Two people on stage

Modifikace a příslušenství

VARIABILITA. NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI.

Kompresor je prostě kompresor. A přesto je každý z nich jiný. Protože každé zařízení má specifické vlastnosti. Každé umístění, každá společnost a každý proces mají jedinečné parametry. Víme to a proto nás již 150 let zajímá, k čemu zařízení chcete používat. Znovu a znovu. Proč jsou naše technologie tím nejlepším řešením pro konkrétní použití? Odpověď najdete zde.

CENTRUM PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPOLEČNOSTI AERZEN.

Nejlepší experti usilují na celém světě o pokrok v oblasti technologie stlačeného vzduchu a jejího konkrétního využití. Ve vývojových odděleních společnosti AERZEN. V laboratořích nejlepších světových výrobců dílů. Ve společnosti Aerzen pak spojíme jejich výsledky. Pro ta nejnáročnější průmyslová odvětví a oblasti využití na celém světě.


Přehled výhod

Pouze stroje, které jsou dokonale přizpůsobeny zamýšlenému použití, mohou být opravdu efektivní,vysoce výkonné a spolehlivé. Pro dobré životní podmínky. Dnes je více než kdy dříve důležité, abyste si vybrali to nejvhodnější vybavení i příslušenství. Protože to víme, vybudovali jsme síť kontaktů s výrobci komponentů. Zajistíme tak, že je každý díl příslušenství přesně přizpůsoben svému účelu. Proto je každý stroj od společnosti AERZEN jedinečný. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro stroj Delta Blower, Delta Hybrid nebo Delta Screw.

Společnost AERZEN nabízí pravděpodobně nejširší výběr dmychadel a kompresorů na světě. S prakticky neomezenými možnostmi úpravy a příslušenství. Pro vývoj těchto komponentů jsme si vybrali partnery, kteří stejně jako my kladou velký důraz na kvalitu. Mezinárodně známé značkové výrobce a zkušené odborníky v oboru. Můžete se tak spolehnout na to, že i ta nejmenší součástka splňuje standardy kvality společnosti AERZEN.

AERZEN nabízí pravděpodobně nejširší výběr příslušenství a náhradních dílů. A pravděpodobně i nejrychlejší přístup k nim. Za tímto účelem jsme vyvinuli naše vlastní programy pro návrhy konfigurací. Vhodné díly jsou tak v dosahu  několika kliknutí myší. Včetně údajů o procesech a koordinovaných konceptů, které jsou vypracovány pro každého zákazníka zvlášť. Nejlepší cesta k zařízení na stlačený vzduch v Singapuru, na Sibiři, v jižní Americe nebo kdekoliv jinde na světě? Jde jen o to výrobky co nejrychleji dopravit na místo.

Veškeré know-how ohledně využití i použitých technologií společnosti AERZEN se nachází ve městě Aerzen. Najdete zde výjimečně kvalifikované specialisty s mezinárodními zkušenostmi. Poradí vám se všemi otázkami ohledně stlačeného vzduchu a přepravy materiálů. Pomohou vám vybrat vhodné díly. A postarají se o návrh konkrétní konfigurace vaší soustavy vysoce výkonných agregátů s ohledem na vaše požadavky. Tak můžeme zajistit, že všechny stroje naší společnosti dostojí slibu kvality, který obsahuje označení, Vyrobeno společností AERZEN.

Již 150 vyvíjíme přední kompresorové  technologie. Pro prakticky každé odvětví. Proč mají kompresory a dmychadla od společnosti Aerzen takový úspěch? Důvodem je nepochybně důraz na kvalitu, který stojí za značkou AERZEN. Ale bezpochyby platí i následující: neustále se snažíme pochopit vaše procesy. Porozumět jim lépe než kdokoliv jiný. Díky tomuto přístupu disponujeme znalostmi a nabídkou řešeními, které jsou ve světovém měřítku jedinečné. Můžeme tak navrhnout systémy stlačeného vzduchu, které mají ty nejlepší parametry. S ohledem na výkonnost. Efektivita. Životnost. Servis.

