje parter på det sätt som beskrivs ovan i respektive integritetspolicy. De cookies som Hotjar använder varierar i ”livslängd”: somliga sparas i upp till 365 dagar, medan andra endast sparas under det aktuella besöket.

  Du kan förhindra att Hotjar samlar in uppgifter genom att klicka på länken nedan och följa instruktionerna: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Matomo

  We use the web analysis tool "Matomo" to design our web pages according to your needs. Matomo creates user profiles based on pseudonyms. For this purpose permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognise recurring visitors and count them.

  The data processing takes place on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, provided that you have given your consent via our banner.

  8. Användarnas rättigheter

  Dina rättigheter som användare

  Vid behandling av dina personliga data har du som webbplatsanvändare vissa rättigheter enligt GDPR:

  1. Rätt att få information (artikel 15 i GDPR):
   Du har rätt att när som helst få bekräftelse av oss på huruvida vi håller på att behandla dina personliga data och i så fall få tillgång till dem och den information som anges i artikel 15 i GDPR.
  2. Rätt till rättelse och radering (artiklar 16 och 17 i GDPR):
   Du har rätt att begära rättelse av dina personliga data utan onödigt dröjsmål om de är felaktiga och, i förekommande fall, komplettering av ofullständiga personuppgifter.
   Vidare har du rätt att begära att dina personliga data raderas utan onödigt dröjsmål om något av skälen som anges i artikel 17 i GDPR är tillämpliga, t.ex. om de personliga data inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.
  3. Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR):
   Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av alternativen i artikel 18 i GDPR är tillämpligt, t.ex. om du har invänt mot behandlingen under den tid de personliga data kontrolleras.
  4. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR):
   I vissa fall, som anges i detalj i artikel 20 i GDPR, har du rätt att få personliga data om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part.
  5. Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR):
   Om uppgifter samlas in på grundval av artikel 6.1f (bearbetning för legitima intressen) har du rätt att invända mot sådan behandling när som helst av skäl som härrör från din särskilda situation. Vi behandlar då inte längre personliga data avseende dig, såvida vi inte har övertygande och bevisligen berättigade skäl för behandlingen som överträder den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
  6. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet:
   Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av uppgifterna om dig strider mot bestämmelser om dataskydd. Rätten att överklaga kan utövas inför en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du bor, på din arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen begicks.

  9. Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter

  Vårt företags dataskyddsansvarige ger dig gärna information eller förslag om dataskydd: privacy@aerzen.com

  10. Ytterligare sekretesspolicyinnehåll

  10.1. Kontaktformulär

  Du kan kontakta oss via ett webbformulär. För att använda vårt kontaktformulär behöver vi ditt namn, företagsnamn, postadress och e-postadress. Du kan ge ytterligare information, men det är frivilligt. Användardata kan lagras i ett CRM-system (Customer Relationship Management System) eller ett jämförbart system för förfrågan.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1f i GDPR. Dina data behandlas endast för att svara på din förfrågan och tas bort efter att bearbetningsändamålet upphört att gälla. Dessa data överförs inte till tredje part.

  10.2. saleforces CRM-system

  Vi använder CRM-systemet från salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland för att behandla användarfrågor snabbare och effektivare (legitimt intresse enligt artikel 6.1f i GDPR).

  salesforce är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därigenom en ytterligare garanti för överensstämmelse med europeisk lagstiftning om dataskydd, i den mån uppgifterna behandlas i USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  salesforce använder endast användardata för att behandla förfrågningar och skickar den inte vidare till tredje part. För att använda salesforce måste du ange minst en korrekt e-postadress. Du kan använda en pseudonym för detta. Vid behandling av serviceförfrågningar kan det bli nödvändigt att samla in ytterligare uppgifter (såsom namn, adress).

  Om användarna inte samtycker till insamling och lagring av data i saleforces externa system, kommer vi att ge dem alternativa kontaktalternativ för att skicka serviceanmälningar via e-post, telefon, fax eller post.

  För mer information kan användarna se saleforces sekretesspolicy: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. CustomerNet begränsat område

  Om du vill använda vår speciella CustomerNet-kundtjänst, måste du först registrera dig. Data som du skickar till oss för registrering kommer endast att användas i den utsträckning som behövs för CostumerNet. Du kan ändra eller radera din profil när som helst via ditt konto. Uppgifterna kommer då automatiskt att tas bort från vårt system.

