two men in front of monitors

AERZENs servicekit

Alltid ett bra val

Noggrant sammansatta satser med exakt de delar som du behöver för underhåll och reparation sparar både tid och pengar, samtidigt som du minskar maskinstilleståndstider. Inga fler genomgångar av reservdelslistor, inga fler irriterande problem vid beställning eller leverans. Lita på vår samlade kunskap! Dessutom är det billigare att köpa satserna än att göra enskilda inköp av delarna och du får delarna i OEM-kvalitet.

AERZENs originalservicekit – Dina fördelar i korthet

 • Erbjud AERZEN:s originalreservdelar till ett fördelaktigt pris
 • Lägre priser än vid enskilda köp av delar
 • Minska underhållskostnaderna
 • Garantera korrekt funktion
 • Öka livslängden på dina maskiner
 • Finns tillgängliga direkt från lagret
Vissa av delarna i AERZENs servicekit

 • radiella axeltätningar
 • innerring
 • smörjmedel
 • oljenivåindikator med O-ringar
 • tätningsbussningar
 • oljestänkskiva
 • skruvpluggar med tätningsringar
 • avtappningsventiler med tätningsringar
 • axelkil
 • Ringhållare
 • o-ring
 • kolvringar
 • uppsättning av kullager eller rullager
 • kompenserande skivor eller fjäderbrickor för lager