man in blue with helmet

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený návštěvníku našich webových stránek,

těší nás, že jste navštívil naše webové stránky. Níže bychom Vás chtěli informovat o tom, jak se s Vašimi údaji nakládá podle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Zásady ochrany osobních údajů

Správce

Osobou odpovědnou za níže uvedené shromažďování a zpracovávání údajů je osoba uvedená v sekci Impresum těchto webových stránek.

Údaje o používání

Když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání dočasně uloženy jako soubor protokolu na našem webovém serveru pro statistické účely a pro zlepšení kvality našich webových stránek. Tyto údaje tvoří:

 • stránka, z níž byl soubor vyžádán
 • název souboru
 • datum a čas žádosti o data
 • množství přenesených dat
 • stav přístupu (přenos souboru, soubor nenalezen apod.)
 • název použitého prohlížeče
 • IP adresa počítače, z něhož byla žádost odeslána, přičemž tato adresa je zkrácena, takže ji nelze spojit s konkrétní osobou

Data protokolu jsou ukládána výhradně v anonymizované podobě.

2. Zabezpečení osobních údajů

Abychom Vaše údaje co nejlépe zabezpečili před nežádoucím přístupem, přijímáme různá technická a organizační opatření. Na našich webových stránkách používáme šifrování. Vaše informace jsou z Vašeho počítače na náš server a opačně přenášeny přes internet s využitím šifrování TLS. Poznáte to podle toho, že zámek v symbolu ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče je zamčený a adresní řádek začíná .

3. Předávání údajů třetím stranám

Podle článku 28 GDPR předáváme Vaše údaje za účelem jejich zpracování poskytovatelům služeb, kteří nás podporují při provozování našich webových stránek (např. poskytovatelé služeb týkajících se webových stránek, hostingu, sledování a newsletteru) a při procesech s tím spojených. Naši poskytovatelé služeb jsou striktně vázáni pokyny a musí se řídit smluvními závazky.

Předávání údajů do třetích zemí

Někdy předáváme osobní údaje do třetí země mimo EU. V každém případě dbáme na to, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany osobních údajů:

V případě Google Analytics, Google+ a YouTube (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

V případě Cloudflare (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active 

V případě salesforce (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

V případě LinkedInu (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 

V případě Twitteru (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 

V případě Facebooku (USA) je odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zajištěna dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement (článek 45 odst. 1 GDPR): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Váš dotaz předáme našim dceřiným a prodejním společnostem v EU a mimo ni v případě, že je nutné další zpracování v jedné z těchto lokalit.

4. Hosting

Využíváme níže uvedené hostingové služby: služby infrastruktury a platformy, napájení pro zpracování dat, prostor úložiště a databázové služby, služby zabezpečení a technické údržby, které využíváme pro účely provozování těchto webových stránek.

My a/nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme údaje o zásobách, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a komunikační údaje týkající se zákazníků, zájemců a návštěvníků těchto webových stránek na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování těchto webových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR a článkem 28 GDPR (uzavírání smluv o zpracování osobních údajů).

5. Síť pro doručování obsahu Cloudflare

Využíváme síť pro doručování obsahu (CDN) společnosti Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Společnost Cloudflare je certifikována v souladu s dohodou o ochraně osobních údajů a nabízí tak záruku dodržení evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN je služba, která umožňuje rychleji doručovat obsah webových stránek, zejména velkých mediálních souborů, jako jsou grafika nebo skripty. Děje se tak pomocí regionálně rozmístěných serverů propojených přes internet. Zpracování údajů uživatelů probíhá výhradně pro výše uvedené účely a pro zachovávání zabezpečení a funkčnosti služby CDN.

Tuto službu využíváme na základě našich oprávněných zájmů, tj. zájmu na efektivním a bezpečném poskytování našich webových stránek, jejich analýze a optimalizaci podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Cookies

  Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být ukládány a přečteny ve Vašem zařízení. Rozlišují se cookies relace, které jsou vymazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč, a trvalé cookies, které jsou uloženy i po ukončení dané relace. Cookies mohou obsahovat údaje, podle nichž lze rozpoznat používané zařízení. V některých případech však cookies obsahují pouze informace o určitých nastaveních, které nelze přiřadit ke konkrétní osobě.