  10.4. Insticksprogram för sociala medier

  På vår hemsida hittar du också insticksprogram för sociala medier. Det här är sociala nätverk som du kan använda för att dela innehållet på vår webbplats med dina vänner på sociala nätverk eller rekommendera det här innehållet till andra. Ansvaret för en drift som följer regler och bestämmelser om dataskydd ska garanteras av respektive leverantör. För dessa insticksprogram använder vi tvåklicksmetoden för att skydda besökare på vår webbplats på bästa möjliga sätt. Vi använder för tillfället sociala insticksprogram från följande leverantörer:

  LinkedIn

  Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du öppnar en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner, etableras en anslutning till LinkedIn-servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn Rekommendera-knappen och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn associera ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i den överförda data eller dess användning av LinkedIn. Du kan hitta mer information om detta i Linkedins sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Avböja medverkan: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

  Twitter

  Vår webbplats använder funktioner från Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du öppnar vår webbplats med Twitter-insticksprogram, upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Twitter-servrarna. Data överförs till Twitter vid denna tidpunkt. Om du har ett Twitter-konto kan dessa data kopplas till det. Om du inte vill att dessa data ska associeras med ditt Twitter-konto, logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats. Interaktioner, särskilt via en Retweet-knapp, vidarebefordras till Twitter. Du kan hitta mer information om detta i Twitters sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy. Avböja medverkan: https://twitter.com/personalization. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  YouTube

  Vår webbplats använder funktioner från Youtube.de/Youtube.com, som representeras av Google Inc. och drivs av Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Om du besöker vår hemsida och den sida du besöker har en av dessa insticksprogram, upprättas en anslutning till Youtubes servrar och insticksprogrammet visas på webbsidan genom ett meddelande till din webbläsare. Information om webbplatsen du besökte skickas sedan till Youtube-servern. Om du är inloggad på Youtube, tilldelar Youtube denna information till ditt personliga användarkonto på dessa plattformar. När du använder dessa insticksprogram, t.ex. klick-/startknapparna för en video eller lämnar en kommentar, tilldelas denna information till ditt YouTube-konto. Du kan bara förhindra detta genom att logga ut innan du använder insticksprogrammet. Du kan hitta mer information om detta i YouTubes sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/. Avböja medverkan: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Xing

  Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Om du klickar på XING Dela-knapp från XING, omdirigeras du till ditt XING-konto i ett separat webbläsarfönster – förutsatt att du är inloggad på ditt XING-konto – och du kan dela den elektroniska publikationen som lagrats på vår hemsida och lägga till en kommentar. Insticksprogrammet skapar en direkt anslutning mellan din webbläsare och XING-servern. XING tar emot informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Vi vill påpeka att vi inte har kännedom om innehållet i den överförda (personliga) data eller dess användning av XING. Mer information finns i XING:s sekretesspolicy: https://privacy.xing.com/en

  Facebook

  Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. När du klickar på en Facebook Dela-knapp, tilldelar Facebook automatiskt din IP-adress till ditt användarkonto och låter dig länka till vår Facebooksida på din profil. Denna process kan bara ske om du samtidigt är inloggad på Facebook. Tyvärr har vi ingen kunskap om användningen av och karaktären hos de insamlade uppgifterna. Om du inte vill att Facebook ska associera data som samlas in via ditt besök på vår webbplats med ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida. Syftet med och omfattningen av Facebooks datainsamling, vidare bearbetning och användning, samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Facebooks sekretesspolicy: www.facebook.com/policy.php

  Google +1

  Vår webbplats använder sociala mediefunktioner som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När du använder våra sidor och de har Google-insticksprogram, skapas en anslutning mellan din webbläsare och Googles servrar. Data överförs till Google vid denna tidpunkt. Om du har ett Google-konto kan dessa data kopplas till det. Om du inte vill att dessa data ska associeras med ditt Google-konto, logga du ut från Google innan du besöker vår webbplats. Interaktioner som att använda en kommentarfunktion eller att klicka på en +1 eller Dela-knapp skickas vidare till Google. Ytterligare information om Googles användning av data, samt inställningar och borttagningsalternativ finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/technologies/ads) och i inställningarna för visning av reklam av Google ( https://adssettings.google.com/authenticated ).

  10.5. Google Maps

  Vi använder Google Maps, tillhandahållen av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Den data som behandlas kan innehålla användarnas IP-adresser och platsdata. Dessa data samlas inte in utan användarens samtycke (vanligtvis via inställningarna för deras mobila enheter). Uppgifterna kan behandlas i USA. Sekretesspolicy https://www.google.com/policies/privacy/. Avböja medverkan: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Nyhetsbrev

  Via vår hemsida kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du uttryckligen har tillåtit oss att informera dig via e-post om våra produkter och tjänster, behandlar vi dina uppgifter enligt artikel 6.1a i GDPR. Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (”nyhetsbrevet”) endast med mottagarens samtycke eller ett juridiskt tillstånd. Vi använder det så kallade dubbla samtyckesförfarandet för att bekräfta din registrering. Det innebär att vi skickar en bekräftelse via e-post innan det första nyhetsbrevet skickas. I det här e-postmeddelandet kan du bekräfta din nyhetsbrevprenumeration genom att klicka på länken som tillhandahålls. Endast efter bekräftelse får du vårt nyhetsbrev.

  Nyhetsbrevet innehåller en så kallad ”webbeacon”. Det här är en fil med storleken av en pixel och som, när nyhetsbrevet öppnas, hämtas från vår server (eller, om vi använder en distributionsleverantör, från deras server). Under denna datahämtning insamlas teknisk information, såsom information om webbläsaren, ditt system, din IP-adress och tidpunkten för hämtning.

