Two people on stage

Skruvkompressorenheter Delta Screw med remdrift

Skruvkompressorer

För komprimering av luft, kväve och andra neutrala gaser.

Maximerar energieffektiviteten.

Enstegs, oljefria skruvkompressorer i serien Delta Screw Generation 5 plus är universalverktyg. Världsmarknadsledaren inom kompressorteknik har samlat ihop all kunskap och utformat kompressorerna i enlighet med denna kunskap, för att kunna erbjuda dig “användaren” den maximala effektiviteten. Dessa innovativa maskiner är remdrivna för att tillhandahålla luft- och kväveapplikationer vid övertryck och i ett område med nominella storlekar. Det flexibla modulära systemet möjliggör nästan alla kombinationer av kompressor- och tillbehörskomponenter. Remdriften möjliggör optimal anpassning av systemet för arbetet som ska utföras, samt förenklar eventuella framtida ändringar. Dessutom möjliggör remdriften noggrann konfigurering – en viktig funktion om man utgår ifrån att de största besparingarna kommer från att spara energi. Detta innebär att t.ex. en avvikelse på 5 % i volymflödet innebär en ökning av energiförbrukningen på 5 %.

Generation 5 plus. Fem avgörande fördelar.

Delta Screw Generation 5 plus är den femte generationen av Aerzens mest framgångsrika serie av kompressoraggregat och innefattar fem huvudsakliga fördelar:

 • Energieffektivitet, minskade livscykelkostnader
 • Avsevärt minskade ljudnivåer
 • ATEX-certifiering som gnistspärr
 • Platsbesparande kompakt design
 • Användarvänlig med lågt underhållsbehov
Konstruktionstyp
Skruvkompressorer
Design
Övertryck , Vakuum
Volymflöde
120 till 2.650 m3/h
Medium
luft , neutrala gaser , toxic , combustible , explosive , corrosive , mixed
Kompression
oljefri
Sugdrift
-850 mbar manometertryck
Tryckdrift
3.500 mbar manometertryck

Enastående rotorgeometrier.

Extra prestanda vid över- och undertryck.

En annan unik funktion: Skruvkompressorerna i serien Generation 5 plus har speciellt utformade rotorprofiler för extra flexibilitet. VML-kompressorerna har en 3+4-profil och är speciellt lämpade för applikationer upp till tryckförhållandet 3. Detta innebär att de även lämpar sig för undertrycksapplikationer upp till 70 % vakuum (0,3 bar abs.). En speciell förinsläppsversion kan nå upp till 85 % vakuum (0,15 bar abs.).

VM-kompressorerna har en 4+6-profil. De är skräddarsydda för övertryck (upp till tryckförhållandet 4,5) och för insugningsvolymflöden på runt 120 m³/h till 2 030 m³/h.

 • VML-kompressor upp till max. pe = 2 bar (g)
 • VM-kompressor upp till max. pe = 3,5 bar (g)

Πi.– valbara utsläpp för den perfekta konfigurationen.

De tillgängliga utsläppsportarna gör det möjligt för AERZENs kompressorer att anpassas för den givna processen. De olika utsläppen i cylindern, som kallas πi, är mått av den interna komprimeringen. Denna flexibilitet är avgörande. I varje Delta Screw Generation 5 plus-kompressor kan valet av kompressortyp och πi optimeras för att på bästa sätt uppfylla det önskade tryck- och volymflödet. Över- och underkomprimering kan minimeras, vilket leder till maximering av kompressorns effektivitet.

Ökad flexibilitet – lönsamheten startar när kompressorsystemen har skräddarsytts för processen.

Ledande företag inom industrier från den petrokemiska industrin till cementindustrin har förlitat sig på AERZEN i årtionden och av en god anledning: Delta Screw-serien har oöverträffat urval och flexibilitet av tillgängliga modeller och hur de kan anpassas till ett brett spektrum av kundernas krav. Delta Screw Generation 5 plus-serien har satt en helt ny standard. Den nya referensklassen för skruvkompressorer med oljefri luft.

Brett sortiment av applikationer för både inomhus- och utomhusinstallationer

 • Transport eller komprimering av inerta gaser
 • Pneumatisk luft- eller kvävetransport av pulver, bulkmaterial, aska osv.
 • Luftning av avloppstankar
 • Cementblandning
 • Vakuumformning för glasindustrin
 • Hålla vattenvägar och hamnar fria från is
 • Skapa oljebarriärer
 • Gas- och luftblandningsanläggningar
 • Syresättning för kraftverk
 • Stationär lossning av tankfordon
 • Vakuumproduktion för pappersindustrin
 • Forcerad luft för spinnbunden olefinproduktion
 • Flygplansturbinstartare

Tillbehör och lösningar