Diagnostika stroje

PROFESIONÁLNÍ ANALÝZA DAT

Diagnostika strojů znamená měření vibrací jednotek . Cílem je rozšířit doby chodu jednotlivých strojů měřením jejich vibrací v pravidelných intervalech. AERZEN alternativa pro měření vibrací, teploty a otáček s mobilním zařízením, jakož i za použití integrovaného systému pro konstantní on-line monitorování.

Diagnostika stroje

 • Specializované měřicí zařízení (AERZEN detektory)
 • profesionální analýza dat
 • identifikace kritických strojů
 • návrhy ekonomické optimalizace
 • Delta Monitoringv Reálném Čase (DRTM)
 • zprávy o stavu, návrhy na optimalizaci, konfigurovatelné alarmové funkce
 • osvědčené reakční rutiny
AERZEN mechanik při diagnóze stroje jako preventivní údržba

Diagnostika strojů na základě měření vibrací

Měření vibrací je dobrým indikátorem zhoršujícího se stavu stroje a je nejlepším prostředkem pro včasné odhalení poškození kuličkového ložiska. Samozřejmě, že měření vibrací patří k našim službám: Za tímto účelem AERZEN nabízí měření mobilním zařízením pro záznam vibrací, teploty a rychlosti. Kromě toho, AERZEN poskytuje měření se stacionárním systémem pro kontinuální on-line monitorování. Cílem je zvýšit životnost Vašich jednotek prostřednictvím pravidelných měření vibrací. Měření a vyhodnocení pulzování šroubových kompresorů a objemových dmýchadel jsou prováděny v souladu se směrnicí VDI 3836 (DIN ISO 10816 - 1/3).

Přehled servisních služeb

 • Měření se speciálním vybavením (AERZEN Detektor)
 • Příprava postupu měření dle konstrukčních dat, které mají být kontrolovány
 • Měření vibrací na místě (stroje) na základě stanovené zkušební metody
 • Profesionální vyhodnocení dat: analýza stanovených frekvencí pomocí FFT analýzy. Odhalování nerovnováhy, nevyrovnanosti, škod či chyb v ozubení pomocí interferenčních frekvencí.
 • Příprava zprávy a seznamu opatření s návrhy pro další postup
 • Monitoring stroje orientovaný na podmínky v reálném čase (Delta-Monitoring-v-Reálném-Čase, DRTM)

Vaše výhoda:

 • identifikace kritických strojů: Včasné odhalení poškození

Delta Monitoring v Reálném Čase-Časový Online monitoring AERZEN objemových strojů

Trvalé sledování v reálném čase hodnocené našimi odborníky zajišťuje dlouhodobý a bezporuchový provoz Vašeho monitorovaného zařízení AERZEN . Náš Delta Monitorovací Systém v Reálném Čase monitoruje, analyzuje a porovnává aktuální a cílové hodnoty vibrací, tlaků a teplot. Přenos těchto dat je možný přes intranet k Vašemu serveru nebo přes internet, Ethernet nebo GSM modem k serveru Aerzener Maschinenfabrik. Po uvedení zařízení do provozu budou určeny mezní hodnoty pro tyto údaje. Pokud jsou naměřené skutečné hodnoty nad stanovenými celkovými hodnotami, je zde možnost upozorňování přes SMS nebo e-mail, adresované osobě, které se to týká (např. AERZEN strojní inženýři, správce služeb atd.) Z tohoto důvodu, s dostatečným časovým varováním, mohou být přibližující se incidenty rozpoznány již v raném stádiu a budou zavedena preventivní opatření. Toto zajišťuje výrobu, minimalizuje riziko neočekávaných přerušení výroby a zabraňuje tak způsobeným investicím.

How a AERZEN unit can minimises the risk of unforeseen production interruptions and avoids possibly resulting investments

Výhody sledování v reálném čase na první pohled

 • Permanentní monitorování
 • Nízké riziko selhání
 • Předvídatelné odstávky
 • Definované náklady
 • Delší servisní interval a tedy snížení nákladů na údržbu
 • Pružný systém, také rozšiřitelný na stávajících strojích
 • Integrace do AERtronic (AERZEN kontrola dmychadla a kompresoru)
 • Přenos zpráv