  Na našich webových stránkách používáme cookies relace a trvalé cookies. Toto zpracování údajů vychází z článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a je prováděno proto, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

  V souborech cookie se ukládají níže uvedené údaje a informace:

  • přihlašovací údaje
  • jazyková nastavení
  • zadané vyhledávané termíny
  • informace o počtu návštěv na našich webových stránkách a využívání jednotlivých funkcí webu

  Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás upozornil, když jsou soubory cookie ukládány. Budete tak vědět o tom, jak jsou soubory cookie používány. Prostřednictvím nastavení svého prohlížeče můžete také soubory cookie kdykoli vymazat a můžete nastavení nových souborů cookie blokovat. Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě se naše webové stránky nemusí optimálně zobrazovat a některé technické funkce pak nemusí být dostupné.

  7. Nástroje pro sledování

  Google Analytics

  Abychom mohli naše webové stránky navrhovat podle potřeb uživatelů, vytváříme pomocí nástroje Google Analytics pseudonymní uživatelské profily. Služba Google Analytics využívá soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem zařízení a které můžeme přečíst. Pomocí této služby můžeme rozpoznat a počítat vracející se návštěvníky. Zpracování údajů vychází z článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 15 odst. 3 německého zákona o telekomunikačních službách. Používá se v zájmu zjišťování, jak často různí uživatelé navštívili naše webové stránky.

  Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak využíváte tyto webové stránky, jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde je soubor cookie uložen. Jelikož však máme na těchto webových stránkách povolenu anonymizaci IP adres, Google Vaši IP adresu před odesláním do USA v členských státech Evropské unie zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena celá IP adresa (přičemž je zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle článku 45 odst. 1 GDPR na základě účasti společnosti Google na programu ochrany osobních údajů Privacy Shield) a zkrácena až tam. Se společností Google Inc. (USA) jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR. Společnost Google bude tedy veškeré informace používat výhradně a pouze pro účely vyhodnocování toho, jak naše webové stránky používáte, a pro vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách.

  1. Příslušným nastavením svého prohlížeče můžete zabránit tomu, aby byly soubory cookie ukládány. Chtěli bychom vás však upozornit na to, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
  2. Můžete také zabránit tomu, aby byly údaje o používání webových stránek vygenerované souborem cookie (včetně vaší IP adresy) společností Google zaznamenávány a rovněž zpracovávány, a to tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu.
  3. Kliknutím na následující odkaz můžete také zabránit tomu, aby nástroj Google Analytics shromažďoval vaše osobní údaje. Bude uložen soubor opt-out cookie. Tím se trvale zamezí budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Chcete-li zabránit zpracování svých osobních údajů nástrojem Google Analytics, klikněte sem.

  Google Tag Manager

  Google Tag Manager je služba, kterou využíváme pro správu kódů na webových stránkách prostřednictvím rozhraní (a tedy pro začlenění nástroje Google Analytics a dalších marketingových služeb Google do našich webových stránek). Samotný Tag Manager (který kódy umisťuje) nezpracovává žádné osobní údaje. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v níže uvedeném sdělení o službách Google. Podmínky používání: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  Sledování uživatelů WiredMinds

  Produkty a služby společnosti wiredminds (www.wiredminds.de) se na tomto webu používají pro účely marketingu a optimalizace. Prostřednictvím těchto produktů a služeb jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány údaje a poté jsou pod pseudonymem vytvářeny profily používání. Kde je to možné a vhodné, jsou tyto profily používání zcela anonymizovány. Za tímto účelem mohou být používány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele a slouží k rozpoznání internetového prohlížeče při budoucích návštěvách. Shromážděné údaje, které mohou také obsahovat osobní údaje, budou předány společnosti wiredminds nebo budou přímo společností wiredminds shromažďovány. Společnost wiredminds může informace vygenerované návštěvami na webových stránkách použít pro vytváření anonymizovaných profilů používání. Bez samostatného souhlasu subjektu údajů nebudou získané údaje používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Jestliže budou shromažďovány IP adresy, budou okamžitě po získání anonymizovány vymazáním posledního bloku čísel. Proti shromažďování, zpracování a ukládání údajů může být kdykoli vznesena námitka s účinností do budoucna.

