Turbo dmychadla

Kompaktní výkon v aktivačních nádržích.

AERZEN turbo dmychadla V průběhu desetiletí jsme vyvinuli tyto balené jednotky, které mají technické dokonalosti. Přitom jsme získali zkušenosti, které stanovují standardy po celém světě. To se odráží na zvýšené energetické účinnosti, nízkých nákladech životního cyklu a speciálně vyvinutých základních součástech. Abychom to shrnuli: v každém detailu je možno vidět nepřetržitý tok strojů firmy AERZEN.

Magnetické vs. vzduchové ložisko - AERZEN vzduchové ložisko: více než o krok vpřed!

JEDNODUCHÉ A ÚČINNÉ: VZDUCH JAKO LOŽISKOVÝ SYSTÉM

Konstrukce a funkční princip turbodmychadel od společnosti AERZEN je jednoduchý a zároveň velmi účinný. Jako zdroj vzduchu pro moderní čistírny odpadních vod je prostě navržen pro maximální využití, vysokou energetickou účinnost a dlouhé servisní intervaly. AERZEN nepoužívá jako ložiskový systém pro své turbodmychadla olej, nebo jiné maziva - ale obyčejný vzduch.AERZEN Turbo Generace 5

Druh stavby
Turbodmýchadla
Návrhářství
Přetlak
Objemový průtok
1.200 do 16.200 m3/h
Střední
vzduch , neutrální plyny
Přeprava / komprese
bezolejový

AERZEN Turbo blower Generation 5plus

Druh stavby
Turbodmýchadla
Návrhářství
Přetlak
Objemový průtok
360 do 8.400 m3/h
Střední
vzduch , neutrální plyny
Přeprava / komprese
bezolejový

AERZEN Turbo dmychadlo pro použití v oblasti zpracování odpadních vod

Turbo dmychadla a/nebo turbokompresory jsou v oblasti zpracování odpadních vod široce využívané. Důležitými vlastnostmi jsou spolehlivost, energetická účinnost a nízké náklady na údržbu. Zejména turbo stroje musejí odvádět svou práci bez delších přerušení provozu, způsobených údržbou a opravami - protože vhánějí vzduch do provzdušňovacích nádrží.

Vzduch dodává kyslík mikroorganismům v nádrži. Čím je provzdušňování efektivnější, tím lépe. Ke splnění tohoto úkolu je třeba značného úsilí. Aby se do nádrže dostával nezbytný kyslík, musejí průtokové stroje plynule a dlouho pracovat v náročném prostředí.

V tomto případě se v souvislosti s nejnovějším vývojem skloňuje spojení „bez tření“; běžná kuličková ložiska nebo jiná mechanická ložiska vždy způsobují určité tření a proto nejsou vhodná pro vysoké otáčivé rychlosti, které vznikají uvnitř turbo dmychadla. Turbostroje v čističkách odpadních vod vyžadují ložiska, která fungují bez mechanického tření a zajistí při stlačování plynulý provoz turbodmychadla.

Řešení pro hladké ložiskové systémy turbokompresorů - magnetická nebo vzduchová ložiska

V principu je možné absenci tření v turbodmychadle zajistit použitím jednoho z dvou typů nekontaktních ložisek: Magnetické ložisko a vzduchové ložisko. Nekontaktní ložiska také odstraňují nepotřebnou údržbu jako mazání (např. olejem). Moderní turbostroje s kontrolovanou rychlostí se proto také nazývají „bezolejové“ vysokofrekvenční turbokompresory. Dříve byla velmi dlouho nejpraktičtějším řešením magnetická ložiska.

Tento typ ložisek vytváří směrem dovnitř dmychadla magnetická pole, takže se rychle rotující hřídele a další díly vůbec nedostanou do kontaktu. Toto řešení je velmi složité a proto je i jeho implementace technicky náročná. Pro plynulé fungování musí systém neustále sledovat přesnou polohu hřídele. Jedině tak je možné elektrický proud přizpůsobit magnetickému poli tak přesně, jak to je jen možné, a zajistit tak bezproblémový stálý provoz.

Použití jemně kalibrovaných senzorů a celého složitého kontrolního obvodu tedy má své nevýhody. Je také pravda, že některé podmínky okolního prostředí často nejsou pro citlivé systémy ideální; což platí i pro čističky odpadních vod. Kromě toho vyžaduje náročný ovládací systém pravidelnou údržbu. A není možné zapomenout ani na citlivost systému na případné kolísání a výchylky provozního a pracovního tlaku a další technologické aspekty, jako například čerpadlo kompresoru.

V obou případech vznikají na rotoru stroje dynamické síly. Kvůli složitému kontrolnímu obvodu mají magnetická ložiska nižší odolnost a v náročných situacích se rychle vypínají. U mnoha turbosystémů tak dochází k častým výpadkům.

Jednou z největších nevýhod systému jsou velmi omezené možnosti údržby. Pokud potřebujete cokoliv opravit nebo vyměnit, není možné to provést přímo na místě instalace. Systém je vždy třeba vrátit výrobci. Kromě plánování přepravy to také může znamenat, že budete na opravený stroj tři měsíce čekat. Magnetická ložiska nejsou ideální ani s ohledem na spotřebu elektrické energie, protože pro vytvoření magnetického pole je třeba neustálý přívod elektřiny; tak se zvyšují i provozní náklady na turbodmychadlo. Kromě toho musíte mít pro případ nouze vždy připravenou náhradní baterii, která bude systém napájet při výpadku elektrického proudu.

