aerzen

Certifikat

För innovativa produkter och procedurer

Tack vare investeringarna i avancerade teknologier och metoder, utvecklar vi innovativa produkter och procedurer. Vi håller oss uppdaterade gällande erkända, nationella och internationella standarder. Våra verksamhetsprocesser omfattas av standarderna DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 och DIN EN ISO 50001.

Företagscertifikat

AERZENs certifikat DIN ISO 9001
AERZENs certifikat DIN ISO 9001
AERZENs certifikat ISO 14001
AERZENs certifikat ISO 14001
AERZENs certifikat ISO 50001
AERZENs certifikat ISO 50001
AERZENs certifikat ISO 45001
AERZENs certifikat ISO 45001
AERZENs certifikat ISO 22000
AERZENs certifikat ISO 22000
 
 
 

Certifikat för specialtillämpningar

Bekräftelse KTA 1401, IAEA GS-R-3 och IAEA 50-C-Q
Bekräftelse KTA 1401, IAEA GS-R-3 och IAEA 50-C-Q
Lloyd’s Register regelverk för klassificering av fartyg
Lloyd’s Register regelverk för klassificering av fartyg

Spårbarhet

Dodd-Frank-lagen – Tillverkarens intyg
Dodd-Frank-lagen – Tillverkarens intyg
REACH- Tillverkarens intyg
REACH- Manufacturers declaration / REACH-Herstellererklärung

Landspecifika certifikat

UkrSepro – Importcertifikat för Ukraina
UkrSepro – Import Certificate for the Ukraine