AERsmart

Silné kolísání zatížení provozu jsou typické pro biologické čistírny odpadních vod. Inovativní ovládání AERsmart zajistí inteligentní řízení pro distribuci požadovaného množství kyslíku soustavou strojů, takže je v závislosti na aktuální konfiguraci dosažen efektivní provoz při nízkém, běžném i vysokém vytížení. Charakteristiky a úrovně účinnosti stroje jsou zabudovány do řídicího algoritmu. Soustava instalovaných strojů tak pracuje co nejblíže hodnoty maximální účinnosti

Čtěte dále

Sledování stavu

Spolehlivá ochrana proti neplánovaným výpadkům a centralizovaný nástroj diagnostiky stroje pro všechny strategie předpokládané údržby: měření vibrací. AERZEN nabízí pro své vysoce výkonné stroje několik možností. Liší se mírou podrobnosti u analyzovaných hodnot.

Technologie filtrů

Společnost AERZEN nabízí nejrůznější typy filtrů – pro nejrůznější podmínky okolního vzduchu. Například filtr typu F7 pro náročnější podmínky. Rám filtru je v tomto případě stejný jako u běžných filtrů. V případě potřeby jej tedy můžete snadno použít u strojů G5 Aby zákazníci mohli naše výrobky bezpečně používat i v oblastech s nebezpečím výbuchu, vytvořili jsme speciální separační filtry pro použití v jednotlivých zónách ATEX, které splňují příslušné požadavky. Naše separační filtry pro použití v zónách v tomto ohledu splňují požadavky třídy prachu M5.

Dochlazovače

Dochlazovače od společnosti AERZEN udávají tón. S minimálními ztrátami tlaku. Při extrémně vysokých vstupních teplotách do chladiče: Všechny naše dochlazovače chladí vzduch i dusík až do teploty 280°C! Společnost AERZEN nabízí celou řadu dochlazovačů vzduch-vzduch a voda-vzduch, které byly vyvinuty ve spolupráci s významnými mezinárodními výrobci. Jedinečné produktové řady jsou speciálně přizpůsobeny řadám strojů Delta Screw, Delta Hybrid a Delta Blower. S bohatým příslušenstvím. Včetně následných cyklonových separátorů a odtoků kondenzátu, kdykoliv jsou potřeba. Společnost AERZEN používá vlastní konfigurační programy. Za pouhých několik minut tak můžeme vybrat vhodný chladič a stanovit optimální procesní vlastnosti v závislosti na požadavcích zákazníka. Pro nejefektivnější řešení všech následných procesů, kde teplota hraje důležitou roli.

Cyklonové separátory

99% efektivita separátorů kondenzátu – tyto vlastnosti cyklonového separátoru zajistí dokonalou ochranu systémů se stlačeným vzduchem. A všech následných procesů. Naše cyklonové separátory jsou dokonale přizpůsobeny dochlazovacím programům vzduch-vzduch nebo voda-vzduch od společnosti AERZEN. A jsou stabilně vysoce efektivní, s minimální ztrátou tlaku v rozsahu menším nežli jednotky mbar.

Odvádění kondenzátů

Ideální k vypouštění kondenzátů z komor cyklonových odlučovačů. A kdykoliv v průběhu procesu, kdy může dojít ke kondenzaci, v závislosti na klimatu, teplotě, ročním období a denní době. To znamená prakticky kdykoliv. Odvaděče kondenzátů od společnosti AERZEN pracují na principu regulace hladiny. Samoregulační. Výjimečně efektivní. Inteligentní elektronika zabraňuje ztrátě tlaku. A minimalizuje tak náklady na energii.

Tlumiče hluku na výstupu

Reaktivní tlumiče od společnosti AERZEN jsou i ve standardní verzi navrženy tak, aby dodávaly procesní vzduch, který není kontaminovaný absorpčním materiálem. Tlumiče na výstupní straně agregátu jsou tedy vyrobeny pouze z kovu – a neobsahují absorpční materiál. Pracují na principu interference a dosahují snížení hluku o -20 až -25 dB(A).

