man in blue with helmet

Utbudet av AERZENs teknologier

För en mängd olika användningsområden och applikationer

Det blir lönsamt när kompressorsystemen har skräddarsytts för processen

Ledande företag inom industrier från den petrokemiska industrin till cementindustrin har förlitat sig på AERZEN i årtionden och av en god anledning: De skräddarsydda lösningarna från AERZEN är oöverträffade vad gäller sortiment och flexibilitet. Det huvudsakliga incitamentet bakom detta har alltid varit sökandet efter hållbara lösningar med mätbart mervärde. Både för kunderna och för miljön. Det är inte en tillfällighet att våra banbrytande framgångar sedan 1864 har haft ett avgörande inflytande på avancerad blåsmaskins- och kompressorteknik.

Oavsett när och var luft och gaser transporteras, komprimeras eller mäts, är det högst sannolikt att du stöter på maskiner som tillverkats av AERZEN. Listan över alla applikationer är lång och innefattar de flesta industrityper.

Här är några av applikationerna för vridkolvskompressorer, vridkolvsblåsmaskiner, skruvkompressorer, turboblåsmaskiner och vridkolvsgasmätare från AERZEN:

Vatten- och avloppsrening

Vatten- och avloppsrening vid reningsverket med AERZENs aggregat

Industrialiseringen sprider sig ännu längre. Inte ens länder i tredje världen är längre undantag från detta. I de etablerade industriländerna har omfattningen av mekanisering nått den punkt att naturen själv inte längre kan kompensera för påfrestningar som beror på teknologianvändningen. Viktiga frågor såsom den globala uppvärmningen och sänkningen av grundvattennivån dominerar tidningarnas rubriker och är heta diskussionsämnen bland folk. Behovet av att bevara vår miljö blir allt större.

Kemi- och processteknik

De effektiva kompressorerna och blåsmaskinerna från AERZEN – beprövade i flera olika driftsmiljöer, lämpade för de flesta medierna, oöverträffade i sin tillförlitlighet och anpassningsbara för individuella kundspecifikationer

Den kemiska industrin är fullständigt beroende av tillförlitlig produktion av processgas. Men alla processer är olika och kräver specialiserade maskiner. Lösningen: De effektiva kompressorerna och blåsmaskinerna från AERZEN – beprövade i flera olika driftsmiljöer, lämpade för de flesta medierna, oöverträffade i sin tillförlitlighet och anpassningsbara för individuella kundspecifikationer Kan lösningen verkligen vara så enkel? Det kan den!

Tryckluftsteknik

För tryckluftsproduktion används beprövade skruvkompressorer från AERZEN

Letar du efter en tryckluftsstation som är särskilt optimerad för din applikation?  Förutom innovativa och anpassade produktlösningar, erbjuder vi med vår tryckluftsspecialist AERZEN SYSTEMS, en kompetent partner som bistår dig genom hela utvecklingsfasen från koncept till förverkligande och idrifttagning av din tryckluftsstation. Kvaliteten på de använda materialen är avgörande. Därför används de beprövade skruvkompressorerna från AERZEN för lufttrycksproduktionen.

Pneumatisk transport för hantering av bulkmaterial

Pneumatisk transport av bulkmaterial, snabbt, varsamt och med minimal energiförbrukning – ett jobb för äkta AERZEN-specialister

Pneumatisk transport av bulkmaterial, snabbt, varsamt och med minimal energiförbrukning – ett jobb för äkta specialister. Oljefria vridkolvsblåsmaskiner, vridkolvskompressorer och skruvkompressorer från AERZEN kan hantera alla typer av transporter. Med oöverträffad effektivitet och tillförlitlighet.

Vakuumteknik

AERZEN tillhandahåller flera olika lösningar för att uppfylla de specifika kraven för industriell vakuum- och högvakuumteknik

Oavsett om det rör sig om livsmedels- eller läkemedelsindustrin, kemi- eller processteknik, metallbearbetnings- eller bilindustrin: I flera industrigrenar kräver de flesta tillverkningsprocesser gasförhållanden med ett tryck som är betydligt lägre än atmosfärtrycket. Ett tryck på -700 mbar (300 mbar abs.) anses vara ett negativt tryck. Vakuumintervallet börjar under 300 mbar absolut, uppdelat i grovt, fint, högt och ultrahögt vakuum.

Processgasteknik

AERZENs aggregat erbjuder premiumkvalitet i alla processer

Skillnaderna i kompressortekniker kan märks där de krävande tillämpningarna finns. På ställen där mycket kritiska processgaser och kylmedel komprimeras. I den kemiska industrin, petrokemiska industrin, energi-, livsmedels- eller läkemedelsindustrin. I dessa industrier är kraven på anläggningskonstruktion, ingenjörskonst, dokumentation och världsomspännande service ofta lika höga som kraven i de säkerhets- och miljömässiga riktlinjerna som skall följas.

Biogas/biometan

Användningen av biogas som en energikälla hjälper avsevärt till att uppfylla nationella och internationella miljökrav

Kunderna drar nytta av den omfattande kunskapen som AERZEN har samlat in under årtionden av erfarenhet inom den kemiska och petrokemiska industrin. Användningen av biogas som en energikälla bidrar avsevärt till att uppnå nationella och internationella miljökrav, t.ex. att minska beroendet av kärnkraft eller minska CO2-utsläpp.