Idrifttagningar

Snabbt och kunnigt

Idrifttagningen av AERZENs maskiner vid din anläggning är en självklar del av vår service. Snabbt och kunnigt. Våra erfarna servicetekniker från AERZEN driftsätter aggregaten och överlåter den till dig i nyckelfärdigt skick.

Två servicetekniker från AERZEN driftsätter aggregatet

Vi tar hand om:

 • Monteringskontroller och laserjustering.
 • Förberedande av steget för drift (oljefyllning, kylning osv.).
 • Kontroll av säkerhetsrelevanta inställningar, t.ex. larm- och tripp-värden eller meddelanden till styrenheten/kontrollrummet.
 • Idrifttagning av aggregatet
 • Alla larm- och tripp-värden kontrolleras inför en testkörning på flera timmar vid driftsförhållanden.
 • Skapa ett överlämningsprotokoll

Service som kunden tillhandahåller

 • Stödpersonal
 • Lyftanordningar
 • Strömförsörjning
 • Sanitära rum och omklädningsrum
 • Kabeldragning och anslutning av strömförsörjningssystemet
 • Anslutning av rör för processgas och andra tillbehör vid anläggningen

Idrifttagning av special- och processgasaggregat

Vår specialiserade personal finns tillgänglig för montering och idrifttagning av special- och processgasaggregat runt om i världen. Kontroll och förberedelse av fundament

 • Montering av kompressoraggregaten, transmission, drivmotor, oljesystem
 • Installation av levererade ljuddämpare, ventiler och processgasrör
 • Montering av aggregatens interna rörledningar (barriärvätska, olja, mätledningar)
 • Justering av koppling(ar)
 • Resning av den ljuddämpande huven
 • Påfyllning av smörjolja och sköljning av oljekretsen
 • Kontroll av instrumentering, kompressorstyrning och signalutbyte med en överordnad styrning och funktionen av elektriska säkerhetsanordningar
 • Idrifttagning och testkörning