Aerzens utbildning

ÖKAD KOMPETENS FÖR DIN TEKNISKA PERSONAL.

Föredrar du att ha utbildningför drift och underhåll för AERZENs maskiner med din egen personal? Inga problem: AERZEN Field Service hjälper dig gärna med nödvändig expertis. Utbildningen sker vid AERZENs moderbolag eller vid din fabrik. Dina opertörer och din underhållspersonal utbildas av AERZEN-specialister för att få specialkunskap om förebyggande och tillståndsbaserat underhåll för dina aggregat från AERZEN.

Dina specialister kan sitt arbete. En tillräcklig anledning för ökad investering i denna värdefulla resurs.

  • utbildning antingen vid din anläggning eller i vår fabrik
  • utbildning inom drift och underhåll av vridkolvsblåsmaskiner och skruvkompressorer
  • OEM-kompetens som en intern resurs, lättillgängligt när du behöver det

Produktinriktad utbildning = Värdeskapande för ditt företag

Användare och underhållspersonal från ett företag får information om AERZEN-enheter från en AERZEN-specialist

Utbudet av utbildningsinnehåll inkluderar AERZENs standardpaket med vridkolvsblåsmaskiner, vridkolvskompressorer och skruvkompressorer. Kurserna är praktiskt organiserade och täcker alla tillbehör för aggregat (se rutan till höger). Deltagarna får viktig information kring produkten, information om skyldigheter gällande tillbörlig aktsamhet, säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och otillåtna driftslägen och deras konsekvenser. Baserat på erfarenhet, begränsar AERZEN antalet deltagare per kurstillfälle, vilket säkerställer professionell kvalitet i kursen och stora praktiska fördelar för varje deltagare i utbildningen. Vid slutet av utbildningen har alla deltagare mottagit utmärkt teknisk träning från AERZEN, vilket garanterar bättre maskintillgänglighet och ett tydligt ökat värde för ditt företag.

Utbildningsinnehåll – Vridkolvsblåsmaskiner

  • Säkerhetsventil
  • Backventil
  • Insugningsljuddämpare med inbyggt luftfilter
  • Maskinbärare
  • Startavlastning (Aeromat)

Utbildningsinnehåll – Skruv- och vridkolvskompressorer

  • Oljedimavskiljare, Tomgångs- fullastreglering, , Oljetrycksövervakning, termostat för oljetemperatur, Instrumentering