Inspektion och underhåll

Snabb och kunnig supportservice på plats

Behöver du regelbunden inspektion och underhåll av ditt aggregat från AERZEN? Eller har du tekniska problem som inte går att lösa per telefonsupport eller av din underhållspersonal? I sådana fall hjälper AERZENs monteringsservice dig. Våra team runt om i världen vet vad som är viktigt och tar sig snabbt till anläggningen för att tillhandahålla experthjälp.

AERZENs servicetekniker inspekterade AERZEN-aggregaten

Yrkesmän till undsättning.

Oavsett om ditt aggregat från AERZEN behöver underhåll, inspektion, förebyggande arbete eller översyn, erbjuder AERZEN service på plats, alltid när du behöver hjälp. Detta eftersom att vi har placerat våra servicecenter på strategiskt utvalda platser runt om i världen, med högutbildade yrkesmän och decentraliserade reservdels- och försörjningscenter. Våra regionala servicedirektlinjer kan hjälpa till med tekniska frågor, även om du måste ringa utanför normala kontorstider.

OEM-kompetens – med säkerhetspass.

Våra servicetekniker har kunskapen och flera års erfarenhet för att kunna tillämpa rätt lösningar för att säkra driften hos dina aggregat. De har även certifierats inom säkerhetsåtgärderna som gäller i respektive regioner. Detta hjälper till att eliminera tidskrävande ad hoc-utbildningar. I t.ex. Tyskland är AERZENs servicemekaniker SCC-certifierade (Security Certificate Contractors) – ett krav inom kemiska och petrokemiska industrier.

Underhåll i enlighet med AERZENs kontrollistor

Vi har utvecklat speciella kontrollistor för inspektion och underhåll av AERZENs vridkolvsblåsmaskiner och skruvkompressorer, för att utvärdera behovet av underhåll. Inspektionen av aggregaten inkluderar kontroll av lugn drift, stegets toleranser, oljenivån och oljeläckage. Tryckventilen (säkerhetsventilen), startavlastningen (i förekommande fall) och backventilen kommer att inspekteras. Baserat på kontrollistan kommer kunden att få en rapport om det aktuella tillståndet för maskinen efter inspektionen. Om underhåll krävs kommer en lämplig offert att förberedas, och vid behov kommer ytterligare service att ordnas för underhåll av maskinen i fråga. Underhåll innefattar oljebyte, byte av insugningsfilter och komponenterna i kraftöverföringen (V-rem, kompressionshylsor). Komponenterna i kraftöverföringen kommer att justeras.

Redo för driftsättning till havs.

AERZENs servicetjänster har testats på borrplattformar och andra anläggningar till havs. Specialutbildade experter kommer att ta hand om dina AERZEN-aggregat även under extrema förhållanden. Dessa tekniker har slutfört grundläggande utbildning för säkerhet på öppet hav, samt helicopter underwater escape training (HUET).

Arbeten vid kärnkraftverk

Vi är auktoriserade för att utföra underhållsarbeten, inspektioner eller allmänna genomgångar på AERZENs produkter vid kärnkraftverk. Våra servicetekniker har strålningspass och undersöks regelbundet av externa strålskyddsansvariga. De certifikat som krävs finns till hands, såsom kvalitetscertifikatet för kvalitetssäkring enligt regel KTA 1401, samt auktorisering att arbeta vid externa anläggningar eller faciliteter enligt § 15 StrlSchV (strålskyddsförordningen).

AERZENs servicetekniker är certifierade enligt SCC

AERZENs servicetekniker har deltagit i seminarier som anordnas av branschorganisationen för den mekaniska industrin och metallindustrin för att erhålla SCC-certifikatet (Safety Certificate Contractors), en form av ledningssystem för kombinerat arbets- och miljöskydd för underleverantörer. Detta bevis krävs av ett ökande antal kunder, t.ex. inom den kemiska och petrokemiska industrin, av användare, distributörer och i Beneluxländerna. Tack vare denna certifiering kan kostsamma och tidskrävande utbildningar med kunderna minskas eller t.o.m. tas bort. Detta certifikat representerar godkänd kvalitetsservice.