man in blue with helmet

AERZENS BIOGASLÖSNINGAR

Högkvalitativa teknologier för biogassektorn – tillverkade av AERZEN.

Kunderna drar nytta av den omfattande kunskapen som AERZEN har samlat in under årtionden av erfarenhet inom den kemiska och petrokemiska industrin.
Användningen av biogas som en energikälla bidrar avsevärt till att uppnå nationella och internationella miljökrav, t.ex. att minska beroendet av kärnkraft eller minska CO2-utsläpp.

Vid AERZEN stödjer vi alla dessa mål med våra mer än 43 filialer över hela världen.

I flera år har blåsmaskiner och kompressorer från Aerzen transporterat och komprimerat alla typer av gaser och gasblandningar vid kemiska och petrokemiska anläggningar. Därför att energieffektivitet, anläggningssäkerhet och tillförlitlighet är avgörande kriterierna. Baserat på denna kunskap och erfarenhet, erbjuder AERZEN specialutvecklade produkter för biogasmarknaden:

oavsett om det gäller att öka inloppstrycket i kombinerade el- och värmegeneratorer (CHP) och anläggningar för rening av biogas (BGTP), eller som en viktig del av matningsanläggningar för biogas (BGIP) för komprimering av biometan till gasnätet; AERZEN har den anpassade blåsmaskinen eller kompressorn för varje applikation. Kundspecifika lösningar kan erbjudas från ett brett sortiment av maskinstorlekar och konstruktionstryck.

Alla blåsmaskiner och kompressorer kan användas i riskområdena zon 1 och zon 2, enligt definitionen i ATEX-direktivet RL 2014/34/EU samt maskindirektivet, inklusive den senaste säkerhetsstandarden (EN 1012-3). I Tyskland gäller förordningen DVGW*.
*DVGW: Tysklands förening för gas-och vattenbranschen

Ett diagram för AERZENs biogasapplikationer – funktionaliteten vid en biogasanläggning
AERZENs biogaslösningar – funktionaliteten vid en biogasanläggning
Schema över AERZENs olika teknologier vid biogasanläggningar
AERZEN har en lämplig teknisk lösning för varje biogasapplikation.