Two people on stage

Modifieringar och tillbehör

MÅNGSIDIGHET. DET BÄSTA FÖR VARJE APPLIKATION.

En kompressor är en kompressor. Och ändå är alla olika. Eftersom varje behov är specifikt. Varje plats, varje företag och varje process har sina egna egenheter. Vi vet det och i 150 år har vi alltid frågat efter applikationen. Varje gång. Vad gör våra teknologier till de bästa lösningarna för din egen applikation? Du hittar svaret här.

AERZENS TILLBEHÖRS- OCH RESERVDELSCENTER.

De bästa hjärnorna arbetar över hela världen för att utveckla applikationsspecifik tryckluftsteknik. På AERZENs utvecklingsavdelningar. I laboratorierna hos världens bästa komponenttillverkare. På Aerzen paketerar vi resultatet. För de mest krävande branscherna och tillämpningarna över hela världen.


Fördelarna i korthet

Endast maskiner som är perfekt anpassade till den relevanta användningen är riktigt effektiva, riktigt högpresterande och riktigt pålitliga. För alla tänkbara miljöförhållanden. Det optimala valet av utrustning och tillbehör är viktigare idag än någonsin. Eftersom vi vet det har vi utvecklat ett kompetensnätverk med relevanta komponenttillverkare. Vilket garanterar att varje del i tillbehören skräddarsys för sitt syfte. Det är det som gör varje maskin från AERZEN så unik. Oavsett om du har valt Delta Blower, Delta Hybrid eller Delta Screw.

AERZEN erbjuder det kanske mest omfattande utbudet av blåsmaskiner och kompressorer i hela världen. Med ett praktiskt taget obegränsat antal alternativ och tillbehörsutrustning. För att utveckla dessa komponenter har vi valt partner som delar våra krav på kvalitet. Internationellt kända märkestillverkare och specialister erfarna inom sina områden Vi säkerställer därför att även det enklaste tillbehör uppfyller de kvalitetsnivåer som utlovas av namnet AERZEN.

AERZEN erbjuder troligtvis det bredaste utbudet av anpassade tillbehör och reservdelskomponenter. Och antagligen den snabbaste åtkomsten. Vi har utvecklat våra egna utläggningsprogram för det här syftet. De rätta komponenterna är bara några musklick bort. Däribland processdata och koordinerade, kundspecifika totalkoncept. Den bästa vägen till tryckluftsanläggningar i Singapore, Sibirien, Sydafrika, var som helst på jorden? Det är bara frågan om det snabbaste fraktalternativet.

I Aerzen fokuseras det på AERZENs hela applikationstekniska expertis. Enastående skickliga specialister med internationell erfarenhet. De kan svara på alla frågor om kompression och transport. Hjälpa dig välja rätt komponenter. Och ta hand om tillämpningsspecifik utläggningar av dina högpresterande aggregat. På det här sättet säkerställer vi att varje maskin från vårt företag uppfyller kvalitetsstämpeln Made by AERZEN.

I 150 år har vi utvecklat ledande kompressorteknologier. För praktiskt taget alla sektorer. Vad är det som gör kompressorer och blåsmaskiner från Aerzen så framgångsrika? AERZENs varumärke utlover ett tveklöst engagemang för kvalitet. Men följande är också utan tvekan sant: vår uttalade ambition att förstå dina processer. Bättre än någon annan. På så sätt har vi skapat en pool av kunskap och lösningar som är helt unika i världen. Och det avspeglar sig i anpassade tryckluftssystem som är utan sin like. Med hänsyn till prestanda. Effektivitet. Hållbarhet. Service.

AERtronic

AERtronic är det intelligenta styrsystemet från AERZEN. Utvecklat för att erbjuda dig mer. Mer transparens över anläggningens tillstånd. Mer pålitlighet, för den bästa möjliga driften när som helst. Fler möjligheter, för exakta analyser. Eller för att integrera ytterligare komponenter. Som kopplingsskåp.

Läs mer

Särskilda ljudhuvar

Skyddar anställda och omgivning från höga ljudnivåer. Och maskiner mot extrema förhållanden. Modifierade ljudhuvar från AERZEN. Din försäkran om att AERZEN-kompressorer och blåsmaskiner enkelt kan installeras överallt. För inomhus- eller utomhusinstallation. I industriområden så väl som i bostadsområden. Onshore och offshore. Stationär eller mobil. Lika pålitlig i Sibirien som i Sahara. Och över hela världen, under alla tänkbara miljömässiga förhållanden. Vår portfölj av modifierade ljudhuvar ger en optimal lösning. För alla applikationer.

Rotorer av rostfritt stål

I specifika applikationer är det nödvändigt att använda rostfritt stål eller en särskild beläggning för alla komponenter i blåsmaskinen eller kompressorn som kommer i kontakt med tryckt medium Till exempel med extremt korrosiva gaser. Eller för vissa kemiska processer. Tillsammans med beläggning av transportkammaren, inkluderas även tätningspartierna till kammeren samt rotorerna. Detta aggregatskonceptet från AERZEN förhindrar maskinkomponenterna från att skadas av tryckt medium. Och säkerställer det höga slitageskyddet hos AERZEN-maskinen.

Konstanttryckhållningsventiler och överflödesventiler

För konstanta kompressionsförhållande och avbrottsfri anläggningsdrift erbjuder AERZEN komponenter av mycket hög klass. Konstanttryckhållningsventilerna säkerställer nödvändig tryckhållning. Och förlänger den förväntade livslängden för kompressorn betydligt. Dessutom med minimal tryckförlust när ventilerna är öppna. Och överflödesventilerna? De släpper ut överflödig tryckluft. Utan att behöva stoppa systemet. Perfekt när du har ett varierande luftflödesbehov.

