Maskindiagnos

PROFESSIONELL DATAANALYS

Maskindiagnos innebär tester av aggregaten med avseende på vibrationer. Målet är att öka aggregatens driftstid genom att mäta deras vibrationer regelbundet. AERZENs alternativ är att mäta vibrationer, temperatur och varvtal med hjälp av en mobil enhet, samt genom att använda ett integrerat system för konstant onlineövervakning.

Maskindiagnos

 • specialiserade mätenheter (AERZENs detektorer)
 • professionell dataanalys
 • identifiering av kritiska maskiner
 • ekonomiska optimeringsförslag
 • Delta realtidsövervakning (DRTM)
 • statusrapporter, optimeringsförslag, konfigurerbara larmfunktioner
 • beprövade reaktionsrutiner
AERZENs mekaniker vid en maskindiagnos som förebyggande underhåll

Maskindiagnos baserad på vibrationsmätningar

Vibrationsmätningsprocedurer är bra indikatorer på maskinens försämrade kondition och är det bästa sättet att tidigt upptäcka skador i rullningslagren. Vibrationsmätningsprocedurerna ingår självklart i vår service: För detta erbjuder AERZEN mätning med en mobil enhet för inspelning av vibrationer, temperatur och hastighet. Dessutom tillhandahåller AERZEN mätning med ett stationärt system för kontinuerlig onlineövervakning. Syftet här är att öka livslängden på dina aggregat genom regelbundna vibrationsmätningar. Mätning och utvärdering av pulsering i skruvkompressorer och vridkolvsblåsmaskiner utförs i enlighet med direktivet VDI 3836 (DIN ISO 10816 – 1 /3).

Översikt över servicetäckning

 • Mätning med specialutrustning (AERZENs detektor)
 • Förberedelse av mätrond utifrån konstruktionsdata
 • Vibrationsmätning på plats (av maskinen) baserat på den bestämda mätronden
 • Professionell utvärdering av data: analys av uppmätta frekvenser med hjälp av FFT-analys. Detektering av obalanser, snedställning, lagerskador eller kuggfel på grund av störningsfrekvenser.
 • Framställning av en rapport och en rad åtgärder med förslag till ytterligare steg
 • Tillståndsorienterad maskinövervakning i realtid (Delta-Real-Time-Monitoring, DRTM)

Dina fördelar:

 • Identifiering av kritiska maskiner: Tidig detektering av skador

Delta realtidsövervakning – Onlineövervakning i realtid av AERZENs vridkolvsblåsmaskiner

Permanent realtidsövervakning som utvärderas av våra experter säkerställer långsiktig och felfri drift av din övervakade utrustning från AERZEN. Vårt Delta realtidsövervakningssystem övervakar, analyserar och jämför verkliga värden och målvärden för vibrationer, tryck och temperaturer. Överföring av dessa data är möjlig via Intranätet till din server eller via Internet, Ethernet eller GSM-modem till Aerzener Maschinenfabriks server. Vid idrifttagningen av enheten, kommer gränsvärdena för dessa data att bestämmas. När de verkliga, uppmätta värdena ligger över de definierade målvärdena, skickas ett larm per SMS eller e-post, som är adresserat till den ansvariga personen (t.ex. AERZENs maskiningenjörer, servicechef osv.). Därför kan man upptäcka incidenter innan de sker, vid ett tidigt stadium och man kan vidta förebyggande åtgärder. Detta säkerställer produktionen, minskar risken för oväntade produktionsbortfall och undviker möjliga efterföljande investeringar.

How a AERZEN unit can minimises the risk of unforeseen production interruptions and avoids possibly resulting investments

Fördelarna med realtidsövervakning i korthet

 • Permanent övervakning
 • Låg felrisk
 • Förutsägbara stilleståndstider
 • Definierade kostnader
 • Ökad livslängd och därmed minskade underhållskostnader
 • Flexibelt system, kan uppgraderas på befintliga maskiner
 • Integrering av AERtronic (AERZENs blåsmaskins- och kompressorstyrning)
 • Överföring av underhållsmeddelanden