AERZENs originalreservdelar

Det känns bra att skapa säkerhet

Inget kan överträffa originalet

Tillit är en bra känsla och genom att välja originalreservdelar som tillverkats speciellt för alla våra blåsmaskiner och kompressorer kan du uppleva just denna känsla. Våra OEM-delar (Original Equipment Manufacturer) garanterar att du får delar som har utformats, tillverkats och testats för de högsta kvalitetsstandarderna.

Experimentera inte

När du överväger reservdelar för Aerzen-utrustning ska du inte låta dig övertalas att experimentera med icke-OEM-delar. Våra kunder vet att endast AERZEN originaldelar är garanterat kompatibla med vår utrustning vilket säkerställer maskinernas funktion. Begär kvaliteten och långvarigheten som endast OEM-originaldelar kan tillhandahålla och köp AERZEN-reservdelar.

Fördelar för dig som användare

Genom att använda originalreservdelar kan du säkerställa att eventuella garantier fortsätter att gälla. Men det är inte allt. En snabb identifiering av de rätta delarna och deras tillgänglighet är minst lika viktigt. Vår utbildade och erfarna personal kan snabbt identifiera de rätta delarna och vår flexibla tillverkning och kraftfulla logistik minskar vänte- och leveranstider. Detta i sin tur kommer att minska dina stillestånd till ett minimum och detta gäller inte bara vårt aktuella produktsortiment, utan även maskiner från tidigare generationer. Vid behov kan vi leverera dina reservdelar var som helst i världen inom 24 timmar.

ÖVERSIKT ÖVER SERVICETÄCKNING

  • Garanti på alla delar
  • Omfattar hela maskinprogrammet
  • Assistans för att identifiera rätt delar
  • Stort lager med originaldelar
  • Högsta säkerhetsnivå gällande krav i relation till produkt och applikation
  • Utveckling av skräddarsydda delar för din maskin
  • Hög kvalitet med låga livscykelkostnader
  • Rekonstruktion eller uppgradering av: ljuddämpande huv, remdrift (modifikationer i driftsdata, vibrationsövervakning, AERtronic osv.)

Ställ in fokuset på långsiktig säkerhet och ett smidigt produktionsflöde och välj originalreservdelar från AERZEN!

Översikt över vissa av AERZENs reservdelar

möjliga felkällor

FEL PÅSKAPAR "RISK"
Toleransfel Oljeläckage
sekundära lagerskador på grund av inträngande av främmande partiklar
Felaktigt material Kortare livslängd
transportmediet läcker
sekundära lagerskador
Alternativa ytbeläggningar Läckage
kortare livslängd
sekundära lagerskador
FEL PÅSKAPAR "RISK"
Felaktiga toleranser Accelererad förslitning
reducerad prestanda
Låg kvalitet på standardmaterial Förkortad livslängd
följdskador
FEL PÅSKAPAR "RISK"
Utanför toleransen, Saknar ytterligare beteckningar, Felaktiga hållarmaterial, Felaktigt parade lager Stort slitage leder till oförutsebara fel på maskinen inom en kort driftsperiod
Felaktig placering av smörjkanaler och -fickor Extremt stort slitage på lager
minskning av livslängd på upp till 90 %
FEL PÅSKAPAR "RISK"
Felaktigt filter, Felaktigt filtermaterial, Felaktiga mått gradvis reducering av maskinens prestanda
Ökat slitage på rotorerna
lager och tätningar på grund av inträngande av främmande partiklar
termisk överbelastning på grund av för högt differenstryck
eventuellt totalhaveri av maskinen på grund av ett eller flera av ovanstående villkor
FEL PÅSKAPAR "RISK"
Felaktig viskositet, Felaktiga tillsatserökat slitage på lager och kugghjul
möjligt totalhaveri av maskinen
FEL PÅSKAPAR "RISK"
Felaktig balanseringsgrad, Felaktig balanseringstyp, Felaktiga material, Felaktiga måttoleranser, Felaktig “V”-profil Ökade vibrationer upp till och inklusive totalhaveri av maskinen