man in blue with helmet

Úprava vody a čištění odpadní vody

Provzdušňování aktivačních nádrží spořící energii – a další řešení

Ochrana životního prostředí, zachování zdrojů, demografické změny, nákladová efektivita, změna klimatu – provozovatelé obecních a průmyslových čistíren odpadních vod čelí široké řadě výzev, které neustále narůstají. Aby byly tyto požadavky splněny, musí být procesy neustále optimalizovány a přizpůsobovány. Pomocí vhodného know-how, odpovídající technologie a inteligentní technologie řízení a regulace. Koneckonců, nejsou to jen dmychadla a kompresory, které poskytují vyšší účinnost při současném zvyšování požadavků a odlišných požadavcích na zatížení.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO OBECNÍ A PRŮMYSLOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Aerzener Maschinenfabrik je přední mezinárodní dodavatel v oblasti úpravy odpadních vod. Již více než 150 let doprovázíme provozovatele čistíren odpadních vod a průmyslové partnery s inovativními řešeními a můžeme tvrdit: Víme, co dělat.

Jak ušetřit náklady na energie při čištění odpadních vod? Jaké existují možnosti pro návrh nových závodů? Jak stanovit a optimálně provozovat profily zatížení? Společnost AERZEN poskytuje správné odpovědi prostřednictvím svých všestranných a flexibilních řešení i zkušeností z nesčetných realizovaných projektů.

Zeptejte se nás, rádi se s vámi podělíme o zkušenosti – PROMLUVME SI!SLUŽBY PRO PROVOZOVATELE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Jako provozovatel čistírny odpadních vod musíte reagovat na vzrůstající a měnící se požadavky. Využijte naše know-how. Kromě správných produktů nabízíme jednu věc nade vše: know-how!

číst dále

Případové studie

Od plánování po místo určení. Zjistěte, jaké přístupy řešení byly vyvinuty a implementovány pro další společnosti.

číst dále


PERFORMANCE³ – ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY

Ani příliš mnoho, ani příliš málo – vždy přesně vyhovující. Měnící se požadavek na zatížení v provzdušňovací nádrži je výzva pro každou provzdušňovací technologii. Společnost AERZEN nalezla způsob, jak vždy přesně ovládat toto měnící se zatížení. Uspořte náklady a zažijte dříve nedosažitelné úrovně efektivity v celkovém provozu!

číst dále

RADA OHLEDNĚ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Zde naleznete aktuální informace ohledně úpravy vody a čištění odpadních vod, příležitostí financování, technologické budoucnosti a mnoho dalšího. Profitujte z desetiletí zkušeností a aktuálních znalostí společnosti Aerzener Maschinenfabrik.

Na poradce


Jak vysoký je potenciál úspor ve vaší čistírně?
Kalkulátor výkonnosti

Spočítat nyní!


Příslušenství k provzdušňování provzdušňovacích nádrží

Čištění odpadních vod s dmychadlovou technologií od společnosti AERZEN

Jak při čištění odpadních vod ušetřit náklady na energii? Jaké jsou možnosti od návrhu nového zařízení přes výměnu zastaralých modelů až po modernizaci? Tyto důležité otázky si klade každý provozovatel čistírny odpadních vod. Flexibilní a rozmanitá řešení od firmy AERZEN přinášejí odpovědi na všechny tyto otázky.

Proč je při čištění odpadních vod zásadní, abyste si vybrali tu správnou technologii dmychadla

AERZEN je přední mezinárodní dodavatel řešení pro úpravu a čištění odpadních vod. Čištění odpadní vody v čističkách představuje jednu z nejrozsáhlejších oblastí využití dmychadlové technologie společnosti AERZEN. Kompresory, dmychadla a turbodmychadla zajišťují provzdušňování nádrží u všech typů čističek odpadních vod. Lze je použít u malých biologických čističek odpadních vod i u větších čističek, které zajišťují zpracování odpadní vody z několika obcí. Stroje od společnosti AERZEN obohacují odpadní vodu vháněním stlačeného vzduchu s kyslíkem. Kyslíkem se živí bakterie, které pak v nádrži biologickou cestou rozloží a odstraní částice nečistot. Na tento krok čištění odpadních vod připadá 60–80 % z celkových nákladů na energii čistíren odpadních vod. Vzhledem k tak vysokému podílu nákladů se dá předpokládat, že využitím nejefektivnější dostupné technologie ušetříte významné částky.