  Siteimprove Analytics

  Tyto webové stránky používají Siteimprove Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Siteimprove GmbH. Siteimprove Analytics používá soubory cookie, tj. textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak využíváte webové stránky. Informace vygenerované soubory cookie o tom, jak používáte tyto webové stránky (včetně zašifrované IP adresy uživatele), jsou přenášeny na server Siteimprove v Dánsku, kde jsou ukládány. Společnost Siteimprove používá tyto informace pro vyhodnocení používání webových stránek a pro vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek. Společnost Siteimprove nebude tyto informace předávat třetím stranám. Než lze shromážděné údaje prostřednictvím služby Siteimprove Analytics zobrazit, jsou IP adresy nevratně anonymizovány. Jestliže chtějí uživatelé soubory cookie blokovat, mohou si změnit nastavení svého prohlížeče. V tomto případě však nebude možné využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Siteimprove zpracovávala údaje o Vás výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit tomu, aby nástroj Siteimprove Analytics shromažďoval Vaše údaje. Bude uložen soubor opt-out cookie. Tím se zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.

  Hotjar

  Tyto webové stránky používají Hotjar, software pro analýzu od společnosti Hotjar Ltd („společnost Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Pomocí nástroje Hotjar je možné měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (kliknutí, pohyby myší, výška rolování apod.) na našich webových stránkách. Informace vygenerované sledovacím kódem a souborem cookie o Vaší návštěvě na našich webových stránkách jsou přenášeny na servery Hotjar v Irsku, kde jsou ukládány. Sledovacím kódem jsou shromažďovány následující informace:

  údaje závislé na zařízení

  Prostřednictvím Vašeho zařízení a Vašeho prohlížeče mohou být zaznamenávány níže uvedené údaje:

  • IP adresa Vašeho zařízení (získaná a uložená v anonymním formátu)
  • Vaše e-mailová adresa a Vaše jméno a příjmení, pokud jste nám tyto informace prostřednictvím našich webových stránek poskytli
  • velikost obrazovky/displeje Vašeho zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči
  • geografická poloha (pouze země)
  • upřednostňovaný jazyk zobrazení na našich webových stránkách

  Data protokolu

  Při využívání nástroje Hotjar jsou našimi servery automaticky generovány následující údaje:

  • související doména
  • navštívené stránky
  • geografická poloha (pouze země)
  • upřednostňovaný jazyk zobrazení na našich webových stránkách
  • datum a čas přístupu na webovou stránku

  Společnost Hotjar bude tyto informace používat k vyhodnocování toho, jak naše webové stránky používáte, k vytváření zpráv o používání a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetovým vyhodnocováním webových stránek. Společnost Hotjar rovněž pro poskytování služeb využívá služby třetích stran, jako jsou Google Analytics a Optimizely. Tyto společnosti z řad třetích stran mohou ukládat informace, které Váš prohlížeč posílá, když navštívíte webové stránky, jako jsou cookies nebo IP požadavky. Další informace o tom, jak nástroje Google Analytics a Optimizely ukládají a používají osobní údaje, naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

  Pokud používáte tyto webové stránky i nadále, souhlasíte s tím, aby společnost Hotjar a její třetí strany zpracovávaly Vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno výše v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Soubory cookie, které společnost Hotjar používá, mají různou dobu platnosti – některé mají dobu platnosti až 365 dní, některé mají dobu platnosti pouze do konce aktuální návštěvy.

  Kliknutím na následující odkaz a postupováním podle uvedených pokynů můžete zabránit tomu, aby společnost Hotjar údaje shromažďovala: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Matomo

  We use the web analysis tool "Matomo" to design our web pages according to your needs. Matomo creates user profiles based on pseudonyms. For this purpose permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognise recurring visitors and count them.

  The data processing takes place on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, provided that you have given your consent via our banner.