Specialoljor

72 % av alla skador på rullningslager beror på olämpliga, förorenade eller snabbt åldrande smörjmedel. Allt detta kan enkelt undvikas. Med blåa oljor från AERZEN. Särskilt utvecklade högpresterande oljor. Optimerade för högpresterande maskiner från AERZEN. Passar alla applikationer. För pålitlig och långvarig drift. Och många fler fördelar.

Läs mer

Eftersmörjningsanordningar

Intelligenta komponenter som sparar underhållskostnader. AERZENs eftersmörjningsenheter smörjer elmotorlager. Automatiskt. Efter behov. Och exakt doserade enligt tillverkarens specifikationer. I intervaller upp till 36 månader. Därmed sparas några serviceavbrott på plats. Och säkrar hållbar ekonomisk drift av dina tryckluftsenheter.

Läs mer

El- och kopplingsskåp

Säkerställer den perfekta starten. Och för den höga effektiviteten hos AERZENs kraftenheter: anpassade strömförsörjningspaneler för många olika behov. Kraftenheterna kan matas via flera olika försörjningspaneler. Från frekvenskonverterare och mjukstartare. Till stjärna-/trekant- eller DOL-relä (Direct On Line) internt eller externt installerad. Med prestandaområde från 3 kW till 710 kW.

Specialmotorer

Alla aggregat från AERZEN levereras med 2- eller 4-poliga asynkrona motorer som standard. De säkerställer kraftfull drivning av aggregaten. Beroende på omgivande förhållanden kan motorer designade för att möta kundspecifika krav erbjudas som ett alternativ. Av det skälet erbjuder AERZEN flera olika modifieringar.

Tryckljuddämpare

Reaktiva ljuddämpare från AERZEN är designade, även i standardversionen, för att leverera processluft utan absorptionsmaterial. Därför är ljuddämparna integrerade på trycksidan av aggregatet helt konstruerade i metall – utan något absorptionsmaterial. De arbetar enligt interferenssprincipen och uppnår en ljuddämpning på -20 till -25 dB(A).

Kondensatavskiljare

Perfekt för avskiljning av kondensat från cyklonseparatorer. Och kondensbildning uppstår i processen, beroende på klimat, temperatur, säsong och tid på dagen. Det betyder praktiskt taget när som helst. Kondensatavskiljaren från AERZEN arbetar med nivåregleringsprincipen. Självreglerande. Och enastående effektiv. Intelligent elektronik förhindrar tryckförluster. Och minimerar därmed energikostnader.

Cyklonseparatorer

99 % effektivitet för kondensatavskiljning – med den nivån erbjuder cyklonseparatorerna från AERZEN det perfekta skyddet för tryckluftssystem. Och för varje process nedströms. Våra cyklonseparatorer är exakt anpassade efter luft-till-luft- och vatten-till-luft-efterkylarprogrammet från AERZEN. Och är följaktligen mycket effektiva, med endast minimala tryckförluster lågt angivet i mbar.

Efterkylare

Efterkylare från AERZEN sätter standarden. Med minimala tryckförluster. Och extremt höga ingångsstemperaturer till kylaren: alla våra efterkylare är lämpliga för att kyla luft och kväve upp till 280° C! AERZEN erbjuder ett komplett utbud av luft-till-luft- och vatten-till-luft-efterkylare, utvecklade tillsammans med välkända internationella tillverkare. Fristående serier särskilt anpassade till aggregatsserie Delta Screw, Delta Hybrid och Delta Blower. Med många olika tillbehör. Däribland cyklonseparatorer och kondensatavskiljare nedströms om och när det behövs. AERZEN har sina egna utläggningsprogram. Det tar därför bara några minuter att välja lämplig kylare med processdata beräknade för den enskilda kunden. För den mest effektiva lösningen för varje temperaturkritisk process nedströms.

Filterteknik

AERZEN erbjuder filter för flera olika alternativ – skräddarsydda efter olika omgivande luftförhållanden. Till exempel F7-filterlösningen för ökade krav. I det här fallet är filterpatronen identisk med den för standardfilter. Det kan därför bytas på befintliga G5-maskiner utan några problem. Fär säker drift av kundens anläggningar i områden där det finns risk för explosion, har vi också konstruerat lämpliga zonseparationsfilter som uppfyller kraven för olika ATEX-zoner och behov. Vårt zonseparationsfilter överensstämmer med dammklass M5 i det här avseendet.

Tillståndsövervakning

Pålitligt skydd mot oplanerade driftstopp och ett centralt verktyg för anläggningsdiagnostik vid förebyggande underhåll: vibrationsmätning. AERZEN erbjuder flera alternativ för sina högpresterande maskiner. De skiljer sig i den ökande graden av detaljer för analysvärdena.

AERSMART

Stora variationer i lasterna är typiska i anläggningar för biologisk avloppsrening. Den innovativa maskinstyrningen AERsmart tillhandahåller den intelligenta lösningen för att distribuera det erforderliga syret till bassängerna, så att de låga, medelhöga och höga lasterna hanteras så effektivt som möjligt i den aktuella uppställningen. Maskinegenskaper och verkningsgrader är inbyggda i styrningsalgoritmen. På detta sätt verkar den installerade maskinkombinationen så nära den teoretiska maximala verkningsgraden som möjligt.

Läs mer