man in blue with helmet

Kemi- och processteknik

tillförlitlighet möter effektivitet

Effektiva kompressorer och blåsmaskiner från AERZEN – beprövade i flera olika driftsmiljöer, lämpade för de flesta medierna, oöverträffade i sin tillförlitlighet och anpassningsbara för individuella kundspecifikationer

Den kemiska industrin är fullständigt beroende av tillförlitlig produktion av processgas. Men alla processer är olika och kräver specialiserade maskiner. Lösningen: De effektiva kompressorerna och blåsmaskinerna från AERZEN – beprövade i flera olika driftsmiljöer, lämpade för de flesta medierna, oöverträffade i sin tillförlitlighet och anpassningsbara för individuella kundspecifikationer Kan lösningen verkligen vara så enkel? Det kan den!

EU-direktiven för explosionsskydd spelar en viktig roll inom bland annat den kemiska industrin. AERZEN erbjuder alltid lämpliga lösningar med sina produkter.

Inom den kemiska industrin, petrokemiska industrin eller energiindustrin och oavsett om det är ammoniak, argon, styrengas, vinylklorid eller väte – har de oljefria kompressorerna, blåsmaskinerna och vakuumpumparna från AERZEN bevisat sig på över 10 000 anläggningar och processer runt om i världen.

Alla blåsmaskiner och kompressorer kan användas i riskområdena zon 1 och zon 2, enligt definitionen i ATEX-direktivet RL 2014/34/EU, samt maskindirektivet, inklusive den senaste säkerhetsstandarden (EN 1012-3).

Applikationsrapporter

AERZEN erbjuder lösningar från sin breda produktportfölj för nästan alla ATEX-zoner

På den säkra sidan med AERZEN

Tekniskt bistånd – Lösningar i enlighet med ATEX-direktiv

Från kemi till processteknologi, växer antalet applikationer som omfattas av EU-direktiv för explosionsskydd. Baserat på erfarenheten från flera årtionden, erbjuder AERZEN en omfattande och kostnadseffektiv produktportfölj för maximal säkerhet.

BASF Antwerpen tar nya kompressorer från AERZEN i bruk. Den är ansvarig för utvinning av butadien

Kompressor från AERZEN involverad i utvinning av butadien

Framgångshistoria – BASF Antwerpen

AERZEN i Belgien förser en ny anläggning med en VR 736-skruvkompressor för utvinning av butadien vid BASF i Antwerpen

Bild av AERZENs Delta Hybrid-aggregat

Pneumatisk transport av granulat och dammbildande material

Framgångshistoria – BASF Rudolstadt

Vid industriparken Rudolstadt i Thüringen producerar BASF Performance Polymers GmbH polyamid-granulat. Tryckluft är centralt som transportmedium för hela produktionsförloppet. Denna process har utvecklats i tre år med hjälp av ett Delta Hybrid-aggregat från Aerzen.