  8. Práva uživatelů

  Vaše uživatelská práva

  Při zpracování Vašich osobních údajů Vám GDPR poskytuje jako uživateli webových stránek určitá práva:

  1. Právo na přístup k informacím (článek 15 GDPR):
   Máte právo vyžádat si od nás kdykoli potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k informacím o těchto osobních údajích a k informacím uvedeným v článku 15 GDPR.
  2. Právo na opravu a výmaz (články 16 a 17 GDPR):
   Máte právo požadovat, aby byly nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, neprodleně opraveny a aby byly neúplné osobní údaje doplněny.
   Máte rovněž právo požadovat, aby byly osobní údaje, které se Vás týkají, neprodleně vymazány, pokud je dán jeden z důvodů stanovených v článku 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro dané účely.
  3. Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR):
   Máte právo požadovat omezení zpracování údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v článku 18 GDPR, např. pokud jste vznesli námitku proti zpracování po dobu trvání přezkumu.
  4. Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR):
   V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v článku 20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, aby byly tyto údaje předány třetí straně.
  5. Právo vznést námitku (článek 21 GDPR):
   Pokud jsou údaje shromažďovány na základě článku 6 odst. 1 písm. f) (zpracování pro účely oprávněných zájmů), máte právo vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování z důvodů vyplývajících ze své konkrétní situace. Osobní údaje, které se Vás týkají, už nebudeme zpracovávat, pokud neexistují závažné a prokazatelně oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
   Podle článku 77 GDPR máte právo podat u dozorového úřadu stížnost, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich údajů jsou porušovány předpisy týkající se ochrany údajů. Právo podat opravný prostředek může být vykonáno u dozorového úřadu v členském státě, v němž žijete, v místě výkonu Vaší práce nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení předpisů.

  9. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů

  Pověřenec pro ochranu údajů v naší společnosti Vám rád poskytne informace nebo rady ohledně ochrany osobních údajů: privacy@aerzen.com

  10. Další obsah zásad ochrany osobních údajů

  10.1. Kontaktní formulář

  Můžete nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře. Abychom mohli kontaktní formulář využívat, musíme znát Vaše jméno, název společnosti, poštovní a e-mailovou adresu. Můžete nám poskytnout i další informace, ty však nejsou povinné. Údaje o uživateli mohou být ukládány v systému pro řízení vztahů se zákazníky (v systému CRM) nebo ve srovnatelném systému pro správu dotazů.

  Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou vymazány poté, co přestane účel zpracování platit. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám.

  10.2. Systém CRM salesforce

  Používáme systém CRM poskytovaný společností salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mnichov, Německo, abychom mohli zpracovávat dotazy uživatelů rychleji a efektivněji [oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

  Společnost salesforce je certifikována v souladu s dohodou o ochraně osobních údajů Privacy Shield Agreement a nabízí tak záruku dodržení evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů v rozsahu, v němž jsou údaje zpracovávány v USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  Společnost salesforce používá údaje uživatelů pouze pro zpracovávání dotazů a nepředává je třetím stranám. Abychom mohli služby společnosti salesforce využívat, musíte nám poskytnout alespoň správnou e-mailovou adresu. Pro tento účel můžete použít pseudonym. V průběhu zpracování žádostí o služby může být třeba shromáždit další údaje (jméno, adresu).

  Pokud uživatelé nebudou souhlasit se shromažďováním a ukládáním údajů v externím systému společnosti salesforce, poskytneme jim jako další možnosti kontaktu pro zaslání žádostí o služby e-mail, telefon, fax nebo poštu.

  Další informace naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů společnosti salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. Vyhrazená zóna CustomerNet

  Pokud si budete přát využívat naši speciální zákaznickou službu CustomerNet, musíte se nejprve zaregistrovat. Údaje, které k nám budou pro účely registrace přeneseny, budou využívány v rozsahu nezbytném pro CustomerNet. Svůj profil můžete v rámci svého účtu kdykoli změnit nebo smazat. Údaje pak budou z našeho systému automaticky odstraněny.

