Two people on stage

Vridkolvskompressorer Delta Hybrid

Vridkolvskompressorer

Används inom flera olika industriella nyckelapplikationer.

Effektivitet som princip i komprimeringsteknologi

Ungefär 90 % av en kompressors livscykelkostnader går till energiförbrukning*. En stor utmaning, särskilt när ekologiska krav och global konkurrens kräver globalisering av hela företagets potential. AERZEN möter denna utmaning med energibesparingar på upp till 15 %. Vilket innebär att investeringen kommer att betala sig efter bara två år, beroende på volymflöden och gällande tryck. Det är Delta Hybrid.

Delta Hybrid, den banbrytande vridkolvskompressorn, är resultatet av en synergi mellan vridkolvsblåsmaskinens teknolog och skruvkompressortekniken och erbjuder helt nya möjligheter för att producera övertryck eller vakuum genom att kombinera de tekniska fördelarna av båda koncepten.

Samtidigt som lågtrycksapplikationer kräver Roots-principen för komprimering med fullt tryck, blir skruvkompressorn med sin interna komprimering det självklara valet, tack vare dess energieffektivitet inom högre tryckintervall. Aggregatskonceptet är baserat på den välkända och lyckade Aerzen Delta-designen (Delta Blower och Delta Screw) och har uppgraderats systematiskt.

New Delta Hybrid sizes D13S, D17S, D25S UND D30S

Maximale EnMaximum energy efficiency, minimum TCO

The new types impress with smart features, further improved functionality and enormous energy savings of up to 30 % compared to a conventional positive displacement blower.

MORE

Fördelarna med Delta Hybrid i korthet:

 • Utmärkt energieffektivitet (energibesparingar på upp till 15 %)
 • Minskade livscykelkostnader
 • Kraftigt ökade applikationsområden och trycknivåer (reglerområde från 25 % till 100 %)
 • Hög tillförlitlighet, långa serviceintervall
 • Minskat underhållsbehov
 • Processluft 100 % fritt från olja och absorptionsmaterial
Konstruktionstyp
Vridkolvskompressorer
Design
Övertryck
Volymflöde
100 till 9.000 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser
Transport/Kompression
oljefri
Sugdrift
-700 mbar manometertryck
Tryckdrift
1.500 mbar manometertryck

Att driva processer ekonomiskt. Från vår installation till din tillfredsställelse.

Enkel hantering, minimalt underhåll: dessa egenskaper har en direkt inverkan på effektiviteten och din vinst. Ett gott skäl till varför AERZEN har haft dessa i åtanke vid utvecklingen av Delta Hybrid-generationen. Resultaten är övertygande även för tuffa revisorer – och kommer att vara en glädje att använda i den dagliga verksamheten.

Utmärkt energieffektivitet

 • Upp till 15 % energibesparingar jämfört med konventionella kompressorer
 • Reglerområde från 25 % till 100 %
 • Minskade tryck- och luftflödesförluster
 • Användningen av premiumeffektivitet/IE3-motorer
 • Remdriven för noggrann bestämning av volymflöden

Utökade tryckintervall och möjligheter

 • Applikationsområde övertryck upp till 1 500 mbar
 • Applikationsområde undertryck ned till -700 mbar
 • Utloppstemperaturer varierande från 160 °C till 230 °C

Inget absorptionsmaterial som stör driften

 • Ljudreducering i tryckljuddämparen genom returluftflödet istället för absorptionsmaterial
 • Nedströmsprocessystemet blir inte kontaminerat (viktigt t.ex. inom livsmedelsindustrin)
 • Certifierad som gnistspärr för ATEX-applikationer

Tillförlitlighet och varaktighet

 • Patenterade lagring, nominell livslängd på över 60 000 timmar (vid 1 000 mbar tryckdifferens)
 • Patenterade motor och transportcylindertätningar
 • 100 % oljefri enligt Klass 0 (certifierad enligt ISO 8573-1)

Ytterligare information är tillgängliga i produktbroschyrerna.

Utökning av användningsområdet. För ett brett sortiment av applikationer.

Delta Hybrid används inom flera olika industriella nyckelapplikationer. Dessa aggregat är konstruerade för oljefri transport av luft och neutrala gaser. För över- och undertryck, i nominella storlekar från DN 100 till DN 300.

APPLIKATIONER

 • Avloppsrening
 • Rening av dricksvatten
 • Pneumatisk transport av bulkmaterial (vakuum/övertrycksdrift)
 • Luftning av floder och sjöar

och många fler

INDUSTRIER

 • Avloppsrening
 • Kemi- och processteknik
 • Glas- och papperstillverkning
 • Livsmedelsindustrin
 • Miljöteknik

och många fler

Tillbehör och lösningar