S ohledem na technologie a výdaje za energii je dalším důležitým krokem sledování a optimalizace denních a ročních výkyvů. Příkladem jsou výdaje za energii, potřebnou k aeraci aktivační nádrže na odpadní vodu v populární turistické destinaci; za teplých letních dnů bude zařízení zpracovávat mnohem větší objemy než v chladných zimních dnech. Když budete moci regulovat výkon dmychadel a přizpůsobit jej těmto výkyvům, ušetříte značné finanční prostředky i energii. Aby byl výsledek co nejlepší, je vhodné každou konkrétní situaci individuálně zhodnotit. Velikost čističky odpadních vod, rozsah případných výkyvů nebo je čistička zatížena rovnoměrně? Mají všechna dmychadla optimální výkon a jsou vhodně zvolená s ohledem na průtok a kapacitu čističky? Kolik instalačního prostoru je k dispozici pro dmychadlo? Jaká je životnost zařízení, kdy bude třeba provést generální opravu? Pro každou čistírnu odpadních vod je třeba vytvořit podrobný plán.

Jaké technologie máme k dispozici, jaké jsou jejich výhody?

Objemová dmychadla (rotační pístová dmychadla)

Rotační pístová dmychadla (např. dmychadlo AERZEN Delta) jsou mezi dmychadlovými řešeními pravými tahouny. S relativně nízkými počátečními náklady obslouží velký regulační rozsah a jsou velmi všestranně využitelné. Rotační pístová dmychadla se snadno přizpůsobí změnám tlaku a teploty.

Objemová dmychadla jsou zdaleka nejvyužívanějším typem dmychadel pro čištění odpadních vod. S frekvenčním měničem jsou všestranně využitelná v celém regulačním rozsahu. Umožní tak dosáhnout konzistentních výsledků i při výkyvech v kapacitě. Relativně nízké pořizovací náklady se velmi rychle vrátí.

Turbodmychadla a turbokompresory

Turbotechnologie je nejefektivnějším řešením u procesů s omezeným, avšak stálým regulačním rozsahem a rychlostí. Při stálém provozu blízko optimálních hodnot tato dmychadla ve srovnání s rotačními pístovými dmychadly významně šetří energii. Vyšší náklady související s nákupem se díky vyšší efektivitě rychle vrátí. Turbotechnologie naopak není vhodná pro systémy, ve kterých často kolísá tlak a mění se objemový průtok.

Další výhodou turbodmychadel jsou jejich malé rozměry. Nevyžadují velký prostor pro instalaci, takže budete moci lépe využít prostor (např. při dodatečné montáži nebo změnách systému). I to může snížit náklady. AERZEN dodává turbo i další komponenty jako balíček: motor, dmychadlo i ovládání vám dodáme jako kompletní stroj, který snadno instalujete.

Hybridní dmychadlo (rotační pístový kompresor nebo rotační zubový kompresor)

Hybridní dmychadlo kombinuje nejlepší vlastnosti a výhody rotačních dmychadel a šroubových kompresorů s efektivitou turbodmychadel. Hlavním konstrukčním rozdílem je, že místo rovného nebo lapovaného pístového rotoru, je použit nízkotlakový šroubový rotor. To umožňuje flexibilní a efektivní kontrolu při výrazném kolísání průtoku i tlaku. Hybridní dmychadla se vyznačují obdobným regulačním rozsahem jako objemová dmychadla a i při změnách tlaku zajišťují stálý objem. Hybridní dmychadlo má regulační rozsah 25–100 %. Ve srovnání s turbodmychadly dosahuje lepší efektivity v oblastech nižšího zatížení.

Kdy je smysluplné kombinovat různé typy dmychadel?

Instalovat kombinaci výše uvedených technologií se vyplatí zejména ve větších čističkách odpadních vod a dále v zařízeních s velkou kapacitou, kde dochází k častému kolísání (např.: pro základní úroveň provozu je používáno turbodmychadlo a při obzvláště vysokém nebo nízkém průtoku se zapne hybridní dmychadlo).

Různé typy strojů je možné využít jak v lapačích písku, tak v aeračních nádržích. Kombinace turbodmychadel, rotačních pístových kompresorů a rotačních pístových dmychadel může zvýšit energetickou účinnost a výrazně snížit provozní náklady čističek odpadních vod. AERZEN nabízí řešení s konceptem „Performance³".

Jak najdu udržitelné a rentabilní řešení, které vyhovuje mým potřebám?

Prvním krokem je využití inteligentního softwaru "AERsmart", který je součástí konceptu AERZEN Performance³. Software najde nejúspornější kombinaci strojů pro požadovanou čističku odpadních vod a zajistí tak ideální vytížení strojů a maximálně efektivní provoz.