  10.4. Zásuvné moduly sociálních medií

  Na našich webových stránkách rovněž naleznete zásuvné moduly sociálních médií. Tyto funkce sociálních sítí můžete využívat pro sdílení obsahu našich webových stránek na sociálních sítích s přáteli nebo pro doporučení tohoto obsahu dalším osobám. Odpovědnost za to, aby byl provoz v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, nesou příslušní poskytovatelé. U těchto zásuvných modulů používáme metodu dvojího kliknutí, abychom návštěvníky našich stránek co nejlépe chránili. V současné době používáme zásuvné moduly sociálních sítí níže uvedených poskytovatelů:

  LinkedIn

  Naše webové stránky používají funkce sítě LinkedIn. Provozovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte jednu z našich stránek, která obsahuje funkce sítě LinkedIn, dojde k připojení k serverům LinkedIn. Společnost LinkedIn bude informována o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše webové stránky. Pokud kliknete na tlačítko Doporučit sítě LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, společnost LinkedIn bude moci přiřadit Vaši návštěvu na našich webových stránkách Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Chtěli bychom upozornit, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah přenášených údajů ani to, jak je společnost LinkedIn používá. Další informace k tomuto tématu můžete nalézt v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Odmítnutí (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Program ochrany osobních údajů: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

  Twitter

  Naše webové stránky používají funkce společnosti Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když navštívíte naše webové stránky se zásuvnými moduly společnosti Twitter, Váš prohlížeč se připojí k serverům společnosti Twitter. V tomto okamžiku jsou údaje přenášeny do společnosti Twitter. Pokud máte na Twitteru účet, tyto údaje s ním mohou být propojeny. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje přiřazeny k Vašemu účtu na Twitteru, před návštěvou naší stránky se z Twitteru odhlaste. Interakce, zejména kliknutí na tlačítko Retweet, jsou rovněž předávány společnosti Twitter. Další informace k tomuto tématu můžete nalézt v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy. Odmítnutí (opt-out): https://twitter.com/personalization. Program ochrany osobních údajů: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

  YouTube

  Naše webové stránky používají funkce webu Youtube.de/Youtube.com, který provozuje společnost Youtube, LLC, Cherry Ave., USA, která je zastupována společností Google Inc. Pokud navštívíte naše webové stránky a na stránce, kterou navštívíte, je jeden z těchto zásuvných modulů, dojde k připojení k serverům Youtube a zásuvný modul se zobrazí na webové stránce prostřednictvím oznámení zaslaného do Vašeho prohlížeče. Informace o stránce, kterou jste navštívili, jsou pak přeneseny na servery Youtube. Pokud jste přihlášeni na Youtube, přiřadí společnost Youtube tyto informace k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu na těchto platformách. Při používání těchto zásuvných modulů, např. tlačítek Kliknout/Start pro spuštění videa nebo přidání komentáře, bude tato informace přiřazena k Vašemu uživatelskému účtu na Youtube. Můžete tomu zabránit pouze tak, že se před použitím zásuvného modulu odhlásíte. Další informace k tomuto tématu můžete nalézt v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://www.google.com/policies/privacy/. Odmítnutí (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.

  Xing

  Naše webové stránky používají funkce poskytované společností XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo. Pokud kliknete na tlačítko Sdílet společnosti XING, budete přesměrováni na svůj účet XING v samostatném okně prohlížeče (pokud jste přihlášeni ke svému uživatelskému účtu XING) a můžete sdílet elektronickou publikaci uloženou na našich webových stránkách a přidat komentář. Zásuvný modul připojí Váš prohlížeč přímo k serveru společnosti XING. Společnost XING obdrží informaci o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše webové stránky. Chtěli bychom upozornit, že neznáme obsah přenášených (osobních) údajů ani to, jak je společnost XING používá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/en

  Facebook

  Naše webové stránky používají funkce poskytované společností Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Když kliknete na tlačítko Sdílet společnosti Facebook, Facebook automaticky přiřadí Vaši IP adresu k Vašemu uživatelskému účtu a umožní Vám odkazovat na Vašem profilu na naše webové stránky na Facebooku. Tento proces se může uskutečnit pouze v případě, že jste současně přihlášeni na Facebooku. Bohužel nevíme, jak jsou shromažďované údaje používány, ani neznáme jejich povahu. Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřazovala údaje získané při Vaší návštěvě na našich webových stránkách k Vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva s tím spojená a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php