Speciální motory

Všechny agregáty od společnosti AERZEN jsou standardně vybaveny dvoupólovými nebo čtyřpólovými asynchronními motory. Ty zajišťují silný pohon pro proces stlačování. V závislosti na podmínkách prostředí je možné, že vám jako alternativu doporučíme motory na míru vašim požadavkům. Proto společnost AERZEN nabízí mnoho možností úpravy.

Napájecí panely

Zajistíme tak bezchybný začátek. A pro vysokou účinnost pohonných jednotek AERZEN: napájecí panely na míru nejrůznějším požadavkům. Pohonné jednotky je možné napájet nejrůznějšími napájecími způsoby. Od frekvenčních měničů a softstartérů. Po rozběh hvězda/trojúhelník nebo DOL (Direct On Line) stykače s interní nebo externí instalací. S rozsahem výkonu od 3 kW do 710 kW.

Domazávací zařízení

Inteligentní součástky, které šetří náklady na údržbu. Domazávací zařízení AERZEN zajistí mazání ložisek elektromotorů. Automaticky. Podle potřeby. A přesně dávkované dle specifikací výrobce. V intervalech až 36 měsíců. Vyhnete se tak údržbě při provozu. A zajistíte udržitelný a efektivní provoz strojů produkujících stlačený vzduch.

Speciální oleje

72 % poškození kuličkových ložisek vzniká kvůli nevhodným, kontaminovaným nebo rychle stárnoucím mazivům. Tomu je možné snadno zabránit. S modrými oleji od společnosti AERZEN. Speciálně vyvinutými vysoce výkonnými oleji. Optimalizovanými pro vysoce výkonné stroje od společnosti AERZEN. Vhodné pro všechny typy použití. Pro spolehlivé stroje s dlouhou životností. A mnoho dalších výhod.

Tlakové pojistné ventily a odlehčovací ventily

Pro stálý poměr komprese a plynulý provoz vám společnost AERZEN nabízí komponenty nejvyšší kvality. Zpětné ventily zajistí požadovaný protitlak. Významně prodlužují životnost kompresoru. A co více, při otevřených ventilech dochází jen k minimálním tlakovým ztrátám. A odlehčovací ventily? Vypouštějí přebytečný stlačený vzduch. Aniž by bylo nutné systém zastavovat. Jsou ideální, pokud potřebujete v konkrétním případě snížit tlak vzduchu.

Nerezové rotory

Ve specifických případech je u všech středně namáhaných částí dmychadla nebo kompresoru nezbytné použít nerezovou ocel se speciální povrchovou úpravou. Například u extrémně korozivních médií. Nebo při určitých chemických procesech. To se kromě povrchu hřídelí týká i těsnicího kroužku kompresoru, dopravní komory a rotorů. Způsob provedení agregátů od společnosti AERZEN zabraňuje tomu, aby použité médium poškodilo části stroje. A zajistí že bude váš stroj AERZEN vysoce odolný proti opotřebení.

Speciální akustické kryty

Chráníme zaměstnance i životní prostředí před přílišným hlukem. A stroje před extrémními podmínkami. Vylepšené akustické kryty AERZEN. Jistota, že kompresory a dmychadla AERZEN můžete použít kdekoliv. Pro instalaci ve vnitřních prostorách i venku. V průmyslových parcích i obytných oblastech. Na souši i na moři. Stacionární nebo mobilní. Jsou stejně spolehlivé na Sibiři i na Sahaře. Všude na světě, za všech myslitelných podmínek životního prostředí. V naší nabídce vylepšených akustických krytů vždy najdete to nejlepší řešení. Pro všechny typy použití.

AERtronic

AERtronic je inteligentní ovládací systém od společnosti AERZEN. Vyvinut pro lepší výsledky. Lepší přehled o stavu zařízení. Lepší spolehlivost pro vždy nejlepší možný provoz. Lepší možnosti, díky velmi přesným analýzám. Pro snadnou integraci dodatečných dílů. Jako jsou elektrické rozváděče.

Čtěte dále