Technologie pro čištění odpadních vod mají různorodé využití. Pro nalezení nejvhodnějšího a nejefektivnějšího systému nabízí společnost AERZEN svým zákazníkům speciální analýzu „AERaudit“, která měří a hodnotí údaje o výkonu stávajícího systému. Na základě této analýzy jsou pro konkrétní systém zákazníka určeny možnosti zlepšení a úspory energie. Kromě toho společnost AERZEN poskytuje zákazníkům rozsáhlé materiály pro plánování zařízení. Kromě informací o produktech a plánování společnost pomůže projektantům, projektantským firmám i provozovatelům čističek odpadních vod vypočítat provozní údaje, poskytne jim informace o konstrukci strojovny a doporučí možnosti rekuperace tepla při čištění odpadních vod.

Rozmanité využití - konkrétní řešení

Četná hodnocení uživatelů i zprávy z oblasti čištění odpadních vod ukazují, jak efektivních výsledků je možné dosáhnout s použitím vhodné kombinace různých dmychadel.

Jedním z příkladů je čistírna odpadních vod Silverstone Sewage Treatment Plant in Colorado, USA, která byla postavena v roce 1974. Čistírna zajišťuje úpravu a čištění odpadních vod pro několik obcí, včetně turistických resortů s výrazně kolísajícím nátokem. Poté, co byla původní odstředivá dmychadla nahrazena novou technologií dmychadel od společnosti AERZEN a byly přidány frekvenční měniče, došlo k jasnému zlepšení.

AERZEN Turbo TB 100 (použito v tomto případě) je vybaveno motorem s permanentním magnetem, který byl speciálně vyvinut s ohledem na požadovanou vysokou frekvenci a vysoké otáčky turboaplikace s přímým pohonem. Následkem toho došlo k výraznému snížení hladiny hluku, takže už nebylo nutné používat chrániče sluchu. Kromě toho je horký vzduch z chladicího systému ventilátoru v zimně používán k rekuperaci tepla a ohřívání systému.

Kvalitu a úspěch produktů AERZEN však dokládají i příběhy z Evropy: V čističce odpadních vod ve městě Emsbüren v jižní části Dolního Saska (Německo) byl turbostroj s magnetickým uložením od konkurenčního výrobce v březnu 2016 nahrazen turbostrojem se vzduchovým uložením od společnosti AERZEN. Turbodmychadlo řady TB50-0.8 S zajišťuje provoz při středním a vysokém zatížení čistírny, která je navržena pro populační ekvivalent 16 000. Při nízkém zatížení v nočních hodinách pracuje rotační pístové dmychadlo. Turbo AERZEN pracuje přerušovaně.

Při spuštění pracuje turbo se vzduchovým uložením po dobu 10 minut na plný výkon. Poté pracuje 60–80 minut na 60–70 % maximálního objemu průtoku. Poté, co je v provzdušňovací nádrži dostatečné množství kyslíku, turbo se nejdříve přepne na volnoběh a poté se úplně vypne. Díky přerušovanému provozu s vhodnými postupy vypnutí se podařilo přizpůsobit práci strojů měnícímu se průtoku a ušetřit energii. Dobré zkušenosti zákazníka s turbodmychadlem se vzduchovým uložením od společnosti AERZEN, přiměly organizaci Wasserverband Lingener Land k rozhodnutí, že nahradí stroj s magnetickým uložením turbodmychadlem se vzduchovým uložením od společnosti AERZEN i v čističce odpadních vod Spelle.

Další příběh úspěchu společnosti AERZEN v Německu je Čistička odpadních vod v Holzkirchenu u Mnichova. 80 % celkových nákladů na energii v této čističce připadá na pohon dmychadel. Proto se zde řešení na míru a zvýšení výkonu rychle vyplatilo. Měnící se požadovaný objem vzduchu v provzdušňovací nádrži vyžaduje přesné určení požadovaného objemu a možnost přesné regulace. Vhodnou odpověď přineslo ovládání AERsmart AERZEN. Zařízení v závislosti na požadovaném objemu vzduchu koordinuje různé typy dmychadel. AERsmart funguje jako autopilot, který převezme ovládání a řízení jednotlivých jednotek a podle konkrétních požadavků zajistí příslušný typ provozu. Běžný průtok obstarává turbodmychadlo TB75-0.8S. Při vysokém průtoku je dodatečně využíván přídavný rotační kompresor řady Delta Hybrid. Při nízkém průtoku dodávku vzduchu zajišťují dvě dmychadla Delta staršího typu. Díky cílené kontrole a diferencovanému využití různých strojů se čističce téměř vždy daří plně využít kapacity konkrétních strojů. Zároveň tak stoupá energetická účinnost. AERZEN usnadňuje efektivní zpracování odpadních vod!

Pod tímto odkazem najdete podrobnou zprávu o aeračních systémech AERZEN v čističce odpadních vod v Holzkirchenu blízko Mnichova.

Další informace o tom jak zvolit tu nejefektivnější technologii dmychadel najdete v naší bílé knize.