  Google +1

  Naše webové stránky používají funkce sociálních médií poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Když navštívíte naše stránky, které obsahují zásuvné moduly Google, Váš prohlížeč se připojí k serverům Google. V tomto okamžiku jsou údaje přenášeny do společnosti Google. Pokud máte na Googlu účet, tyto údaje s ním mohou být propojeny. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje přiřazeny k Vašemu účtu na Googlu, před návštěvou naší stránky se z Googlu odhlaste. Společnosti Google jsou také předávány interakce, jako je použití funkce komentáře nebo kliknutí na +1, popř. na tlačítko Sdílet. Další informace o používání údajů společností Google, o nastavení a možnostech odmítnutí (opt-out) naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení pro zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

  10.5. Mapy Google

  Používáme Mapy Google, poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zpracovávané údaje mohou obsahovat IP adresy uživatelů a údaje o poloze. Tyto údaje nejsou shromažďovány bez souhlasu uživatelů (obvykle prostřednictvím nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovávány ve Spojených státech amerických. Zásady ochrany osobních údajů https://www.google.com/policies/privacy/. Odmítnutí (opt-out): https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Newsletter

  Prostřednictvím našich webových stránek se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Pokud jste nám dali výslovné svolení k tomu, abychom Vás e-mailem informovali o našich produktech a službách, budeme Vaše údaje zpracovávat podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s informacemi reklamní povahy („newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo pokud to připouští zákon. Pro potvrzení Vaší registrace používáme postup s vyjádřením dvojího souhlasu. To znamená, že Vám před odesláním prvního newsletteru zašleme potvrzovací e-mail. V tomto e-mailu můžete potvrdit své přihlášení k odběru newsletteru kliknutím na uvedený odkaz. Náš newsletter obdržíte až po potvrzení.

  Newslettery obsahují takzvaný „webový signál“. Je to soubor o velikosti jednoho pixelu, který je při otevření newsletteru načten z našeho serveru (nebo v případě, že používáme poskytovatele distribučních služeb, ze serveru tohoto poskytovatele). Během tohoto načítání dat jsou shromažďovány technické údaje, jako jsou informace o prohlížeči, Vašem systému, Vaší IP adrese a času načtení.

  Tyto informace jsou používány pro technické zlepšování služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě míst, kde k načtení došlo (což lze určit pomocí IP adresy), nebo času přístupu. Shromažďování statistických údajů zahrnuje také zjištění, zda byly newslettery otevřeny, kdy byly otevřeny a na které odkazy bylo kliknuto. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletteru. Ani my, ani poskytovatel distribučních služeb, pokud je využíván, se nesnažíme sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení spíše využíváme k tomu, abychom zjistili čtecí návyky našich uživatelů a přizpůsobili jim náš obsah nebo abychom zasílali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů. Odmítnutí (opt-out) tohoto měření výkonu není bohužel možné. Lze pouze zrušit odběr celého newsletteru.

  Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo do té doby provedeno. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit, tj. můžete odvolat svůj souhlas. Odkaz pro odhlášení odběru newsletteru naleznete na konci každého newsletteru. Pokud je souhlas odvolán, přestaneme zpracovávat příslušné údaje.

  11. Další obsah zásad ochrany osobních údajů

  11.1. Retargeting Google

  Technologie retargetingu

  Používáme technologie retargetingu Google, abychom Vám mohli nabízet reklamu na jiných webových stránkách, která je co nejvíce přizpůsobena Vašim zájmům. Zpracování údajů vychází z Vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  Když navštívíte naše webové stránky, jsou z Vašeho zařízení nebo prohlížeče načteny identifikátory, je vyhodnocena Vaše IP adresa nebo je ve Vašem zařízení uložena funkce rozpoznávání ve formě malého textového souboru (tzv. cookie třetích stran). Při návštěvě různých webových stránek je zaznamenáváno Vaše uživatelské chování. Identifikátory jsou pseudonymní. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Googlu, tyto identifikátory mohou být přiřazeny přímo k Vašemu profilu. Společnost Google může Vaše návštěvy našich webových stránek ukládat a přiřazovat k Vašim identifikátorům, aby se Vám mohly zobrazovat cílené reklamy na jiných webových stránkách. Společnost Google tedy může rovněž vidět, že jste již dříve navštívili naše webové stránky. Společnost Google může Vaše zařízení a Váš prohlížeč rozpoznat různými způsoby, např. když navštívíte stránku, na níž je jménem společnosti Google zobrazována reklama.