Takzvaný nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) zajišťuje, aby rychle rotující rotor v případě výpadku proudu nespadl na nouzová mechanická ložiska. Zátěž nouzových ložisek by totiž byla v plné rychlosti tak vysoká, že by velmi pravděpodobně došlo k významným škodám. Nepřerušitelný zdroj napájení lze vypnout až tehdy, když se rychlost sníží na bezpečnější a zvládnutelnou rychlost. Protože musejí být instalované baterie vždy nabité a stabilizované, vyžaduje tento typ napájení samostatnou údržbu.

Je třeba pravidelně kontrolovat baterie podle speciálního údržbového plánu a poškozené, staré nebo slabší články nahradit. Celkově jsou magnetická ložiska v dlouhodobém horizontu nákladným řešením, které je technicky komplikované a neefektivní z hlediska spotřeby energie. Proto se společnost AERZEN spoléhá na jiný systém.

Společnost AERZEN využívá pro nekontaktní systémy ložisek vzduch

Vzduchová ložiska jsou použita jako standardní řešení u turbodmychadel řady AT a TB. Nekontaktní vzduchová ložiska přinášejí ve srovnání s mechanickými a magnetickými řešeními významné výhody. Fungování a provoz turbostrojů spočívají na jednoduchých fyzikálních principech. Hřídel motoru spojená s rotorem musí být v naprosto rovné poloze. Kvůli vysoké rychlosti rotace tento úkol nemohou splnit běžně používaná ložiska.

Systém vzduchového uložení od společnosti AERZEN přináší značné výhody: je jednodušší a spotřebuje méně energie. V obou radiálních ložiscích hnací hřídele je použitý stlačený vzduch, v axiálních ložiscích se nacházejí vzduchové kapsy.

Vzduch nepřichází z externího generátoru, vyrábí jej samotné turbodmychadlo, stejně jako u běžných kompresorů. Po spuštění dmychadla se hřídel začne otáčet v alternativním kruhovém pohybu. Zvětší se tak tlak v nejužším místě mezi hřídelí a stěnou ložiska, což posune hřídel opačným směrem. Díky vysoké rychlosti dochází k automatickému středění hřídele a provozní tlak ve vzduchové kapse roste na více než 30 barů (435 psi). Díky vysokému tlaku se hřídel nakonec začne volně vznášet ve středu ložiska. Tento typ ložiska byl vyvinut i pro lety do vesmíru.

Ve srovnání s magnetickým ložiskem zde pro vznik vzduchové kapsy není třeba energie, protože kapsa automaticky vzniká při běžném provozu. Kromě toho se snižují provozní náklady, protože ložisko nevyžaduje žádnou údržbu. Významnou vlastností je absence možné interference, protože systém je jednoduchý a odolný. I náročné provozní podmínky, jako například přetížení nebo výkyvy tlaku, jsou jednoduše kompenzovány fyzikálními vlastnostmi systému.

Pokud by přece jen bylo třeba systém opravit, všechny potřebné komponenty vyměníte za pouhých několik hodin a přímo na místě. Ke kontaktu mezi třecími plochami dochází pouze při zapínání a vypínání turbodmychadla v momentě, kdy se tvoří vzduchová kapsa. Aby nedocházelo k předčasnému poškození, využívá společnost AERZEN v ložisku inovativní fólii.

Ložisko i hřídel jsou opatřeny dvousložkovým potahem z grafitu a teflonu, které jsou odolné proti vysokým teplotám i tření. Tento dvojitý ochranný obal významně snižuje mechanické přetížení a opotřebení při zapínání stroje.


Snadná údržba, vysoká elektrická účinnost a nízké náklady na provoz

Turbogenerátory AERZEN přinášejí dosud nevídané hodnoty, pokud jde o každodenní údržbu, pravidelnou údržbu a energetickou účinnost. Moderní turbodmychadla jsou nesmírně účinné a můžete je snadno použít pro nepřetržitý provoz v čističkách odpadních vod a dalších oblastech zpracování odpadu. Na rozdíl od FLW strojů jiných výrobců jsou dmychadla řady TB a AT díky rozsahu ovládání a možnosti volného běhu vhodné i pro sekvenční systémy. Volný běh je energeticky účinnější než neustálé zapínání a vypínání celého systému.

Všechny související parametry turbodmychadla je samozřejmě možné měřit v reálném čase. Dobrým příkladem je měření skutečného množství vzduchu, které většina ostatních výrobců odvozuje nepřímo ze spotřeby elektrické energie. Systémy AERZEN využívají takzvaný Venturiho princip, který zjišťuje objem nasátého vzduchu měřením diferenčního tlaku.

Tento způsob měření umožňuje kdykoliv zkontrolovat čerpaný objem vzduchu. Díky určeným hodnotám je možné zlepšit provozní výkon čističek odpadních vod. V dlouhodobém měřítku má efektivní vývoj provozu pozitivní vliv na spotřebu elektrické energie. Nákupní cena kompresoru se vám relativně rychle vrátí díky ušetřené energii a finančně vás tedy dlouho nezatíží. V čističkách odpadních vod je více než polovina celkové spotřeby energie využívána na provzdušňování aerační nádrže.

Proto může přechod na moderní systém přinést praktické výhody. Například: kombinace turbodmychadla, rotačního pístového dmychadla a rotačního pístového kompresoru; takzvané hybridní dmychadlo. Systémy AERZEN jsou atraktivní zejména díky rychle se vracejícím nákladům a přizpůsobivé logistice i provozu. Základní podmínky instalace se řídí rozsahem a velikostí systému. Společnost AERZEN tak nabízí výrobky a řešení na míru - zejména při modernizaci starších systémů, což je v našem oboru důležitá práce.

Ať se již rozhodnete pro kterýkoliv výrobek od společnosti AERZEN - všechny naše produkty se vyznačují nejvyšší kvalitou a jsou konstruovány pro efektivní provoz a dlouhou životnost.