Protihluková studia

OPTIMALIZACE PŘI PLÁNOVANOVACEJ A PROJEKTOVÉ FÁZE A PŘI STÁVAJÍCÍCH PODNICÍCH

AERZEN stroje pracují tiše. Ale proto, že provozní prostředí se liší, máme po ruce specialisty na akustiku, aby pomohli s řešeními, které potřebujete, rychle a udržitelným způsobem.

Akustická optimalizace

  • Posouzení podmínek na místě
  • Měření sběru dat
  • Stanovení intenzity zvuku podle normy ISO 9614
  • optimalizační návrhy, s cenovou nabídkou

Pro Vás, jako našeho zákazníka, provádíme akustické hodnocení v rámci plánování a projektování. Také se staráme o akustickou optimalizaci při již existujících elektrárnách.

Mějte možnost nahlédnout na akustickou optimalizaci

Akustické Hodnocení při plánovací a projektové fázi

Emise hluku z předpokládaných Aerzen strojů, připojené potrubní systémy a šíření zvuku v místnosti resp. na volném prostranství je prozkoumané a popsané následovně:

  • Sestavování stávajícího výpočtu dat souvisejících s akustikou Výpočet šířícího se hluku podle VDI 3733 Stanovení vlivu místnosti a, pokud ano, dalšího šumu v pozadí Stanovení úrovně místnosti Doporučení opatření k dosažení garantovaných hodnot pro místnost nebo imise. Ověření garantované hodnoty akustickým vyhodnocováním a interpretací, částečně komplexní intenzitou měření zvuku dle ISO 9614.

Zvuková optimalizace pro stávající zařízení

  • Nahrávání akustických dat a podmínek na místě Porovnání naměřených údajů poruchové veličiny, které mají být vypočítané (frekvenční pozice, rezonanční frekvence) Diskuse o výsledku a návrh na optimalizaci s citací Ověření garantované hodnoty akustickým vyhodnocováním a interpretací, částečně komplexním měřením zvukové intenzity podle ISO 9614.