  Remarketing

  Na naše webové stránky můžeme přidávat klíčová slova. Tato klíčová slova obsahují výpovědi o obsahu webových stránek, jako jsou nabízené produkty. Společnost Google dostává tato klíčová slova, která neobsahují osobní ani citlivé informace. Když navštívíte stránku s určitými klíčovými slovy o produktech, společnost Google uloží záznam o Vaší návštěvě a přiřadí ho k Vašemu pseudonymnímu identifikátoru. Společnost Google může tento odkaz použít pro zjištění, zda se Vám zobrazily naše reklamy, a pokud ano, tak které.

  Remarketing napříč zařízeními

  Společnost Google může pseudonymní identifikátory ve Vašich zařízeních (tablet, smartphone a e-mail) vzájemně propojit (marketing napříč zařízeními). Předpokládá se, že jste s tímto zpracováním údajů již v minulosti poskytli společnosti Google souhlas. Společnosti Google to umožňuje cílit reklamní kampaně do Vašich zařízení.

  Vaše údaje jsou přenášeny do společnosti Google a ukládány v USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany podle článku 45 odst. 1 GDPR na základě účasti společnosti Google na programu ochrany osobních údajů Privacy Shield. Se společností Google Inc. (USA) jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 28 GDPR. Společnost Google bude tedy veškeré informace používat výhradně a pouze pro účely vyhodnocování toho, jak naše webové stránky používáte, a pro vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách.

  Právo vznést námitku

  Máte právo vznést proti retargetingu kdykoli námitku podle článku 21 GDPR. Klikněte prosím na následující odkaz: https://adssettings.google.com/authenticated

  Pokud chcete remarketing napříč zařízeními odmítnout, přejděte prosím na webové stránky společnosti Google na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922 a změňte své preference u personalizovaných reklam. Pamatujte na to, že tato nastavení se nemusí promítnout do všech Vašich zařízení. Pokud používáte pro svůj účet na Googlu nějaké zařízení, mohou být pseudonymní identifikátory přiřazeny k Vašemu účtu. Pokud tomu chcete zabránit, odhlaste se.

  11.2. Online žádosti

  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a na základě článku 26 německého zákona o ochraně osobních údajů. Když se u nás ucházíte online o pracovní místo, zpracováváme údaje, které nám poskytnete, výhradně pro účel výběru uchazečů. Vaše údaje nejsou zpracovávány k žádným jiným účelům.

  Sami rozhodujete o tom, kolik údajů nám chcete ve své online žádosti poslat. Online žádosti jsou elektronicky předávány našemu personálnímu oddělení, kde jsou co nejrychleji zpracovávány. Veškerý přenos dat je šifrován. Žádosti jsou zpravidla dále předávány příslušným vedoucím oddělení naší společnosti. Nikomu jinému nejsou Vaše údaje předávány. S Vašimi údaji bude v naší společnosti nakládáno jako s důvěrnými. Pokud nebude Vaše žádost úspěšná, budou dokumenty po [6 měsících] vymazány.

  Jestliže chcete, abychom Vaši žádost vzali v úvahu i při dalších či budoucích pracovních příležitostech, uveďte ve své žádosti odpovídající poznámku. Vaše údaje budeme pak zpracovávat na základě článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  12. Odpovědnost za odkazy

  Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Neodpovídáme proto za takový obsah třetích stran. Výhradní odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek nese příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Na odkazovaných stránkách bylo prověřeno možné porušování zákona, k němuž případně došlo v době, kdy byl odkaz poprvé zveřejněn. V okamžik vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Nelze však od nás spravedlivě požadovat, abychom průběžně prověřovali externí odkazy, pokud neexistují konkrétní důvody pro podezření na porušení zákona. Pokud zjistíme, že dochází k porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.