  Denna information används för teknisk förbättring av tjänster baserat på tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteende på grundval av deras hämtningspunkter (vilket kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Statistisk datainsamling inkluderar också information om huruvida nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda nyhetsbrevsmottagarna. Det är dock varken vår strävan eller, om den används, sändningsleverantörens uppgift att studera enskilda användare. Utvärderingarna används snarare av oss för att bestämma användarnas läsvanor och för att anpassa innehållet till dem eller att skicka ut olika innehåll enligt våra användares intressen. Det är tyvärr inte möjligt att enskilt välja bort denna prestationsmätning. För att göra det måste hela nyhetsbrevsprenumerationen avbrytas.

  Ditt samtycke kan återkallas när som helst utan att det påverkar lagligheten för den bearbetning som utförts hittills. Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. Du hittar en länk för att avregistrera dig från nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. Om samtycket återkallas stoppar vi motsvarande databehandling.

  11. Ytterligare sekretesspolicyinnehåll

  11.1. Google Retargeting

  Retargeting-teknik

  Vi använder Google retargeting-teknik för att erbjuda dig reklam på andra webbplatser som är så skräddarsydd som möjligt efter dina intressen. Databehandling är baserad på ditt samtycke enligt artikel 6.1a i GDPR.

  När du besöker vår webbplats hämtas antingen identifierare från din enhet eller webbläsare, din IP-adress utvärderas eller en identifieringsfunktion lagras som en liten textfil (t.ex. s.k. cookie från tredje part) på din enhet. Ditt användarbeteende registreras när du besöker olika webbplatser. Identifierarna är pseudonyma. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan dessa identifierare associeras direkt med din profil. Google kan associera och lagra dina besök på våra webbplatser med dina identifierare för att visa riktad reklam för dig på andra webbplatser. Google kan därmed också se att du tidigare har besökt vår webbplats. Din enhet och din webbläsare kan identifieras av Google på olika sätt, t.ex. när du besöker en sida som visar reklam på uppdrag av Google.

  Remarketing

  Vi kan lägga till nyckelord på våra webbplatser. Dessa sökord innehåller text om innehållet på webbplatsen, till exempel produkter som erbjuds. Google tar emot dessa sökord, som inte innehåller personlig eller känslig information. Om du besöker en sida med vissa sökord om produkter lagrar Google en post över ditt besök och matchar det med din pseudonyma identifierare. Google kan använda den här länken för att avgöra om våra annonser har visats för dig, och i så fall vilka.

  Cross-device remarketing

  Google kan länka de pseudonyma identifierarna på dina enheter (surfplatta, smartphone och e-post) med varandra (cross-device marketing). Det antas att du har kommit överens om denna databehandling med Google tidigare. Detta gör det möjligt för Google att rikta in sina reklamkampanjer till dina olika enheter.

  Dina data överförs till Google och lagras i USA. Det finns en adekvat nivå av dataskydd enligt artikel 45.1 i GDPR på grund av Googles deltagande i Privacy Shield. Vi har också ingått ett avtal om behandling av personliga data med Google Inc. (USA) i enlighet med artikel 28 i GDPR. Google kommer därför att använda all information strikt och endast för att utvärdera din användning av vår webbplats och sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten.

  Rätt att göra invändningar

  Du kan när som helst invända mot omprövning enligt artikel 21 i GDPR. Vänligen klicka på följande länk: https://adssettings.google.com/authenticated

  För att avstå från cross-device marketing, vänligen gå till Googles webbplats https://support.google.com/ads/answer/2662922 och ändra dina personliga reklampreferenser. Tänk på att dessa inställningar inte påverkar alla dina enheter. Om du använder en enhet med ditt Google-konto kan pseudonyma identifierare tilldelas ditt konto. Om du inte vill att detta ska hända, loggar du ut.

  11.2. Onlineansökan

  Vi behandlar dina personliga data i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och på grundval av artikel 26 i den tyska dataskyddslagen. När du ansöker om ett jobb hos oss online, behandlar vi de data som du tillkännager för oss uteslutande för att välja jobbsökande. Dina data behandlas inte för något annat ändamål.

  Du själv bestämmer hur mycket data du vill skicka oss i din onlineansökan. Onlineansökningar överförs elektroniskt till vår personalavdelning där de behandlas så snabbt som möjligt. All dataöverföring är krypterad. Ansökningarna skickas som regel till de ansvariga avdelningscheferna på vårt företag. Dina data överförs inte till någon annan. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt i vårt företag. Om din ansökan inte går vidare tas dina dokument bort efter [6 månader].

  Om du vill att vi ska överväga din ansökan för andra eller framtida arbetstillfällen, vänligen ange det i din ansökan. Vi behandlar sedan dina data baserat på artikel 6.1a i GDPR.

  12. Ansvar för länkar

  Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser där vi inte har någon kontroll. Vi är följaktligen inte ansvariga för sådant innehåll från tredje part. Ansvar för innehållet i länkade webbplatser ligger enbart hos den relevanta leverantören eller operatören. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagliga överträdelser som fanns när länken först skapades. Inget olagligt innehåll identifierades när länken skapades. Ändå kan vi inte rimligen förväntas utöva kontinuerlig granskning av externa länkar om det inte finns konkreta skäl att misstänka en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.