AERsmart

Blåsmaskinsstyrning – tar effektivitet för bassängluftning till nästa nivå

AERZEN har de bästa maskinteknikerna för jobbet, med Blower, Hybrid och Turbo. AERsmart, den nya intelligenta maskinstyrningen, ökar deras prestanda ytterligare. AERsmart distribuerar luftflöden optimalt mellan de olika teknikerna och deras individuella effektivitetsnivåer. Slutresultat: fristående verkningsgrader nära teoretiskt max. Ytterligare besparingar på upp till 15 %. Integrering av tredje parts-tillverkare.

Hantering av behovsorienterade laständringar.

Stora variationer i lasterna är typiska i anläggningar för biologisk avloppsrening. Den innovativa maskinstyrningen AERsmart tillhandahåller den intelligenta byggstenen för att distribuera det erforderliga syret till bassängerna, så att de låga, medelhöga och höga lasterna hanteras så effektivt som möjligt i den aktuella uppställningen. Maskinegenskaper och verkningsgrader är inbyggda i styrningsalgoritmen. På detta sätt verkar den installerade maskinpoolen så nära den teoretiska maximala verkningsgraden som möjligt. Men det är inte allt …

Besparingspotential i antal. Kortast tid till avkastning på investeringen.

Besparingspotentialen som presenteras av AERsmarts innovativa maskinstyrning är enorm. Investeringar betalar sig själva på bara ett par år. Ett verkligt exempel på en avloppsreningsanläggning med en motsvarande befolkning (PE) på 100'000.

AERsmart - savings potential
AERsmart - savings potential

Demo – Klicka genom gränssnittet

Så ser AERsmarts pekgränssnitt ut. Följande exempel är baserat på den ursprungliga AERsmart-programvaran och är därför helt klickbar. Oavsett om det gäller driftsdata, anläggningsutveckling eller underhåll erbjuder AERsmart dig maximal transparens över dina anläggningar.

Prova och klicka dig fram!